Національна академія державного управління
при Президентові України

Вийшов друком навчальний посібник «Публічна політика»


В останні дні 2020 року вийшов друком навчальний посібник «Публічна політика». Авторський колектив кафедри публічної політики та політичної аналітики Національної академії: Світлана Ситник, Ігор Рейтерович, Олександр Пухкал, Валентина Карлова, Сергій Вировий за загальною редакцією  професора Сергія Телешуна   у короткий термін підготували підручник, який відповідає викликам сучасності.

Навчальний посібник розкриває теоретико-методологічні та практичні питання сутності, змісту, формування,  реалізації та інформаційно-аналітичного забезпечення публічної політики й управління в Україні. Посібник підготовлено відповідно до освітньо-професійної програми підготовки магістрів за  спеціальністю «Публічна політика і управління»  для слухачів, аспірантів Національної академії, студентів закладів вищої освіти, які вивчають політичні науки, політиків-практиків, експертів, аналітиків, усіх, хто не лише цікавиться проблемами сучасної політики, а й прагне їх розв’язувати.

Автори навчального посібника «Публічна політика» запропонували читачам сучасні моделі ефективного публічного управління, поєднавши теорію та практику, запросивши їх до інтелектуальної дискусії.