Головний державний вищий навчальний заклад України з підготовки,
перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців
та посадових осіб місцевого самоврядування
УКР   ENG
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ
           

ПОПУЛЯРНІ РОЗДІЛИ
Позачергове засідання Вченої ради Національної академії


21 жовтня 2020 року в режимі відеоконференції Zoom відбулося позачергове засідання Вченої ради Національної академії, на якому було розглянуто та прийнято відповідні рішення щодо діяльності навчального закладу.

Рішеннями Вченої ради, з урахування представленої інформації заступника директора Інституту публічного управління та адміністрування Національної академії Світлани Москаленко, схвалено рішення про затвердження зразків диплома доктора філософії та додатку до нього європейського зразка, а також Порядок виготовлення, видачі та обліку документів про вищу освіту та додатків до них європейського зразка у Національній академії.

Також ухвалено рішення про видачу диплома доктора філософії та додатку до нього європейського зразка Балану Миколі Івановичу, відповідно до п. 30 Порядку проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 6 березня 2019 року №167 та на підставі наказу Міністерства освіти і науки України від 24 вересня 2020 року №1188 «Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства від 24 вересня 2020 року та внесення змін до наказів Міністерства освіти і науки України».

Заслухано та обговорено інформацію віцепрезидента Національної академії Марини Білинської про роботу тимчасової комісії Вченої ради Національної академії з аналізу виконання основних завдань діяльності Одеського регіонального інституту державного управління Національної академії на виконання рішення Вченої ради Національної академії від 25 червня 2020 року № 281/04-9, наказу т.в.о. президента Національної академії від 07 липня 2020 року № 119 «Про утворення тимчасової комісії Вченої ради Національної академії».

Рішенням Вченої ради ухвалено визнати роботу директора Одеського регіонального інституту державного управління Національної академії Миколи Іжі з організації виконання основних завдань діяльності Одеського регіонального інституту недостатньою. Направити Довідку про роботу Одеського регіонального інституту з виконання основних завдань діяльності до Офісу Президента України в установленому порядку.

Рекомендовано директору Одеського регіонального інституту державного управління Національної академії Миколі Іжі.

- забезпечити розгляд Довідки про роботу Одеського регіонального інституту державного управління Національної академії на загальних зборах трудового колективу Одеського регіонального інституту;

- розробити План заходів щодо усунення виявлених недоліків, затвердити його належним чином в установленому порядку та звітувати про виконання щомісячно, до 05 числа місяця, наступного за звітним.

Окрім того, віцепрезиденту Національної академії Марині Білинській надано доручення розробити графік виїздів та склад робочих груп Національної академії для перевірки стану виконання основних завдань діяльності регіональних інститутів державного управління Національної академії.

На основі підготовлених документів, що подані до розгляду на засідання Вченої ради Національної академії структурними підрозділами Національної академії, схвалено рішення Вченої ради про:

- створення разової спеціалізованої вченої ради на здобуття наукового ступеня доктора філософії;

- проведення попередньої експертизи дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії;

- внесення змін до Плану роботи Національної академії та її регіональних інститутів на 2020 рік (в частині Одеського регіонального інституту державного управління Національної академії);

- внесення змін до Порядку проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників Національної академії та укладання з ними трудових договорів (контрактів).

Також ухвалено рішення про рекомендацію до друку наукових видань в Національній академії, зокрема:

- Гносеологія та аксіологія публічного управління: навчально-методичний посібник для аспірантів з навчальної дисципліни PhD [для здобувачів третього (доктор філософії) рівня вищої освіти за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування»] / Уклад. Л.В. Гонюкова, В.М. Козаков, В.В. Голубь, Г.М. Клешня, І.В. Клименко. – Київ : НАДУ, 2020. 150 с.;

- Кожина А. В. Публічне управління інклюзивним місцевим розвитком: теорія, методологія, практика : монографія. К : НАДУ, 2020. 452 с;

- Г. А. Борщ,  В. М. Вакуленко, О. С. Ігнатенко. Співробітництво територіальних громад : конспект лекцій. К : НАДУ, 2020. 180 с.


ПОШИРИТИ


Новини


 


ПОПЕРЕДНЯ  1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15     ... НАСТУПНА


співпадінь запиту пошуку - 1691
В рамках активної роботи із залучення іноземних фахівців до освітньої діяльності Національної академії та співпраці з іноземними навчальними закладами й установами продовжується активна співпраця з британською освітньою компанією Pearson Education. [...]

18.03.2021
Тема тренінгу, який відбувся в онлайн-форматі на платформі Zoom 16 березня 2021 року в Національній академії у рамках Школи педагогічної майстерності. [...]

17.03.2021
12 березня 2021 року в Національній академії в рамках Школи педагогічної майстерності в онлайн-форматі на платформі Zооm відбувся відкритий освітній захід: майстер-клас та тему “Профіль науковця в базах даних: реєстрація та наповнення”, який провела Ганна Муравицька [...]

15.03.2021
За цією темою 10 березня 2021 року в Національній академії в онлайн-форматі на платформі Zооm відбувся відкритий освітній захід, який провів Сергій Романюк, доктор економічних наук, доцент, професор кафедри публічного управління та публічної служби навчального закладу. [...]

11.03.2021
Традиційно березень в Україні називають шевченківськими днями. Немає в історичному розвитку України величнішої постаті в літературі, мистецтві, культурі та громадській діяльності, ніж Тарас Григорович Шевченко. Його творчість багатогранна: він був і геніальним пророком, і майстром художнього слова, глибоким ліриком, творцем епічних поем і видатним драматургом та різнобічно обдарованим митцем. [...]

09.03.2021
5 березня 2021 року на платформі Zoom відбувся науково-методичний семінар з питань оформлення дисертаційного дослідження для науково-педагогічних працівників, аспірантів та докторантів Національної академії. Семінар провела віцепрезидент Національної академії Марина Білинська. [...]

08.03.2021
4 березня 2021 року відбулося чергове засідання Вченої ради Національної академії, на якому було розглянуто та прийнято відповідні рішення щодо діяльності навчального закладу. [...]

05.03.2021
4 березня 2021 року набрав чинності Указ Президента України № 84 «Про визнання такими, що втратили чинність, деяких указів Президента України». [...]

05.03.2021
25 лютого 2021 року відбулося вручення дипломів випускникам Національної академії, які пройшли навчання в Університеті Миколаса Ромеріса за магістерською програмою двох дипломів. [...]

26.02.2021
24 лютого 2021 року Уряд ухвалив розпорядження Кабінету Міністрів України «Деякі питання реорганізації закладів освіти» з метою вдосконалення структури Національної академії державного управління при Президентові України та Дніпропетровського, Львівського, Одеського, Харківського регіональних інститутів державного управління. [...]

25.02.2021
ПОПЕРЕДНЯ  1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15     ... НАСТУПНА
ЦЕНТР ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ
НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ
© Використано CMS програму керування сайтом PL-Web Editor від prog-line.com