Національна академія державного управління
при Президентові України

“Критерії оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти”


24 березня 2021 року в Національній академії в онлайн-режимі на платформі Zoom відбувся науково-методичний семінар «Критерії оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти». Науково-педагогічні працівники академії обговорили питання вдосконалення контролю якості знань слухачів та аспірантів, підвищення об’єктивності їх оцінювання, дотримання вимог, визначених Європейською кредитною трансферно-накопичувальною системою залікових ECTS-кредитів. Наголошувалося на уникненні елементів суб’єктивізму, відкритості контролю, що базується на ознайомленні здобувачів вищої освіти на початку вивчення дисципліни з її змістом, формами, видами контрольних завдань, критеріями та порядком їх оцінювання.

photo gallery (hide/show)