Національна академія державного управління
при Президентові України

Про результати виконання науково-дослідної роботи за темою «Філософські засади публічного управління»


Вийшла друком колективна монографія «Філософія публічного управління» (за науковою редакцією доктора наук з державного управління, професора Віталія Солових), яка підготовлена в межах виконання науково-дослідної роботи за темою «Філософські засади публічного управління»             (ДР № 0118U000635), що проводилась в межах комплексного наукового проєкту Національної академії державного управління при Президентові України «Державне управління та місцеве самоврядування».

Наукову працю присвячено теоретичному обґрунтуванню філософії публічного управління, розробці філософсько-методологічних чинників сучасного публічного управління та адміністрування в Україні, систематизації науково-адаптованої системи знань про філософію публічного управління та ін. В монографії детально розглянуто теорію та історію філософії публічного управління; досліджено сучасні проблеми філософського розуміння публічного управління та сучасні філософські концепції і моделі публічного управління; виділено філософські засади місцевого самоврядування; з’ясовано комунікативні аспекти філософії публічного управління; описано філософію культури публічного управління; визначено місце держави в добу глобалізації; виокремлено особливості філософії публічного управління в контексті європейської інтеграції.

Монографія розрахована на викладачів, слухачів, науковців системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців та працівників органів місцевого самоврядування, а також всіх, кого цікавлять питання теорії та історії філософії публічного управління тощо.