обрати зовнішній вигляд порталу Національної академії
Головний державний вищий навчальний заклад України з підготовки,
перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців
та посадових осіб місцевого самоврядування
УКР   ENG
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ
           

ПОПУЛЯРНІ РОЗДІЛИ
10 типових запитань здобувачів: як організований процес навчання в Національній академії у період карантину?


На період карантину освітній процес у Національній академії повністю перейшов у дистанційний режим. Надаємо відповіді на типові запитання здобувачів.

 

 

1. Як загалом організоване навчання в академії у дистанційному режимі?

Освітня діяльність в Національній академії здійснюється з використанням внутрішньоакадемічної Системи дистанційного навчання (далі – СДН), увійти до якої можна за посиланням: http://my.academy.gov.ua/.

Для входу в систему дистанційного навчання потрібно ввести логін та пароль, який є персональним для кожного здобувача і надається особисто.

Інструкція по роботі в СДН для слухачів знаходиться в особистому кабінеті здобувачів у розділі БІБЛІОТЕКА та у старост навчальних груп.

У СДН створені особисті електронні кабінети, через які здобувачі отримують доступ до відповідних навчальних матеріалів та можуть взаємодіяти з викладачами.

Викладачі розміщують в СДН в рамках кожної дисципліни презентації та конспекти лекцій, вимоги до практичних занять і творчих робіт, інші навчальні матеріали. Здобувачі самостійно, або за допомогою консультацій викладачів, виконують ці завдання, надсилають їх викладачеві для перевірки та отримання балів.

 

2. Які технології використовуються для дистанційного навчання в академії?

СДН є основним, спеціалізованим програмним забезпеченням в Національній академії, що використовується для здійснення дистанційного навчання, тоді як інші технології (zoom, skype, viber тощо) можуть використовуватися як додаткові. Це означає, що факт виконання завдань та їх оцінювання буде встановлюватися шляхом перевірки файлів, надісланих здобувачами через СДН Національної академії.

 

 

3. Як відбувається дистанційна взаємодія здобувачів і викладачів?

Основна форма взаємодії – це обмін повідомленнями або надання/отримання відповідей за допомогою розділу ФОРУМ у СДН (розділ «Спілкування» в СДН).

Крім того, в разі виникнення спільно значущих питань можна скористатися розділом ПЕТИЦІЇ, де є функція голосування за петицію та є можливість побачити кількість голосів.

 

4. Чи відбулися зміни в розкладі занять?

Усі лекції, семінарські та практичні заняття, консультації, які необхідно опрацювати відповідно до освітньої програми, представлено в розкладі навчальних занять, з яким можна ознайомитися на сайті Національної академії в розділі «СЛУХАЧАМ» (для слухачів) та в розділі «АСПІРАНТАМ» (для аспірантів).

Для здобувачів денної форми навчання розклад не змінився, натомість сесія для здобувачів заочної форми навчання збільшилася з двох до чотирьох тижнів – три навчальні тижні та один екзаменаційний тиждень, на який вони можуть взяти довідку-виклик.

На період карантину здобувачам надається можливість виконати завдання не лише в день та час визначені розкладом, а протягом більш тривалого періоду. Термін виконання завдань має повідомити кожен викладач. Водночас, наприклад, слухачі та аспіранти заочної форми навчання можуть виконати запропоновані завдання у будь-який зручний для них час і надіслати файлами через особистий кабінет СДН викладачу для перевірки не пізніше, ніж за день до початку екзамену/заліку.

 

5. Як скласти тестування в дистанційному режимі?

Іспит у формі тестування складається лише на базі СДН. У день іспиту для здобувачів надається доступ і відводиться певний час для складання іспиту (час є різним для кожної дисципліни та визначається відповідною кафедрою). Слухач може протягом дня обрати зручний час для проходження екзамену / тесту, але пам’ятати про обмеженість часу самого тестування.

У разі виникнення під час складання іспиту технічних чи інших проблем, здобувач має повідомити про це Центр дистанційного навчання Національної академії за тел.: 044-455-67-27,  або свого куратора.

 

6. Як діяти здобувачеві, якщо він не склав іспит у визначений розкладом день з об’єктивних причин чи отримав незадовільну оцінку? 

Слід повідомити про це куратора та викладача навчальної дисципліни, з яким безпосередньо погодити інший термін складання іспиту.


 

7. Що робити, якщо не вдалося взяти участь у сесії та виконати завдання згідно з розкладом?

Слухач, аспірант має з’ясувати у викладача навчальної дисципліни / методиста кафедри, які завдання він має виконати та в який термін. Контактну інформацію можна отримати у куратора або на сайті Національної академії  у розділі КАФЕДРИ.

У разі відсутності викладача слухач/аспірант може звернутися до завідувача відповідної кафедри та ліквідувати академічну заборгованість.

Індивідуальні відомості для оцінювання успішності слухачів передаються кураторами на кафедри.

 

8. Що робити у разі наявності академічної заборгованості за минулу сесію?

Див. п.7.

Здобувач повинен врахувати, що термін складання академічної заборгованості – до початку екзаменаційної сесії (впродовж навчального року) та до 10 серпня 2020 року (термін формування перевідного наказу на наступний рік навчання). Слухачі, аспіранти, які не ліквідували вчасно академічну заборгованість, не будуть переведені на наступний курс навчання та будуть відраховані з академії.

 

9. Чи змінилося оцінювання в умовах дистанційного навчання?

Дистанційний режим не змінює систему оцінювання. Підсумкова (загальна) оцінка з навчальної дисципліни є сумою рейтингових оцінок (балів), одержаних за окремі форми навчальної діяльності. Питома вага оцінки кожного з видів навчальної роботи слухача у підсумковій(загальній) оцінці визначається виходячи із їх вагомості у теоретичній та практичній підготовці фахівця, структури та змісту навчальної дисципліни.

 

10. Чи можна відвідувати академію, якщо в навчальній групі до 10 осіб?

Ні, не можна. Кабінетом Міністрів України заборонено відвідування здобувачами закладів освіти. Навіть послаблення карантину такі можливості не надає.

2019-2020 навчальний рік завершиться в дистанційному режимі, про що є відповідний наказ керівника Національної академії.

 

Бажаємо Вам успіхів у навчанні!

 

Інститут публічного управління
та адміністрування Національної академії
державного управління при Президентові України

 

 

 

 (044) 456-31-51

Начальник відділу супроводження

освітнього процесу Інституту

Гриненко Валентина Вікторівна

(044) 455-67-27

Центр дистанційного навчання Національної академії


ПОШИРИТИ


Новини


 


ПОПЕРЕДНЯ   ... 2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16     ... НАСТУПНА


співпадінь запиту пошуку - 1673
ПОПЕРЕДНЯ   ... 2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16     ... НАСТУПНА
ЦЕНТР ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ
НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ
© Використано CMS програму керування сайтом PL-Web Editor від prog-line.com