Національна академія державного управління
при Президентові України

ПРИЙОМ НА НАВЧАННЯ


Список осіб, які зараховані слухачами
Національної академії за договором
 

Список осіб, які зараховані слухачами
Національної академії за державним
замовленням
 

 

ЗАОЧНО-ДИСТАНЦІЙНА ФОРМА НАВЧАННЯ

 

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ОГОЛОШУЄ ДОДАТКОВИЙ ПРИЙОМ СЛУХАЧІВ
НА НАВЧАННЯ ЗА ДОГОВОРОМ У 2017 РОЦІ!

На навчання на конкурсній основі приймаються громадяни України, які мають вищу освіту (диплом бакалавра, спеціаліста або магістра)

Строк навчання слухачів
за денною формою –
1,5 роки (18 місяців)
за вечірньою, заочною і заочно-дистанційною – 2,5 роки (30 місяців)
Прийом документів від вступників
з 01 серпня по 18 серпня
Графік проведення передекзаменаційних консультацій та вступних випробувань

Назва вступного випробування
Дата проведення
Консультація
Вступне випробування
комп'ютерне тестування з державно-управлінських, соціально-економічних, політико-правових, історико-культурних питань (для вступників на всі форми навчання)
28 серпня
о 10.00

28 серпня
з 11.00
співбесіда із сучасних проблем публічного управління та адміністрування (для вступників на вечірню, заочну та заочно-дистанційну форми навчання) 28 серпня
о 16.00
29 серпня
о 10.00
вступне випробування з іноземної мови (для вступників на денну форму навчання) 28 серпня
о 16.00
29 серпня
о 10.00
співбесіда із сучасних проблем публічного управління та адміністрування (для вступників на денну форми навчання) 29 серпня
о 15.00
30 серпня
о 10.00


Вартість навчання у 2017 році за один семестр

 • на денній формі - 16 500 грн.
 • на заочній формі - 9 700 грн.
 • на вечірній формі - 9 260 грн.
 • на заочно-дистанційній формі - 10 400 грн.

Платіжні реквізити для оплати за освітні послуги:
розрахунковий рахунок 31254217113561 у ДКС України;
МФО 820172:ЄДРПОУ 23696843

 • Бланк договору про надання освітніх послуг   

 • Документи, що додаються до заяви
  Копія диплома(ів) про вищу освіту, додаток до нього, засвідчені в установленому порядку
  Копія трудової книжки, засвідчена службою управління персоналом органу, установи, організації, де працює особа, яка вступає до Національної академії
  Копія паспорта (с. 1-2, 10-11).
  Копія реєстраційного номера облікової картки платника податків.
  Чотири фотокартки розміром 3х4 см.
  Два поштових конверти з марками

   

  Заява на вступ заповнюється кульковою ручкою синього кольору та подається особисто до приймальної комісії!

  Паспорт громадянина України, паспортний документ іноземця та військовий квиток пред’являються особисто.

  Вступники, які здобули вищу освіту відповідного ступеня за кордоном, подають також відповідну довідку про визнання іноземного документа про освіту, що проводиться Міністерством освіти і науки України в установленому порядку.

   

  ПРОГРАМА ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ

  Зразок тесту з державно-управлінських, соціально-економічних, політико-правових, історико-культурних питань 

  Освітня програма магістерської підготовки
  за спеціальністю “Публічне управління та адміністрування”

   

   

  Офіційні документи

  Ліцензія Міністерства освіти і науки України

   

  Акт узгодження переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти за ступенем магістра та ліцензованого обсягу, наданий Національній академії державного управління при Президентові України відповідно до наказу МОН України від 06.11.2015 р. №  1151 

  Відомості щодо здійснення освітньої діяльності у сфері вищої освіти 

   

  Рішення приймальної комісії 

   


  Приймальна комісія працює
  понеділок-п’ятниця з 9.00 до 18.00 
  03057, м. Київ, вул. Ежена Потьє, 20
  тел. (044) 455-68-01; (044) 455-69-01. факс (044) 455-69-01;
  е-mail: vstup_nadu@ukr.net

   

 • Регіональні інститути

 •