Національна академія державного управління
при Президентові України

Аспірантам, докторантам

 підготовка докторів філософії


навчальний процес


контроль за виконанням індивідуального плану


тематика дисертацій


попередня експертиза


кандидатські іспити