Національна академія державного управління
при Президентові України

Відбулося чергове засідання Вченої ради Національної академії


4 лютого 2021 відбулося чергове засідання Вченої ради Національної академії, на якому було розглянуто та прийнято відповідні рішення щодо діяльності навчального закладу.

Заслухавши та обговоривши інформацію директора Інституту публічного управління та адміністрування Національної академії Ії Дегтярьової про підсумки роботи екзаменаційних комісій та результати випуску магістрів за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування» галузі знань 28 «Публічне управління та адміністрування» у грудні 2020 року, Вченою радою ухвалено рішення:

- взяти до відома інформацію про підсумки роботи екзаменаційних комісій і результати випуску магістрів за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування» галузі знань 28 «Публічне управління та адміністрування» у грудні 2020 року, завідувачам кафедр Національної академії здійснити аналіз та доопрацювати комплекс тестових питань до кваліфікаційного іспиту з урахуванням змін у законодавстві; посилити контроль за якістю магістерських досліджень, а випускників, які продемонстрували під час навчання та атестації високий рівень підготовки, рекомендувати продовжити навчання в Національній академії за освітньо-науковими та науковими програмами підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук.

Вченою радою Національної академії затверджено Положення про приймальну комісію Національної академії.

Рішенням Вченої ради, згідно з Положенням про присвоєння почесного звання «Заслужений професор Національної академії», затвердженого наказом президента Національної академії від 22 березня 2019 року № 66 присвоєно почесне звання Національної академії «Заслужений професор Національної академії державного управління при Президентові України»:

- Удовиченку Володимиру Петровичу, регіональному консультанту з правових питань Київського регіонального відділення Всеукраїнської асоціації органів місцевого самоврядування «Асоціація міст України».

На підставі результатів таємного голосування присвоєно вчене звання професора:

-  Гаєвській Ларисі Анатоліївні, професору кафедри соціальної і гуманітарної політики Національної академії,

-  Дегтярьовій Ії Олександрівні, професору кафедри регіонального управління, місцевого самоврядування та управління містом Національної академії,

-    Купрійчуку Василю Михайловичу, професору кафедри соціальної і гуманітарної політики Національної академії,

-    Мороз Світлані Михайлівні, професору кафедри державного управління та місцевого самоврядування Дніпропетровського регіонального інституту державного управління Національної академії,

-    Яцкевич Інні Володимирівні, професору кафедри менеджменту організацій Одеського регіонального інституту державного управління Національної академії.

На підставі результатів таємного голосування присвоєно вчене звання доцента:

- Ігнатенку Олександру Павловичу, доценту кафедри економічної політики та врядування Національної академії,

- Сивак Тетяні Володимирівні, доценту кафедри парламентаризму та політичного менеджменту Національної академії,

- Тарану Євгенію Івановичу, доценту кафедри суспільного розвитку і суспільно-владних відносин Національної академії.

На основі підготовлених документів, що подані до розгляду на засідання Вченої ради Національної академії структурними підрозділами Національної академії, схвалено рішення Вченої ради про:

- стан виконання Плану роботи Національної академії державного управління при Президентові України та її регіональних інститутів у ІІІ-IV кварталі 2020 року, затвердженого наказом т.в.о. президента Національної академії від 28 грудня 2019 року № 339;

- тематику (сукупність пріоритетних напрямів) наукових досліджень, що плануються до виконання Національною академією за рахунок коштів державного бюджету у 2022–2026 роках;

- проведення у Національній академії щорічної міжнародної науково-практичної конференції у травні 2021 року. Затверджено назву Конференції у такій редакції «Пандемія COVID-19: виклики для публічного управління та адміністрування».

Відповідно до Порядку проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06 березня 2019 р. № 167, схвалено рішення Вченої ради про:

- утворення спеціалізованої вченої ради з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації на здобуття ступеня доктора філософії;

- проведення попередньої експертизи дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії та надання висновку про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації;

- уточнення тем дисертаційних робіт аспірантів кафедр Національної академії;

- призначення наукового консультанта;

- рекомендацію до друку рукописів навчальних, наукових і науково-інформаційних видань.

Заслухавши та обговоривши інформацію директора Інституту публічного управління та адміністрування Національної академії Ії Дегтярьової, Вчена рада ухвалила рішення — за видатні заслуги у сфері вищої освіти, вагомий внесок у розвиток системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, багаторічну сумлінну працю та зразкове виконання посадових обов’язків — рекомендувати призначити стипендію Кабінету Міністрів України Ігнатенку Олександру Семеновичу, професору кафедри регіонального управління, місцевого самоврядування та управління містом Національної академії, доктору технічних наук, професору, заслуженому діячу науки і техніки України.

photo gallery (hide/show)