обрати зовнішній вигляд порталу Національної академії
Головний державний вищий навчальний заклад України з підготовки,
перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців
та посадових осіб місцевого самоврядування
УКР   ENG
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ
           

ПОПУЛЯРНІ РОЗДІЛИ
Відбулося чергове засідання Вченої ради Національної академії


22 грудня 2020 відбулося чергове засідання Вченої ради Національної академії, на якому було розглянуто та прийнято відповідні рішення щодо діяльності навчального закладу.

Заслухавши та обговоривши інформацію заступника начальника управління – начальника відділу документального забезпечення управління організаційного забезпечення Національної академії Тетяни Кравчук, затверджено План роботи Національної академії та її регіональних інститутів на 2021 рік.

З урахуванням інформації віцепрезидента Національної академії Марини Білинської Вченою радою ухвалено рішення про затвердження індивідуальних планів роботи аспірантів та докторантів прийому 2020 року і тем їх дисертаційних досліджень на здобуття наукового ступеня доктора філософії та доктора наук; схвалення тематичного плану проведення науково-дослідних робіт в Національній академії на 2021 рік; затвердження заключного звіту про виконання науково-дослідних робіт комплексного наукового проєкту «Державне управління та місцеве самоврядування» Національної академії у 2020 році.

Вченою радою Національної академії затверджено Правила прийому на навчання до Національної академії у 2021 році.

Вченою радою ухвалено рішення звернутися із клопотанням до Міністерства освіти і науки України про створення спеціалізованої вченої ради з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертацій на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань «Публічне управління та адміністрування» за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування»:

Бузуна Олега Віталійовича, тема дисертації «Забезпечення кооперації у процесах інтегрованого розвитку самоврядних територій»,

Міхальова Олексія Миколайовича, тема дисертації «Партійна еліта як суб’єкт формування публічної політики та управління»;

Назаренко Діани Леонідівни, тема дисертації «Формування системи адвокасі в місцевому самоврядуванні»;

Негоди В’ячеслава Андроновича, тема дисертації «Механізми забезпечення місцевого розвитку в умовах впровадження реформи децентралізації в Україні»;

Соколовської Наталії Іванівни, тема дисертації «Комплексний механізм взаємодії органів публічної влади щодо енергетичної безпеки регіонів»;

Чернікова Дениса Олеговича, тема дисертації «Механізми державної допомоги суб’єктам господарювання в умовах міжнародної економічної інтеграції України».

На основі підготовлених документів, що подані до розгляду на засідання Вченої ради Національної академії структурними підрозділами Національної академії, ухвалено рішення про:

- виконання плану роботи Вченої ради Національної академії за серпень – грудень 2020 року та затвердження плану роботи Вченої ради Національної академії на січень – червень 2021 року;

- проведення попередньої експертизи дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії та надання висновку про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації, відповідно до пункту 14 Порядку проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 6 березня 2019 р. № 167;

- видачу диплома доктора філософії Савіній Т. В.;

- зарахування вступника до аспірантури Національної академії (м. Київ) на вивільнене місце;

- рекомендацію до друку рукописів навчальних, наукових і науково-інформаційних видань;

- внесення змін до структури Харківського регіонального інституту державного управління Національної академії.

Слід відзначити, що відповідно до попередніх рішень Вченої ради від 17 вересня 2020 року №286/09-1 та 29 жовтня 2020 року №288/11-2 щодо присвоєння вчених звань науково-педагогічним працівникам Національної академії та її регіональних інститутів було вручено атестати професора, зокрема:

Ігорю Дунаєву, професору кафедри економічної політики та менеджменту Харківського регіонального інституту державного управління;

Вікторії Колтун, професору кафедри регіонального управління, місцевого самоврядування та управління містом Національної академії;

Наталії Олійник, завідувачу кафедри економічної політики та врядування Національної академії;

Анатолію Савкову, професору кафедри парламентаризму та політичного менеджменту Національної академії;

Інні Сурай, професору кафедри публічного управління та публічної служби Національної академії;

Ірині Хожило, професору кафедри державного управління та місцевого самоврядування Дніпропетровського регіонального інституту державного управління;

Ірині Чикаренко, завідувачу кафедри менеджменту та управління проектами Дніпропетровського регіонального інституту державного управління.

Також під час засідання Вченої ради Національної академії було вручено Диплом доктора наук з державного управління Тетяні Сивак, професору кафедри парламентаризму та політичного менеджменту Національної академії.


ПОШИРИТИ


Новини


 


ПОПЕРЕДНЯ  1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15     ... НАСТУПНА


співпадінь запиту пошуку - 1690
ПОПЕРЕДНЯ  1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15     ... НАСТУПНА
ЦЕНТР ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ
НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ
© Використано CMS програму керування сайтом PL-Web Editor від prog-line.com