Національна академія державного управління
при Президентові України

Відбулося чергове засідання Вченої ради Національної академії


26 листопада 2020 року відбулося чергове засідання Вченої ради Національної академії, на якому було розглянуто та прийнято відповідні рішення щодо діяльності навчального закладу.

Заслухавши та обговоривши інформацію директора Інституту публічного управління та адміністрування Національної академії Ії Дегтярьової,  Вченою радою ухвалено рішення про підсумки прийому здобувачів вищої освіти до Національної академії державного управління при Президентові України у 2020 році.

Вченою радою Національної академії затверджено Положення про організацію освітнього процесу в Національній академії (нова редакція), врахувавши доповнення у вигляді порядку проведення атестації здобувачів другого рівня вищої освіти з урахуванням дистанційних технологій навчання та Положення про навчально-методичний комплекс дисципліни Національної академії.

За сумлінне ставлення до навчання, високі творчі здобутки, активну участь у громадському житті та формування іміджу Національної академії представлено до нагородження Почесною грамотою Національної академії державного управління при Президентові України слухачів випуску 2020 року Національної академії та її регіональних інститутів державного управління.

Вченою радою ухвалено рішення звернутися із клопотанням до Міністерства освіти і науки України про створення спеціалізованої вченої ради з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Діани Костенко, тема дисертації «Формування мережевої архітектури публічного управління в контексті забезпечення національної безпеки» на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань «Публічне управління та адміністрування» за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування».

На основі підготовлених документів, що подані до розгляду на засідання Вченої ради Національної академії структурними підрозділами Національної академії, схвалено рішення Вченої ради про:

- проведення попередньої експертизи дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії та надання висновку про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації, відповідно до пункту 14 Порядку проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 6 березня 2019 року № 167;

- про рекомендацію до друку рукописів навчальних, наукових і науково-інформаційних видань;

- відрахування з аспірантури Національної академії аспірантів за порушення вимог абзацу 4 пункту 10 «Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у закладах вищої освіти (наукових установах)», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 року № 261;

- затвердження тем дисертаційних робіт докторанта та аспіранта кафедр соціальної і гуманітарної політики і регіонального управління, місцевого самоврядування та управління містом Національної академії.