Національна академія державного управління
при Президентові України

Відбулося чергове засідання Вченої ради Національної академії


29 жовтня 2020 відбулося чергове засідання Вченої ради Національної академії, на якому було розглянуто та прийнято відповідні рішення щодо діяльності навчального закладу.

Рішеннями Вченої ради, відповідно до Положення про присвоєння почесного звання «Заслужений професор Національної академії», затвердженого наказом президента Національної академії від 22 березня 2019 року №66, присвоєно почесне звання Національної академії «Заслужений професор Національної академії державного управління при Президентові України»:

Гошовській Валентині Андріївні, директору Інституту підвищення кваліфікації керівних кадрів, в.о. завідувача кафедри парламентаризму та політичного менеджменту Національної академії;

Загорському Володимиру Степановичу, директору Львівського регіонального інституту державного управління Національної академії.

На підставі результатів таємного голосування присвоєно вчене звання професор:

Петроє Ользі Михайлівні, професору кафедри соціальної і гуманітарної політики Національної академії;

Хожило Ірині Іванівні, професору кафедри державного управління та місцевого самоврядування Дніпропетровського регіонального інституту державного управління Національної академії;

Чикаренко Ірині Аркадіївні, завідувачу кафедри менеджменту та управління проектами Дніпропетровського регіонального інституту державного управління Національної академії.

Заслухавши та обговоривши інформацію заступника директора Інституту публічного управління та адміністрування Національної академії Наталії Коваленко, Вченою радою ухвалено рішення:

рекомендувати для зарахування вступників до аспірантури Національної академії (м. Київ) у 2020 році за спеціальностями 281 «Публічне управління та адміністрування», 052 «Політологія», 081 «Право»;

на підставі висновків кафедр Національної академії, підготовлених за результатами розгляду розгорнутих пропозицій вступників до докторантури, заслуховування їхніх наукових доповідей, характеристик наукової діяльності, наданих передбачуваними науковими консультантами, рекомендувати для зарахування до докторантури Національної академії у 2020 році за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування»;

 затвердити розроблені кафедрами Національної академії додаткові програми кандидатських іспитів зі спеціальностей, які включають питання, пов’язані з напрямами досліджень здобувачів наукового ступеня кандидата наук та враховують останні досягнення у відповідній галузі науки;

 затвердити теми дисертаційних робіт докторанта та аспірантів кафедри соціальної і гуманітарної політики Національної академії.

За результатами проведеної роботи відповідно до наказів т.в.о. президента про утворення робочої групи з проведення аналізу діяльності структурних підрозділів Національної академії від 16.10.2019 р. № 243 та утворення робочої групи з проведення заходів з оптимізації структури Національної академії від 21.10.2020 р. № 223, обговорення інформації віцепрезидента Національної академії Білинської М. М. ухвалено рішення про структуру Національної академії.

Рішенням Вченої ради рекомендовано до друку наукові видання: Механізми нової регіональної політики: досвід ЄС та уроки для України : монографія / В. С. Куйбіда, Л. І. Федулова, О. М. Петроє та ін. Київ : НАДУ, 2020. Петроє О. М., Федулова Л. І. Стимулювання економіки та подолання наслідків пандемії COVID-19: механізми дії державної влади : наук.-аналіт. доп. Київ : НАДУ, 2020.

photo gallery (hide/show)