Національна академія державного управління
при Президентові України

Запрошуємо до публікацій наукових матеріалів


Вийшов друком збірник доповідей учасників щорічної міжнародної науково-практичної конференції “Україна 2030: публічне управління для сталого розвитку”, присвячених актуальним питанням модернізації публічного управління в Україні для досягнення Цілей сталого розвитку: «Україна 2030: публічне управління для сталого розвитку».

Збірник доповідей вміщено у спеціальному випуску наукового фахового видання рецензованого журналу “Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України”.

“Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України” наказом Міністерства освіти і науки України від 17 березня 2020 року № 409 включено до Переліку наукових фахових видань України, категорія «Б».

Матеріали розміщені на платформі Open Journal Systems

26 доповідей адресовані науковим, науково-педагогічним працівникам, теоретикам і практикам публічного управління, державним службовцям, посадовим особам місцевого самоврядування, громадським діячам, представникам міжнародних організацій, представникам засобів масової інформації та іншим заінтересованим особам, усім, хто досліджує і цікавиться проблематикою теорії і практики галузі знань «Публічне управління та адміністрування» та галузі науки «Державне управління».

Продовжується формування другого номеру 2020 року Збірника, який буде присвячено питанням та проблемам публічного врядування у різних сферах в умовах викликів, спричинених пандемією Сovid-19. З вимогами оформлення статей можна ознайомитися за посиланням.