Національна академія державного управління
при Президентові України

Тематична виставка “Конституція України: основа консолідації суспільства і держави”


26 червня 2020 року в Національній академії державного управління при Президентові України до Дня Конституції України представлено тематичну виставку законодавчих, нормативно-правових, енциклопедичних, наукових, публіцистичних та періодичних видань “Конституція України – основа консолідації суспільства і держави”.

Конституція України, прийнята 28 червня 1996 року на п’ятій сесії Верховної Ради України, стала першою загальновизнаною у всьому світі Конституцією незалежної української держави. Основний Закон держави консолідував українське суспільство, закріпив статус незалежної України як рівноправного учасника міжнародних відносин, визначив засади суспільно-політичного життя, права та обов’язки людини й громадянина, основи організації та принципи діяльності державного апарату України. Міжнародне співтовариство схвалило Конституцію України, назвавши її однією з найдемократичніших у світі.

Сучасні конституційні процеси, які розпочалися з отриманням Україною незалежності, мають неоднозначний характер і відбуваються у різних формах – від юридично обґрунтованого наукового обговорення до пошуку політичних компромісів. Історія і сучасність українського конституціоналізму – це наше національне надбання. Незважаючи на складність та суперечливий характер конституційного процесу, пов’язаного із внесенням змін, Конституція України є визначальним фактором сучасного політичного і правового життя в державі.

Віртуальна тематична виставка