Головний державний вищий навчальний заклад України з підготовки,
перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців
та посадових осіб місцевого самоврядування
УКР   ENG
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ
           

ПОПУЛЯРНІ РОЗДІЛИ
Відбулося чергове засідання Вченої ради Національної академії


27 травня 2021 відбулося чергове засідання Вченої ради Національної академії, на якому було розглянуто та прийнято відповідні рішення щодо діяльності закладу вищої освіти.

Заслухавши та обговоривши інформацію віцепрезидента Національної академії Марини Білинської про видачу дипломів доктора філософії та додатків до них європейського зразка відповідно до пункту 30 Порядку проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 6 березня 2019 року №167, на підставі наказу Міністерства освіти і науки України від 15 квітня 2021 року №420 «Про рішення з питань присудження наукових ступенів і присвоєння вчених звань», Вчена рада ухвалила видати дипломи доктора філософії в галузі знань 28 «Публічне управління та адміністрування» за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування»:

- Костенко Діані Михайлівні, здобувачу кафедри глобалістики, євроінтеграції та управління національною безпекою Національної академії;

- Назаренко Діані Леонідівні, здобувачу кафедри регіонального управління, місцевого самоврядування та управління містом Національної академії;

- Негоді В’ячеславу Андроновичу, здобувачу кафедри публічного управління та публічної служби Національної академії;

На підставі результатів таємного голосування присвоєно вчені звання працівникам Національної академії та її регіональних інститутів:

професора:

- Васильєвій Наталії Вікторівні, професору кафедри регіонального управління, місцевого самоврядування та управління містом,

- Величко Ларисі Юріївні, завідувачу кафедри права та європейської інтеграції Харківського регіонального Інституту державного управління,

- Карловій Валентині Володимирівні, професору кафедри публічної політики та політичної аналітики;

доцента:

- Морозу Володимиру Васильовичу, доценту кафедри економічної політики та врядування,

- Васюк Наталії Олегівні, доценту кафедри соціальної і гуманітарної політики,

- Запорожець Тетяні Володимирівні, доценту кафедри інформаційної політики та цифрових технологій,

- Нестеренко Галині Петрівні, доценту кафедри соціальної і гуманітарної політики.

Окрім того, на основі підготовлених документів, що подані до розгляду на засідання Вченої ради Національної академії структурними підрозділами Національної академії, схвалено рішення Вченої ради про:

- затвердження додаткових програм кандидатських іспитів зі спеціальностей;

- представлення до нагородження працівників Національної академії;

- уточнення теми дисертаційної роботи в Національній академії;

- затвердження індивідуальних планів та теми дисертаційного дослідження аспіранта Національної академії;

- рекомендацію до друку рукописів навчальних, наукових і науково-інформаційних видань в Національній академії.

Відповідно до Порядку проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 6 березня 2019 року № 167, схвалено рішення Вченої ради про:

- утворення спеціалізованої вченої ради з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації на здобуття ступеня доктора філософії;

- проведення попередньої експертизи дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії та надання висновку про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації.


ПОШИРИТИ


Новини


 


ПОПЕРЕДНЯ  1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15     ... НАСТУПНА


співпадінь запиту пошуку - 1695
ПОПЕРЕДНЯ  1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15     ... НАСТУПНА
ЦЕНТР ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ
НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ
© Використано CMS програму керування сайтом PL-Web Editor від prog-line.com