Національна академія державного управління
при Президентові України

У Національній академії до Дня державної служби відкрито тематичну експозицію


З 21 червня 2019 року в Національній академії державного управління при Президентові України до Дня державної служби України у циклі тематичних виставкових заходів у читальних залах бібліотеки представлено тематичну експозицію “Державна служба України в історичному контексті”.

 

Що таке державна служба? Це ключовий інститут державного управління. Хоч які б реформи держава реалізовувала, без професійної, політично нейтральної державної служби ніколи не зможе цього досягнути

(з інтерв’ю Голови Національного агентства з питань державної служби Костянтина Ващенка газеті “День” №72-73 від 19 квітня, 2019 року)

 

Україна невпинно йде шляхом утвердження демократичних цінностей. Одним із пріоритетів на цьому шляху є переосмислення організації діяльності державної служби, пошук шляхів її вдосконалення, утворення державної служби на засадах професіоналізму, стабільності та політичної нейтральності, відкритості та підзвітності громадянам. При цьому формування нової генерації управлінців має здійснюватися не лише на основі запозичення кращого світового досвіду, а насамперед на засадах українського державотворення. Адже кожна національна система державного управління та державної служби унікальна завдяки історичним особливостям і національним традиціям. Історична пам’ять є основною складовою мислення нації, спільного руху, державної ідеї.

В тематичній експозиції представлені наукові праці, довідкові, навчальні, методичні та періодичні видання із фондів бібліотеки Національній академії, які висвітлюють історичні етапи становлення та розвитку державної служби, важливі питання нормативно-правового регулювання державної служби, реформування системи державної служби, формування державної кадрової політики на засадах професіоналізму, модернізації системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державно-управлінських кадрів, запобігання та протидії проявам корупції на державній службі, адаптації інституту державної служби України до світових та європейських стандартів.

Фундаментальне дослідження з історії державної служби в Україні було підготовлене в рамках наукового проекту, що реалізовувався на замовлення Центру адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу коштом державного бюджету України під керівництвом Головного управління державної служби України. Реалізація проекту була приурочена до 90-річчя запровадження державної служби в Україні. В рамках цього проекту 2008 року були видані “Нариси історії державної служби в Україні”.

В Національній академії державного управління при Президентові України у 2012-2013 роках було видано академічний підручник “Державна служба” у 2-х томах, підготовлений провідними вченими країни відповідно до новітніх стандартів вищої та післядипломної освіти. Підручник став базовим для тих навчальних дисциплін, у яких досліджувались проблеми розвитку держави, державного управління, державної служби та управління персоналом.

Реформа державної служби фактично розпочалась з моменту вступу в дію нового Закону України “Про державну службу” та визначила курс на зміну системи, яка повинна забезпечити її нову якість, інше ставлення до державної служби та кваліфікованих державних службовців. Реформа державної служби покликана перезавантажити сутність державного управління й побудувати європейську систему, орієнтовану на суспільство та дотримання прав людини.

Сьогодні, відповідно до змін, які відбуваються в країні, провідними науковцями ведеться робота з підготовки нових підручників, посібників та навчально-методичних матеріалів, вибудовується новий термінологічний апарат.

В Національній академії державного управління при Президентові України вперше в Україні підготовлено фундаментальне видання – термінологічний словник “Публічне управління”. В результаті проведеного наукового дослідження сформована термінологічна система, яка охоплює більшість термінів, що відображають різні аспекти теорії і практики публічного управління та публічної служби. Видання розраховане на державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування, представників громадських організацій, науковців, викладачів, магістрів, аспірантів, докторантів та всіх, кого цікавлять багатогранні процеси публічного управління й адміністрування.

У експозиції також представлено підручник “Публічна служба в Україні”, у якому на основі сучасних наукових підходів систематизовано знання з теорії та історії публічної служби в Україні, висвітлено історію вітчизняного інституту державної служби, якому у 2018 році виповнилось 100 років. Особлива увага приділена організаційно-правовим аспектам публічної служби та практичним компонентам цього соціально-правового інституту та виду професійної діяльності. Автором запропонована класифікація видів публічної служби та їх основні характеристики.