обрати зовнішній вигляд порталу Національної академії
Головний державний вищий навчальний заклад України з підготовки,
перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців
та посадових осіб місцевого самоврядування
УКР   ENG
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ
           

ПОПУЛЯРНІ РОЗДІЛИ
Відбулося чергове засідання Вченої ради Національної академії


29 жовтня 2020 відбулося чергове засідання Вченої ради Національної академії, на якому було розглянуто та прийнято відповідні рішення щодо діяльності навчального закладу.

Рішеннями Вченої ради, відповідно до Положення про присвоєння почесного звання «Заслужений професор Національної академії», затвердженого наказом президента Національної академії від 22 березня 2019 року №66, присвоєно почесне звання Національної академії «Заслужений професор Національної академії державного управління при Президентові України»:

Гошовській Валентині Андріївні, директору Інституту підвищення кваліфікації керівних кадрів, в.о. завідувача кафедри парламентаризму та політичного менеджменту Національної академії;

Загорському Володимиру Степановичу, директору Львівського регіонального інституту державного управління Національної академії.

На підставі результатів таємного голосування присвоєно вчене звання професор:

Петроє Ользі Михайлівні, професору кафедри соціальної і гуманітарної політики Національної академії;

Хожило Ірині Іванівні, професору кафедри державного управління та місцевого самоврядування Дніпропетровського регіонального інституту державного управління Національної академії;

Чикаренко Ірині Аркадіївні, завідувачу кафедри менеджменту та управління проектами Дніпропетровського регіонального інституту державного управління Національної академії.

Заслухавши та обговоривши інформацію заступника директора Інституту публічного управління та адміністрування Національної академії Наталії Коваленко, Вченою радою ухвалено рішення:

рекомендувати для зарахування вступників до аспірантури Національної академії (м. Київ) у 2020 році за спеціальностями 281 «Публічне управління та адміністрування», 052 «Політологія», 081 «Право»;

на підставі висновків кафедр Національної академії, підготовлених за результатами розгляду розгорнутих пропозицій вступників до докторантури, заслуховування їхніх наукових доповідей, характеристик наукової діяльності, наданих передбачуваними науковими консультантами, рекомендувати для зарахування до докторантури Національної академії у 2020 році за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування»;

 затвердити розроблені кафедрами Національної академії додаткові програми кандидатських іспитів зі спеціальностей, які включають питання, пов’язані з напрямами досліджень здобувачів наукового ступеня кандидата наук та враховують останні досягнення у відповідній галузі науки;

 затвердити теми дисертаційних робіт докторанта та аспірантів кафедри соціальної і гуманітарної політики Національної академії.

За результатами проведеної роботи відповідно до наказів т.в.о. президента про утворення робочої групи з проведення аналізу діяльності структурних підрозділів Національної академії від 16.10.2019 р. № 243 та утворення робочої групи з проведення заходів з оптимізації структури Національної академії від 21.10.2020 р. № 223, обговорення інформації віцепрезидента Національної академії Білинської М. М. ухвалено рішення про структуру Національної академії.

Рішенням Вченої ради рекомендовано до друку наукові видання: Механізми нової регіональної політики: досвід ЄС та уроки для України : монографія / В. С. Куйбіда, Л. І. Федулова, О. М. Петроє та ін. Київ : НАДУ, 2020. Петроє О. М., Федулова Л. І. Стимулювання економіки та подолання наслідків пандемії COVID-19: механізми дії державної влади : наук.-аналіт. доп. Київ : НАДУ, 2020.


ПОШИРИТИ


Новини


 


ПОПЕРЕДНЯ  1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15     ... НАСТУПНА


співпадінь запиту пошуку - 1673
30 листопада 2020 року було укладено Угоду про співробітництво між Національною академією державного управління при Президентові України та Академією державного управління при Президентові Республіки Таджикистан. [...]

04.12.2020
Вийшла друком колективна монографія «Філософія публічного управління» (за науковою редакцією доктора наук з державного управління, професора Віталія Солових), [...]

03.12.2020
Вийшла друком колективна монографія «Модернізація галузі науки державного управління в умовах суспільних реформ в Україні» (за загальною редакцією доктора наук з державного управління, доцента Ольги Петроє, доктора економічних наук, професора Любові Федулової) [...]

02.12.2020
26 листопада 2020 року відбулося чергове засідання Вченої ради Національної академії, на якому було розглянуто та прийнято відповідні рішення щодо діяльності навчального закладу. [...]

30.11.2020
27 листопада 2020 року у режимі відео-конференції на платформі Zoom відбулося спільне засідання підкомітету з питань організації державної влади, державної служби [...]

27.11.2020
25 листопада 2020 року у рамках ІІІ щорічної Всеукраїнської науково-практичної конференції за міжнародною участю здобувачів вищої освіти та молодих вчених «Теорія та практика публічного управління та адміністрування у XXI сторіччі» у Національній академії державного управління при Президентові України відбулася презентація результатів стажування слухачів денної форми навчання в органах державної влади та органах місцевого самоврядування у 2020 році. [...]

27.11.2020
25 листопада 2020 року в Національній академії державного управління при Президентові України в очно-дистанційному форматі на платформі Zoom відбулася ІІІ щорічна Всеукраїнська науково-практична конференція за міжнародною участю здобувачів вищої освіти та молодих вчених «Теорія та практика публічного управління та адміністрування у XXI сторіччі». [...]

26.11.2020
Разом із розвитком інформаційного суспільства й сучасними досягненнями в сфері інформаційних технологій розвиваються потужні інструменти, які впливають на думку людей і переконують їх в будь-якому факті. [...]

24.11.2020
20 листопада 2020 року, напередодні Дня Гідності та Свободи, у рамках навчання державних службовців за загальною професійною (сертифікатною) програмою підвищення кваліфікації в Інституті підвищення кваліфікації керівних кадрів Національної академії державного управління при Президентові України проведено круглий стіл на тему «Національна гідність як сладова політичної культури суспільства». [...]

23.11.2020
На базі кафедри мовної підготовки і комунікації в публічному управлінні та управління комунікативними зв’язками Національної академії державного управління при Президентові України проведено конкурс есе серед слухачів академії, присвячений Дню Гідності та Свободи. До конкурсу також долучилися й представники інших закладів вищої освіти України. [...]

23.11.2020
ПОПЕРЕДНЯ  1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15     ... НАСТУПНА
ЦЕНТР ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ
НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ
© Використано CMS програму керування сайтом PL-Web Editor від prog-line.com