обрати зовнішній вигляд порталу Національної академії
Головний державний вищий навчальний заклад України з підготовки,
перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців
та посадових осіб місцевого самоврядування
УКР   ENG
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ
           

ПОПУЛЯРНІ РОЗДІЛИЕлектронна бібліотека


Назва:

Автор:

Вид видання:


Загальний перелік видань
Автореферати дисертацій НАДУ
Вісники НАДУ
Енциклопедичні видання
Збірники наукових праць НАДУ
Навчальні видання
Наукові видання
  - Матеріали конференцій НАДУ
  - Монографії
  - Наукові розробки
Підручники
Серія видань «Бібліотека магістра»
Українська школа архетипіки
Видання інших установ


ПОПЕРЕДНЯ    1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15   ... НАСТУПНА


IV теоретико-методологічний семінар за міжнародною участю "Архетипіка і державне управління: інституційні форми, механізми та практики" : наук. вид. - Київ, 2013. - 6 c.
Автор: Благодєтєлєва-Вовк С. Л., Суший О. В.

завантажити
V теоретико-методологічний семінар за міжнародною участю "Архетипіка і державне управління: раціоналізація та нормативні практики". - Київ, 2014. - 7 c.

завантажити
VI теоретико-методологічний семінар, III міжнародний конкурс молодих науковців «архетипіка й державне управління: громадська самоорганізація, соціальна мобільність, суспільна інтеграція». - Ужгород, 2015. - 6 c.
Автор: Суший О. В., Афонін Е. А.

завантажити
Адаптація податкової системи України до вимог Європейського Союзу : автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр. : 25.00.02 "Механізми держ. упр.". - Київ, 2004. - 20 c.
Автор: Дмитренко Г. В.

завантажити
Адміністративна реформа в Україні: соціологічний вимір ставлення слухачів і працівників Національної академії у 2012 році : навч. матеріали для самост. підгот. - Київ, 2013. - 60 c.
Автор: Крушельницька Т. П., Ралдугін Є. О., Гусєв В. О., Купрійчук В. М.

завантажити
Адміністративне реформування в Україні в умовах глобалізації: теоретико-методологічний аспект : автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр. : 25.00.01 "Теорія та історія держ. упр.". - Київ, 2008. - 19 c.
Автор: Орел М. Г.

завантажити
Адміністративно-правові засади державного управління у сфері реалізації екологічної політики в Україні : автореф. дис. ... д-ра наук з держ. упр. : 25.00.02 "Механізми держ. упр.". - Київ, 2005. - 30 c.
Автор: Лазор О. Я.

завантажити
Адміністративно-територіальний устрій країн Європейського Союзу : навч. посіб. - Київ, 2015. - 628 c.
Автор: Байтуратов М. О., Батанов О. В., Ворона П. В., Жовнірчик Я. Ф., Дегтярьова І. О., Іванова Т. В., Ковбасюк Ю. В., Кризина Н. П., Лахижа М. І., Любченко П. М., Оржель О. Ю., Орлатий М. К., Попок А. А., Приходько Х. В., Романюк С. А., Глеба В. Ю., Дехтяренко Ю. Ф., Качний О. С., Коник С. М., Грищенко І. М., Савченко В. О.
Редактор: Ковбасюк Ю. В., Орлатий М. К.

завантажити
Аксіологія державного управління : підручник. - Київ, 2010. - 256 c.
Автор: Козаков В. М.

завантажити
Аналітичний документ як інструмент підготовки управлінських рішень : навч.-метод. матеріали. - Київ, 2013. - 56 c.
Автор: Рейтерович І. В., Ситник С. В.
Укладач/Упорядник: Гаврилюк В. М.

завантажити
Антикризові технології як механізм реалізації цілей державного управління : автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр. : 25.00.02 "Механізми держ. упр.". - Київ, 2006. - 17 c.
Автор: Шарий В. І.

завантажити
Архетипика и государственное управление: институциональные формы, механизмы и практики : сборник науч. робот : науч. изд. - Киев, 2013. - 120 c.
Редактор: Афонин Е. А., Рябцев Г. Л.

завантажити
Архетипика и государственное управление: рационализация и нормативные практики : сборник науч. робот : науч. изд. - Киев, 2014. - 128 c.
Редактор: Афонин Э. А., Рябцева Г. Л.

завантажити
Архетипіка і державне управління: громадянська самоорганізація, соціальна мобільність, суспільна інтеграція : збір. наук. праць : наук. вид. - Київ, 2015. - 84 c.
Редактор: Афонін А. Е., Рябцев Г. Л.

завантажити
Архетипіка і державне управління: інституційні форми, механізми та практики : збірник наук. праць : навч. вид. - Київ, 2013. - 112 c.
Редактор: Афонін Е. А., Рябцева Г. Л.

завантажити
Архетипіка і державне управління: раціоналізація та нормативні практики : збірник наук. праць : навч. вид. - Київ, 2014. - 120 c.
Редактор: Афонін Е. А., Рябцева Г. Л

завантажити
Аудит персоналу як технологія забезпечення ефективності системи управління персоналом органів влади : навч.-метод. матеріали. - Київ, 2013. - 36 c.
Автор: Рачинський А. П.
Укладач/Упорядник: Коняшина Н. А.

завантажити
Бази даних і бази знань у державному управлінні : навч. посіб. для слухачів до курсу "Інформ. технології у держ. упр.". - Київ, 2007. - 104 c.
Автор: Садовенко В. С., Понєжа Г. В.

завантажити
Базові засади соціального розвитку як сфери публічного адміністрування : наук. розроб. - Київ, 2012. - 52 c.
Автор: Решетніченко А. В., Кірєєва О. Б., Голубчик Г. Д., Хміль Т. В., Брус Т. М., Шевченко С. О., Каховська О. В., Романенко К. М., Кринична І. П., Бессараб Є. І., Попович Ю. Д., Ковальова Д. В., Киричук Ю. Л., Лисенко В. В., Поспєхова Г. М., Черкасова А. С., Сотнікова І. В.

завантажити
Валютна політика країн з перехідною економікою : навч. посіб. - Київ, 2001. - 28 c.
Автор: Юрчишин В. В.

завантажити
ПОПЕРЕДНЯ    1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15   ... НАСТУПНА
ЦЕНТР ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ
НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ
© Використано CMS програму керування сайтом PL-Web Editor від prog-line.com