Національна академія державного управління
при Президентові України

ПРИЙОМ НА НАВЧАННЯ

Вартість навчання у 2017 році за один семестр

 • на денній формі - 16 500 грн.
 • на заочній формі - 9 700 грн.
 • на вечірній формі - 9 260 грн.
 • на заочно-дистанційній формі - 10 400 грн.

Платіжні реквізити для оплати за освітні послуги:
розрахунковий рахунок 31254217113561 у ДКС України;
МФО 820172:ЄДРПОУ 23696843
   


  Документи, що додаються до заяви
  Копія диплома(ів) про вищу освіту, додаток до нього, засвідчені в установленому порядку
  Копія трудової книжки, засвідчена службою управління персоналом органу, установи, організації, де працює особа, яка вступає до Національної академії
  Копія паспорта (с. 1-2, 10-11).
  Копія реєстраційного номера облікової картки платника податків.
  Чотири фотокартки розміром 3х4 см.
  Два поштових конверти з марками

   

   

  Паспорт громадянина України, паспортний документ іноземця та військовий квиток пред’являються особисто.

  Вступники, які здобули вищу освіту відповідного ступеня за кордоном, подають також відповідну довідку про визнання іноземного документа про освіту, що проводиться Міністерством освіти і науки України в установленому порядку.

   

  ПРОГРАМА ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ

  Зразок тесту з державно-управлінських, соціально-економічних, політико-правових, історико-культурних питань 

  Освітня програма магістерської підготовки
  за спеціальністю “Публічне управління та адміністрування”

  • Назва дисциплін (нормативна частина)
   • “ПУБЛІЧНА ПОЛІТИКА”
   • “ПРАВО В ПУБЛІЧНОМУ УПРАВЛІННІ”
   • “УПРАВЛІННЯ ЗМІНАМИ”
   • “ЕКОНОМІКА І ВРЯДУВАННЯ”
   • “ПУБЛІЧНА СЛУЖБА”
   • “ЄВРОІНТЕГРАЦІЯ, МІЖНАРОДНЕ ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА БЕЗПЕКА”
   • “"ПУБЛІЧНА КОМУНІКАЦІЯ І ДІЛОВА МОВА В ПУБЛІЧНОМУ УПРАВЛІННІ”

   

   

  Офіційні документи

  Ліцензія Міністерства освіти і науки України

   

  Акт узгодження переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти за ступенем магістра та ліцензованого обсягу, наданий Національній академії державного управління при Президентові України відповідно до наказу МОН України від 06.11.2015 р. №  1151 

  Відомості щодо здійснення освітньої діяльності у сфері вищої освіти 

   

  Рішення приймальної комісії 

   


  Приймальна комісія  
  03057, м. Київ, вул. Ежена Потьє, 20
  тел. (044) 455-68-01; (044) 455-69-01. факс (044) 455-69-01;
  е-mail: vstup_nadu@ukr.net

   

 • Регіональні інститути

 •