Головний державний вищий навчальний заклад України з підготовки,
перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців
та посадових осіб місцевого самоврядування
УКР   ENG
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ
           

ПОПУЛЯРНІ РОЗДІЛИ
УКРАЇНА 2030: ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ДЛЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ


Під такою назвою в Національній академії 26 жовтня 2020 року розпочала роботу щорічна міжнародна науково-практична конференція.

До науково-комунікативного заходу  у очно-дистанційному форматі на платформі Zoom долучилися наукові, науково-педагогічні працівники, докторанти, аспіранти академії, а також представники регіональних інститутів державного управління Національної академії – Дніпропетровського, Львівського, Одеського, Харківського.

Співорганізаторами виступили Департамент молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та міжнародні партнери – Академія економічної освіти (Молдова); Університет Кобе Ґакуін (Японія).

Актуальність теми науково-комунікативного заходу визначено суспільною значимістю щодо інституційного, наукового та освітнього рівнів забезпечення досягнення Цілей сталого розвитку України.

Відкриваючи роботу конференції, Анатолій Савков, т.в.о. президента Національної академії, зазначив, що нова світоглядна парадигма, в основу якої покладено 17 Цілей сталого розвитку, ухвалених на Саміті ООН зі сталого розвитку на період до 2030 року, є політичною та практичною моделлю для всіх країн світу. Ця модель орієнтована на досягнення оптимального балансу між трьома складовими розвитку – економічною, соціальною та екологічною. Вона задовольняє потреби нинішнього покоління без шкоди для можливості майбутніх поколінь.

Перехід до сталого розвитку – це процес зміни ціннісних орієнтацій багатьох людей. Визнаними міжнародними фундаментальними цінностями розвитку є свобода, рівність, солідарність, толерантність, повага до природи, спільна відповідальність. Національні цілі сталого розвитку базуються на політичних, економічних, соціальних, екологічних, моральних і культурних цінностях, властивих українському суспільству. Вони визначають спрямованість стратегії на турботу про спільне благо та захист національних інтересів України.

Стратегічним завданням Національної академії, за словами Анатолія Савкова, є сприяння створенню та поширенню знань щодо здійснення успішного публічного врядування на національному, регіональному, місцевому, а також міжнародному рівнях, які суттєво сприяють формуванню компетентної і дієвої вітчизняної управлінської еліти, науково обґрунтованому виробленню заходів щодо успішної реалізації Цілей сталого розвитку України.

Секційних засідань, які пройдуть з 26 по 30 жовтня на платформі ZOOM, будуть присвячені:

правовому регулюванню як засобу забезпечення дотримання Цілей сталого розвитку України;

імплементації Цілей сталого розвитку в економічній політиці України;

публічній політиці щодо досягнення Цілей сталого розвитку соціогуманітарної сфери в Україні;

реалізації народного представництва в органах публічної влади як основи забезпечення сталого розвитку України;

публічному управлінню в умовах європейської та євроатлантичної інтеграції в інтересах сталого розвитку;

інформаційно-аналітичному забезпеченню публічного управління для сталого розвитку (наукометричні виміри у системах Scopus та Web of Science);

сучасному стану та перспективам розвитку узгодження інтересів у виробленні публічної політики в Україні;

сучасному стану та перспективам розвитку гендерної політики в Україні;

європейському вектору розвитку цифрових трансформацій-2030;

сталому місцевому та регіональному розвитку.

В останній день роботи Конференції 30 жовтня відбудеться підведення підсумків роботи та узгодження проєкту резолюції Конференції.


ПОШИРИТИ


Новини


 


ПОПЕРЕДНЯ  1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15     ... НАСТУПНА


співпадінь запиту пошуку - 1695
ПОПЕРЕДНЯ  1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15     ... НАСТУПНА
ЦЕНТР ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ
НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ
© Використано CMS програму керування сайтом PL-Web Editor від prog-line.com