Національна академія державного управління
при Президентові України

Підписано Угоду про співробітництво між Національною академією державного управління при Президентові України та Академією державного управління при Президентові Республіки Таджикистан


30 листопада 2020 року було укладено Угоду про співробітництво між Національною академією державного управління при Президентові України та Академією державного управління при Президентові Республіки Таджикистан.

  Документ підписав т.в.о. президента Національної академії Анатолій Савков та ректор Академії Республіки Таджикистан Гафурзода Абдухаліл.

Метою цієї Угоди є створення відповідно до законодавства України та Республіки Таджикистан умов для розвитку двостороннього співробітництва в сфері освіти та здійснення дослідницької діяльності в галузі державного управління, державної служби, державної політики, міжнародних відносин та інших супутніх питань.

У рамках співпраці заплановано розробка та впровадження спільних освітніх програм з підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації та стажування державних службовців; проведення лекцій / семінарів із залученням міжнародних експертів на теми, а також спільні дослідження в галузі державного управління, державної політики, міжнародних відносин, права, економіки, соціальної роботи або будь-якої іншої сфери, що представляє взаємний інтерес навчальних закладів; організація конференцій, круглих столів, тематичних дискусій тощо із залученням національних та закордонних представників академічного середовища та експертів-практиків; робочі візити адміністративного, професорсько-викладацького складу з метою обміну досвідом, читання лекцій, презентацій та участі в наукових дослідженнях, проведення практичних занять, консультативних та експертних робіт; спільне видання підручників, навчальних посібників та інших навчальних матеріалів та публікацій в регіональних журналах, присвячених питанням державної служби та управління;  сприяння співпраці з міжнародними організаціями; обмін досвідом та інформацією щодо підготовки кадрів державної служби, зокрема в сфері дистанційного навчання тощо.