Національна академія державного управління
при Президентові України

У Національній академії відбулися збори аспірантів та докторантів


На порядок денний винесено низку важливих питань: виконання індивідуальних планів роботи аспірантів та докторантів, які проходять підготовку за спеціальностями “Публічне управління та адміністрування”, “Політологія”, “Право”, звітування за виконану роботу у першому півріччі 2020-2021 навчального року, участь у науково-дослідних роботах тощо.

Модератор заходу – Ія Дегтярьова, директор Інституту публічного управління та адміністрування Національної академії. 

 Відкриваючи збори, віцепрезидент Національної академії Марина Білинська наголосила на перспективах навчання у зв’язку з реорганізацією навчального закладу, розкрила актуальні питання щодо захисту дисертацій, відповіла на запитання здобувачів вищої освіти та науково-педагогічних працівників. Марина Миколаївна  зауважила щодо необхідності активної участі здобувачів у науково-дослідних роботах, які проводяться в Національній академії, та своєчасному публікуванні результатів досліджень.

Валерія Голубь, керівник проєктної групи, гарант освітньо-наукової програми третього рівня вищої освіти на здобуття ступеня «доктор філософії» за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування» галузі знань 28 «Публічне управління та адміністрування», повідомила про акредитацію цієї програми у травні 2021 року та важливість участі здобувачів вищої освіти у процесі акредитації та удосконаленні освітнього процесу. Вона закликала здобувачів до активної позиції та використання можливостей спільного вирішення актуальних питань, в тому числі долучаючись до роботи Ради молодих вчених Національної академії.

Про порядок надання академічної відпустки, відрахування, зміни наукового керівника, вирішення інших питань щодо заяв аспірантів і докторантів поінформував учасників зборів Сергій Савченко, провідний фахівець відділу організації підготовки науково-педагогічних кадрів академії.

Окрім того, учасники заходу обговорили питання упровадження пропозицій за результатами досліджень у практику публічного управління, спільну відповідальність за результати дослідницької роботи у межах наукових шкіл Національної академії.

Підсумовуючи, Ія Дегтярьова звернула увагу учасників зборів на якісне виконання індивідуальних планів навчальної та наукової роботи здобувачів, особливості проведення звітування аспірантів/докторантів у квітні 2021 року.

photo gallery (hide/show)