Національна академія державного управління
при Президентові України

Розвиток правових засад організації публічного управління


Навчання в межах тренінгу кафедри державознавства і права “Розвиток правових засад організації публічного управління”, метою якого стало формування знань та вмінь щодо правового визначення статусу і структури органів публічного управління та застосування права у процесі удосконалення діяльності цих органів, передбачало проведення тематичних зустрічей в органах влади.

У Департаменті патрульної поліції Національної поліції України слухачі ознайомилися з його організаційною та функціональною структурою, організаційно-правовими формами взаємодії Департаменту з місцевими органами публічної влади щодо профілактики правопорушень, організаційною стратегією, яка заохочує співробітництво на засадах партнерства поліції та місцевих громад (Community policing), а також забезпеченням реалізації принципу відкритості та прозорості в діяльності Національної поліції України.

У Секретаріаті Кабінету Міністрів України увагу було акцентовано на організації роботи з документами та розробці проектів концепцій державної політики щодо досягнення цілей Програми діяльності Кабінету Міністрів України.

Зустріч з Олегом Ковалем, директором Департаменту забезпечення документообігу, дала можливість зрозуміти роль цього структурного підрозділу у забезпеченні функціонування Кабінету Міністрів України та його взаємодії з органами виконавчої влади в електронній формі, а також зміні формату відносин Уряду з фізичними та юридичними особами завдяки електронному документообігу. Керівник Департаменту відмітив, що документообіг даного структурного підрозділу щорічно становить не менше 150 тис. документів, що є визначальним фактором необхідності впровадження нових форм цифровізації при створенні урядових документів та щодо документообігу.

Технологію підготовки міністерствами проектів концепцій державної політики щодо досягнення цілей, визначених у Програмі діяльності Кабінету Міністрів України, схваленій Верховною Радою України 4 жовтня 2019 року, презентувала Христина Файчак. Вона відмітила, що розміщені на сайті Кабінету Міністрів України проекти концепцій, розроблялися на основі комунікацій з суспільством і ґрунтуються на аналізі статистичних даних та структурно охоплюють основні проблеми суспільства у сфері забезпечення формування політики міністерства (формулювання проблеми, визначення її носіїв, масштабу, гостроти, динаміки, причин та показників ефективності політики) і пропонований курс політики (підцілі та проект плану реалізації концепції політики).

Слід підкреслити, що тренінг став ефективною формою набуття слухачами знань та вмінь. Участь в його проведенні як викладачів кафедри, так і представників органів влади, забезпечила його успішність.

 

photo gallery (hide/show)