Національна академія державного управління
при Президентові України

Уповноваженим Верховної Ради з прав людини представлено до Верховної Ради України щорічну доповідь за 2019 рік


У рамках Меморандуму про співробітництво між Національною академією державного управління при Президентові України та Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини передбачено взаємодію сторін у процесі проведення наукових досліджень, спрямованих на удосконалення нормативно-правового регулювання у сфері реалізації та захисту прав та свобод людини і громадянина, організацію спільних заходів, спрямованих на підвищення рівня правової поінформованості громадян щодо захисту своїх прав.

З метою підвищення рівня поінформованості наукових, науково-педагогічних працівників, докторантів, аспірантів Національної академії пропонуємо щорічну доповідь за 2019 рік Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. Щорічна доповідь присвячена стану додержання та захисту прав і свобод людини і громадянина в Україні органами державної влади, органами місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності та їх посадовими і службовими особами, які порушували своїми діями (бездіяльністю) права і свободи людини і громадянина, та виявленим недолікам в законодавстві щодо захисту прав і свобод людини і громадянина.

Щорічна доповідь Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини за 2019 рік