Національна академія державного управління
при Президентові України

Слухачі Національної академії приступили до стажування в органах державної влади та органах місцевого самоврядування


Стажування в органах державної влади та органах місцевого самоврядування, що є обов’язковою складовою підготовки в Національній академії магістрів публічного управління та адміністрування за денною формою навчання, розпочалося цьогоріч 1 вересня. Слухачі отримали направлення та приступили до стажування в Офісі Президента України, Секретаріаті Кабінету Міністрів України, 23 центральних та семи місцевих органах виконавчої влади, а також семи органах місцевого самоврядування.

В індивідуальних планах стажування, розроблених з урахуванням тем магістерських досліджень, передбачено низку завдань щодо ознайомлення з основами управлінської діяльності; опанування принципів функціонування адміністративних структур; застосування знань, набутих у процесі навчання, у практичній роботі; вивчення процедур, з яких складається професійна діяльність державних службовців або службовців органів місцевого самоврядування; поглиблення розуміння політичних, економічних, соціальних аспектів діяльності владних інститутів, механізмів їх взаємодії.