обрати зовнішній вигляд порталу Національної академії
Головний державний вищий навчальний заклад України з підготовки,
перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців
та посадових осіб місцевого самоврядування
УКР   ENG
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ
           

ПОПУЛЯРНІ РОЗДІЛИ
Вийшла друком колективна монографія «Модернізація галузі науки державного управління в умовах суспільних реформ в Україні»


Вийшла друком колективна монографія «Модернізація галузі науки державного управління в умовах суспільних реформ в Україні» (за загальною редакцією доктора наук з державного управління, доцента Ольги Петроє, доктора економічних наук, професора Любові Федулової) підготовлена колективом виконавців науково-дослідної роботи «Стан та перспективи розвитку науки державного управління» (ДР № 0118U000633), яка проводилась в межах комплексного наукового проекту Національної академії державного управління при Президентові України «Державне управління та місцеве самоврядування».

У монографії досліджено передумови зародження й детермінанти функціонування науки державного управління; з’ясовано місце галузі науки «Державне управління» в системі вітчизняної і світової науки та визначено її вплив на процеси формування системи державного управління, місцевого самоврядування, професіоналізацію наукових і державно-управлінських кадрів, реформування суспільних відносин у цілому. Обґрунтовано роль Національної академії державного управління при Президентові України як центру компетенцій і системоформуючого чинника галузі науки «Державне управління» та галузі знань «Публічне управління та адміністрування»; окреслено ключові орієнтири розвитку науки державного управління.

Монографія розрахована на науковців, експертів, докторантів, аспірантів, студентів та слухачів закладів вищої освіти галузі знань «Публічне управління та адміністрування», державних службовців, представників органів місцевого самоврядування та інших заінтересованих осіб.

Авторським колективом монографії отримано свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір, яке засвідчує право власності на нього і надає можливість підтвердження авторства на території України та на території країн-учасниць Бернської конвенції (176 країн).

Щиро вітаємо творчий колектив з визнанням їхніх здобутків і бажаємо подальших успіхів у наукових пошуках!


ПОШИРИТИ


Новини


 


ПОПЕРЕДНЯ  1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15     ... НАСТУПНА


співпадінь запиту пошуку - 1664
7 грудня 2020 року у Національній академії розпочалася атестація здобувачів другого рівня вищої освіти за спеціальністю “Публічне управління та адміністрування”. [...]

08.12.2020
30 листопада 2020 року було укладено Угоду про співробітництво між Національною академією державного управління при Президентові України та Академією державного управління при Президентові Республіки Таджикистан. [...]

04.12.2020
Вийшла друком колективна монографія «Філософія публічного управління» (за науковою редакцією доктора наук з державного управління, професора Віталія Солових), [...]

03.12.2020
Вийшла друком колективна монографія «Модернізація галузі науки державного управління в умовах суспільних реформ в Україні» (за загальною редакцією доктора наук з державного управління, доцента Ольги Петроє, доктора економічних наук, професора Любові Федулової) [...]

02.12.2020
26 листопада 2020 року відбулося чергове засідання Вченої ради Національної академії, на якому було розглянуто та прийнято відповідні рішення щодо діяльності навчального закладу. [...]

30.11.2020
27 листопада 2020 року у режимі відео-конференції на платформі Zoom відбулося спільне засідання підкомітету з питань організації державної влади, державної служби [...]

27.11.2020
25 листопада 2020 року у рамках ІІІ щорічної Всеукраїнської науково-практичної конференції за міжнародною участю здобувачів вищої освіти та молодих вчених «Теорія та практика публічного управління та адміністрування у XXI сторіччі» у Національній академії державного управління при Президентові України відбулася презентація результатів стажування слухачів денної форми навчання в органах державної влади та органах місцевого самоврядування у 2020 році. [...]

27.11.2020
25 листопада 2020 року в Національній академії державного управління при Президентові України в очно-дистанційному форматі на платформі Zoom відбулася ІІІ щорічна Всеукраїнська науково-практична конференція за міжнародною участю здобувачів вищої освіти та молодих вчених «Теорія та практика публічного управління та адміністрування у XXI сторіччі». [...]

26.11.2020
Разом із розвитком інформаційного суспільства й сучасними досягненнями в сфері інформаційних технологій розвиваються потужні інструменти, які впливають на думку людей і переконують їх в будь-якому факті. [...]

24.11.2020
20 листопада 2020 року, напередодні Дня Гідності та Свободи, у рамках навчання державних службовців за загальною професійною (сертифікатною) програмою підвищення кваліфікації в Інституті підвищення кваліфікації керівних кадрів Національної академії державного управління при Президентові України проведено круглий стіл на тему «Національна гідність як сладова політичної культури суспільства». [...]

23.11.2020
ПОПЕРЕДНЯ  1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15     ... НАСТУПНА
ЦЕНТР ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ
НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ
© Використано CMS програму керування сайтом PL-Web Editor від prog-line.com