обрати зовнішній вигляд порталу Національної академії
Головний державний вищий навчальний заклад України з підготовки,
перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців
та посадових осіб місцевого самоврядування
УКР   ENG
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ
           

ПОПУЛЯРНІ РОЗДІЛИ
Вийшла друком колективна монографія «Модернізація галузі науки державного управління в умовах суспільних реформ в Україні»


Вийшла друком колективна монографія «Модернізація галузі науки державного управління в умовах суспільних реформ в Україні» (за загальною редакцією доктора наук з державного управління, доцента Ольги Петроє, доктора економічних наук, професора Любові Федулової) підготовлена колективом виконавців науково-дослідної роботи «Стан та перспективи розвитку науки державного управління» (ДР № 0118U000633), яка проводилась в межах комплексного наукового проекту Національної академії державного управління при Президентові України «Державне управління та місцеве самоврядування».

У монографії досліджено передумови зародження й детермінанти функціонування науки державного управління; з’ясовано місце галузі науки «Державне управління» в системі вітчизняної і світової науки та визначено її вплив на процеси формування системи державного управління, місцевого самоврядування, професіоналізацію наукових і державно-управлінських кадрів, реформування суспільних відносин у цілому. Обґрунтовано роль Національної академії державного управління при Президентові України як центру компетенцій і системоформуючого чинника галузі науки «Державне управління» та галузі знань «Публічне управління та адміністрування»; окреслено ключові орієнтири розвитку науки державного управління.

Монографія розрахована на науковців, експертів, докторантів, аспірантів, студентів та слухачів закладів вищої освіти галузі знань «Публічне управління та адміністрування», державних службовців, представників органів місцевого самоврядування та інших заінтересованих осіб.

Авторським колективом монографії отримано свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір, яке засвідчує право власності на нього і надає можливість підтвердження авторства на території України та на території країн-учасниць Бернської конвенції (176 країн).

Щиро вітаємо творчий колектив з визнанням їхніх здобутків і бажаємо подальших успіхів у наукових пошуках!


ПОШИРИТИ


Новини


 


ПОПЕРЕДНЯ  1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15     ... НАСТУПНА


співпадінь запиту пошуку - 1674
ПОПЕРЕДНЯ  1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15     ... НАСТУПНА
ЦЕНТР ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ
НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ
© Використано CMS програму керування сайтом PL-Web Editor від prog-line.com