Національна академія державного управління
при Президентові України

У НАЦІОНАЛЬНІЙ АКАДЕМІЇ ПРОХОДЯТЬ ДЕРЖАВНІ ЕКЗАМЕНИ ТА ЗАХИСТИ МАГІСТЕРСЬКИХ РОБІТ


У Національній академії розпочалися державні екзамени та захисти магістерських робіт слухачів за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування», що триватимуть до 22 лютого 2019 року.

Робота державних екзаменаційних комісій проводиться відповідно до нормативно-правових актів, якими керується академія. Цього року до захисту магістерських робіт та складання державних іспитів допущено понад  600 слухачів Національної академії (м. Київ), які виконали всі вимоги навчального плану.

Державні екзаменаційні комісії в академії очолюють голова Національного агентства України з питань державної служби Костянтин Ващенко; директор науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Владислав Федоренко; директор Інституту демографії та соціальних досліджень імені М. В. Птухи НАН України Елла Лібанова; заступник Міністра молоді та спорту України Олександр Ярема; директор Інституту економіки та прогнозування НАН України Валерій Геєць; перший заступник Міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України В’ячеслав Негода; заступник голови Комітету, голова підкомітету з питань державної політики у сфері свободи совісті та релігійних організацій Комітету Верховної Ради України з питань культури і духовності Віктор Єленський; президент Всеукраїнської громадської організації «Клуб мерів» Володимир Удовиченко; Голова підкомітету з питань законодавчого забезпечення розвитку фармації, здійснення фармацевтичної діяльності, доступності ліків, виробництва та обігу виробів медичного призначення, розвитку сучасних медичних технологій Комітету Верховної Ради України з питань охорони здоров’я Андрій Шипко; завідувач кафедри державного управління Київського національного університету імені Тараса Шевченка Дмитро Неліпа; директор Інституту культурології НАМ України Юрій Богуцький; голова Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України Леонід Євдоченко; заступник завідувача відділу з питань бюджету, оподаткування та банківської діяльності Апарату Верховної Ради України Віктор Костюк; виконавчий директор Асоціації об'єднаних територіальних громад Валентина Полтавець; виконавчий директор Всеукраїнської асоціації місцевого самоврядування «Асоціація міст України» Олександр Слобожан; перший віце-президент НАПН України Володимир Луговий.

Державні іспити та захисти магістерських робіт для випускників Національної академії є надзвичайно важливим і відповідальним етапом. За оцінкою членів державних екзаменаційних комісій, слухачі академії демонструють високий рівень здобутих у процесі навчання теоретичних знань, якостей та компетентностей, необхідних для щоденної праці в органах державної влади та органах місцевого самоврядування, прийняття виважених управлінських рішень, спрямованих на розвиток нашої держави.

photo gallery (hide/show)