обрати зовнішній вигляд порталу Національної академії
Головний державний вищий навчальний заклад України з підготовки,
перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців
та посадових осіб місцевого самоврядування
УКР   ENG
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ
           

ПОПУЛЯРНІ РОЗДІЛИ
Відбулося позачергове засідання Вченої ради Національної академії


16 липня 2020 року в режимі відеоконференції Zoom відбулося позачергове засідання Вченої ради Національної академії, на якому було розглянуто та прийнято відповідні рішення щодо діяльності навчального закладу.

Рішенням Вченої ради, з урахування представленої інформації віцепрезидента Національної академії Марини Білинської, схвалено рішення про переведення здобувачів ступеня доктора філософії за спеціальністю 074 “Публічне управління та адміністрування” галузі знань 07 “Управління та адміністрування” на спеціальність 281 “Публічне управління та адміністрування” галузі знань 28 “Публічне управління та адміністрування”, відповідно до пункту 5 статті 46 Закону України “Про вищу освіту”, постанови Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 р. № 266 “Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти”.

Заслухано та обговорено інформацію керівника проєктної групи, гаранта освітньо-наукової програми “Публічне управління та адміністрування”, доктора наук з державного управління, професора, професора кафедри суспільного розвитку та суспільно-владних відносин Національної академії Валерії Голубь про вдосконалення освітньо-наукової програми “Публічне управління та адміністрування” третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю 281 “Публічне управління та адміністрування” галузі знань 28 “Публічне управління та адміністрування”, відповідно до пункту 6 статті 5 Закону України “Про вищу освіту”.

На основі представленої інформації начальника управління аналізу й організації навчальної роботи Національної академії Володимира Сороко про підготовку до акредитації освітньо-наукової програми підготовки фахівців з вищою освітою на третьому (освітньо-науковому) рівні за спеціальністю 281 “Публічне управління та адміністрування” галузі знань 28 “Публічне управління та адміністрування”, зокрема відомостей про самооцінювання та про умови забезпечення отримання дипломів доктора філософії державного зразка особами, що успішно завершили освітньо-наукову програму і захистили відповідну роботу в Національній академії, ухвалено рішення про звернення до Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти повідомлення про наміри Національної академії акредитувати впродовж 2020–2021 навчального року освітньо-наукову програму третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю 281 “Публічне управління та адміністрування” галузі знань 28 “Публічне управління та адміністрування”.

Ухвалено рішення про затвердження в установленому порядку Положення про підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників Національної академії.

Заслухано та обговорено інформацію директора Інституту публічного управління та адміністрування Національної академії Ії Дегтярьової та ухвалено відповідні рішення про:

- навчальні плани підготовки здобувачів третього освітньо-наукового рівня вищої освіти зі спеціальностей 281 “Публічне управління та адміністрування”, 081 “Право” та 052 “Політологія” для аспірантів прийому 2020 року;

- положення про вибір здобувачами вищої освіти навчальних дисциплін у Національній академії;

- про внесення змін до Правил прийому на навчання до Національної академії в 2020 році.

На основі підготовлених документів, що подані до розгляду на засідання Вченої ради Національної академії структурними підрозділами Національної академії,  схвалено рішення Вченої ради про:

- результати виконання плану роботи Вченої ради Національної академії за січень – червень 2020 року та затвердження плану роботи на серпень – грудень 2020 року;

- рекомендацію до друку наукового фахового видання «Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України» (Спеціальний випуск).


ПОШИРИТИ


Новини


 


ПОПЕРЕДНЯ  1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15     ... НАСТУПНА


співпадінь запиту пошуку - 1653
23 вересня 2020 року в Національній академії у режимі відеоконференцзв’язку з використанням Zoom відбувся круглий стіл «100 ідей для Президента України та Уряду України». [...]

23.09.2020
17 вересня 2020 року в Національній академії відбулося засідання Вченої ради Національної академії, на якому було розглянуто та прийнято відповідні рішення щодо діяльності навчального закладу. [...]

18.09.2020
17 вересня 2020 року відбулося урочисте зібрання з нагоди відзначення працівників державними, відомчими нагородами України. [...]

18.09.2020
14 та 15 вересня 2020 року у Національній академії відбувся онлайн-тренінг для викладачів, метою якого було ознайомлення з особливостями роботи програмного забезпечення для онлайн-конференцій BigBlueButton. Захід відбувся у рамках співпраці Національної академії з Програмою НАТО “Удосконалення освіти у сфері оборони” (NАТО DEEP). [...]

15.09.2020
На адресу Національної академії державного управління при Президентові України та її регіональних інститутів державного управління надійшло вітання Президента України з нагоди початку нового 2020-2021 навчального року [...]

15.09.2020
10-11 вересня 2020 року у Національній академії відбулись заходи з підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників у рамках Школи педагогічної майстерності. Цього року Школа, метою роботи якої є поглиблення професійних знань та умінь науково-педагогічних працівників Національної академії, відбувалася у режимі відеоконференції Zoom. [...]

11.09.2020
10 вересня 2020 року в режимі відеоконференції Zoom відбулося позачергове засідання Вченої ради Національної академії, на якому було розглянуто та прийнято відповідні рішення щодо діяльності навчального закладу. [...]

11.09.2020
7 вересня 2020 року на онлайн платформі Інституту підвищення кваліфікації керівних кадрів Національної академії державного управління при Президентові України розпочалось навчання у дистанційному форматі з надання освітніх послуг з підвищення кваліфікації на виконання державного замовлення НАДС на 2020. [...]

08.09.2020
Вийшов друком збірник доповідей учасників щорічної міжнародної науково-практичної конференції “Україна 2030: публічне управління для сталого розвитку”, присвячених актуальним питанням модернізації публічного управління в Україні для досягнення Цілей сталого розвитку: «Україна 2030: публічне управління для сталого розвитку». [...]

07.09.2020
Вітаю Вас із початком 2020–2021 навчального року! День знань, беззаперечно, є важливим для кожного з нас, адже гарна освіта та знання є запорукою вдалого майбутнього, соціальної та економічної стабільності суспільства [...]

02.09.2020
ПОПЕРЕДНЯ  1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15     ... НАСТУПНА
ЦЕНТР ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ
НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ
© Використано CMS програму керування сайтом PL-Web Editor від prog-line.com