Національна академія державного управління
при Президентові України

Відбулося позачергове засідання Вченої ради Національної академії


16 липня 2020 року в режимі відеоконференції Zoom відбулося позачергове засідання Вченої ради Національної академії, на якому було розглянуто та прийнято відповідні рішення щодо діяльності навчального закладу.

Рішенням Вченої ради, з урахування представленої інформації віцепрезидента Національної академії Марини Білинської, схвалено рішення про переведення здобувачів ступеня доктора філософії за спеціальністю 074 “Публічне управління та адміністрування” галузі знань 07 “Управління та адміністрування” на спеціальність 281 “Публічне управління та адміністрування” галузі знань 28 “Публічне управління та адміністрування”, відповідно до пункту 5 статті 46 Закону України “Про вищу освіту”, постанови Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 р. № 266 “Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти”.

Заслухано та обговорено інформацію керівника проєктної групи, гаранта освітньо-наукової програми “Публічне управління та адміністрування”, доктора наук з державного управління, професора, професора кафедри суспільного розвитку та суспільно-владних відносин Національної академії Валерії Голубь про вдосконалення освітньо-наукової програми “Публічне управління та адміністрування” третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю 281 “Публічне управління та адміністрування” галузі знань 28 “Публічне управління та адміністрування”, відповідно до пункту 6 статті 5 Закону України “Про вищу освіту”.

На основі представленої інформації начальника управління аналізу й організації навчальної роботи Національної академії Володимира Сороко про підготовку до акредитації освітньо-наукової програми підготовки фахівців з вищою освітою на третьому (освітньо-науковому) рівні за спеціальністю 281 “Публічне управління та адміністрування” галузі знань 28 “Публічне управління та адміністрування”, зокрема відомостей про самооцінювання та про умови забезпечення отримання дипломів доктора філософії державного зразка особами, що успішно завершили освітньо-наукову програму і захистили відповідну роботу в Національній академії, ухвалено рішення про звернення до Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти повідомлення про наміри Національної академії акредитувати впродовж 2020–2021 навчального року освітньо-наукову програму третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю 281 “Публічне управління та адміністрування” галузі знань 28 “Публічне управління та адміністрування”.

Ухвалено рішення про затвердження в установленому порядку Положення про підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників Національної академії.

Заслухано та обговорено інформацію директора Інституту публічного управління та адміністрування Національної академії Ії Дегтярьової та ухвалено відповідні рішення про:

- навчальні плани підготовки здобувачів третього освітньо-наукового рівня вищої освіти зі спеціальностей 281 “Публічне управління та адміністрування”, 081 “Право” та 052 “Політологія” для аспірантів прийому 2020 року;

- положення про вибір здобувачами вищої освіти навчальних дисциплін у Національній академії;

- про внесення змін до Правил прийому на навчання до Національної академії в 2020 році.

На основі підготовлених документів, що подані до розгляду на засідання Вченої ради Національної академії структурними підрозділами Національної академії,  схвалено рішення Вченої ради про:

- результати виконання плану роботи Вченої ради Національної академії за січень – червень 2020 року та затвердження плану роботи на серпень – грудень 2020 року;

- рекомендацію до друку наукового фахового видання «Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України» (Спеціальний випуск).

photo gallery (hide/show)