обрати зовнішній вигляд порталу Національної академії
Головний державний вищий навчальний заклад України з підготовки,
перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців
та посадових осіб місцевого самоврядування
 УКР    ENG
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ
     


ПОПУЛЯРНІ РОЗДІЛИТеорія та практика публічного управління та адміністрування у XXI сторіччі


25 листопада 2020 року в Національній академії державного управління при Президентові України в очно-дистанційному форматі на платформі Zoom відбулася ІІІ щорічна Всеукраїнська науково-практична конференція                           за міжнародною участю здобувачів вищої освіти та  молодих вчених «Теорія та практика публічного управління та адміністрування у XXI сторіччі».

Конференція проходила в рамках заходу «Школа розвитку молоді». Співорганізаторами виступили Національна академія державного управління при Президентові України та Департамент молоді та спорту Київської міської державної адміністрації.

Мета Конференції – активізація участі молодих вчених в обговоренні новітніх підходів до розв’язання актуальних проблем теорії та практики публічного управління в умовах сучасних викликів, сприяння впровадженню результатів досліджень у практику державного управління та місцевого самоврядування.

У роботі заходу взяли участь Анатолій Савков, т.в.о. президента Національної академії; Олег Немчінов, Міністр Кабінету Міністрів України; Олександр Ярема, державний секретар Кабінету Міністрів України; Наталія Алюшина, голова Національного агентства України з питань державної служби; Олександр Корнієнко, голова підкомітету з питань організації державної влади, державної служби, служби в органах місцевого самоврядування, державних символів та нагород Комітету Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування; Ольга Петроє, директор Інституту експертно-аналітичних та наукових досліджень Національної академії; Ія Дегтярьова, директор Інституту публічного управління та адміністрування Національної академії; Катерина Приходько, керівниця проєкту «Онлайн-освіта задля сталого розвитку» Програми розвитку ООН в Україні; Олеся Ващук, голова Ради молодих вчених Міністерства освіти і науки України, а також провідні науковці,  міжнародні фахівці-експерти з питань впровадження сучасних моделей публічного управління, молоді вчені Національної академії, інших закладів вищої освіти України, науково-педагогічні співробітники, слухачі Національної академії.

Відкриваючи роботу науково-практичної конференції, Анатолій Савков підкреслив важливість залучення  молодих науковців до обговорення та розв’язання актуальних проблем з питань публічного управління. Він зазначив, що саме молоді належить не лише сьогодення, але й майбутнє нашої держави. Тож підвищення престижу наукової діяльності серед молоді, підтримка та заохочення її до участі в наукових дослідженнях належить до ключових завдань держави, яка прагне посісти гідне місце серед високорозвинених країн світу.

Тому стратегічним завданням Національної академії є сприяння створенню молодими науковцями знань щодо здійснення успішного публічного врядування на національному, регіональному, місцевому рівні та їх поширення з метою впровадження у практику публічного управління та адміністрування.

 Ольга Петроє, директор Інституту експертно-аналітичних та наукових досліджень Національної академії, у своєму виступі наголосила на значимості розвитку молодіжної науки, мотивації молоді до наукової діяльності в галузі науки «Державне управління» та галузі знань «Публічне управління та адміністрування». Упродовж всіх років функціонування, наукова діяльність Національної академії була зорієнтована на створення умов для задоволення  наукових потреб та реалізації наукових інтересів молодих вчених. Передусім – це особистісно-орієнтований підхід до визначення тем наукових досліджень: магістерських, кандидатських, докторських;  активне залучення молодих вчених до участі у творчих колективах з виконання НДР Комплексного наукового проєкту «Державне управління та місцеве самоврядування»; реалізація спільних ідей і проєктів, у тому числі із залученням молодих вчених інших закладів вищої освіти та науково-дослідних установ України і зарубіжних країн (Республіки Польща, Турецької Республіки, Японії та ін.)

Олександр Корнієнко, народний депутат України, у своєму вітальному слові акцентував увагу на актуальності й універсальності теми Конференції. Розвиток науки, залучення молодих вчених є нагальним питанням для України. Інтелектуальний капітал – це серйозний капітал  в межах країни та її наукового життя. Звертаючись до молодих вчених, зазначив, що Національна академія є осередком формування методології науки з питань державної служби. Олександр Корнієнко підкреслив, що в процесі розробки нових законодавчих змін, які стосуються державної служби, підготовці Стратегії реформування державного управління на наступні п’ять років, будуть використані наробки та ідеї Національної академії, а її представники залучатимуться до цих процесів як консультанти.

Олег Немчінов, Міністр Кабінету Міністрів України, звернув увагу присутніх на важливості залучення наукових підходів до їх практичної імплементації в усіх сферах публічного управління. «На сьогодні існують ряд викликів в державному управлінні. Зокрема важливою у розробці висновків до законодавчих ініціатив, які виходять від Кабінету Міністрів України, профільних комітетів Верховної Ради України є експертна думка молодих науковців та науковців-практиків, – зазначив високопосадовець. 

Олександр Ярема, державний секретар Кабінету Міністрів України, підкреслив, що  тема конференції «Теорія та практика публічного управління та адміністрування у XXI сторіччі» надзвичайно актуальна і важлива для будь-якої держави, особливо для держав, що перебувають в певному транзиті, змінах, реформуванні. Щоб утвердити демократичну Україну, потрібно ще багато зусиль.  Для цього потрібні певний рівень знань, умінь, навичок людей, які працюють на державній службі. Важливо і принципово мати фахівців, які можуть правильно оцінити ситуацію, використовувати кращий український та міжнародний досвід в своїй роботі. Максимальний результат і ефект дає поєднання теорії і практики. Також Олександр Ярема висловив зацікавленість в тому, щоб дослідження, над якими працюють молоді науковці, були максимально втілені в життя, на державній службі на різних її рівнях.

Голова Національного агентства України з питань державної служби Наталія Алюшина сконцентрувала увагу учасників заходу на важливих питаннях, які є пріоритетними в діяльності НАДС. Зокрема зупинилася на реформі державного управління: змінах до законодавства в сфері державної служби, класифікації посад державної служби та реформі оплати праці на державній службі, оновленні процедури конкурсного відбору на посади державної служби в умовах карантину тощо. «Ця реформа покликана вирішити системні недоліки державної служби і служби в органах місцевого самоврядування», – зазначила очільниця НАДС.

Також з вітальним словом до учасників заходу звернулися Катерина Приходько, керівниця проєкту «Онлайн-освіта задля сталого розвитку» Програми розвитку ООН в Україні, та Олеся Ващук, голова Ради молодих вчених Міністерства освіти і науки України.  

Під час роботи Конференції з ґрунтовними науковими доповідями виступили вітчизняні та міжнародні експерти.

Адам Лазовські, професор права ЄС Вестмінстерського університету та запрошений професор Коледжу Європи, порушив питання менеджменту державного управління у країнах, що ведуть переговори про вступ до ЄС.

«Подвійний дефіцит: побічний ефект від дефіциту торгового балансу на державне управління. Приклад Грузії (2000-2019)» – тема виступу Гіоргі Менабдішвілі, молодшого наукового співробітника Міжнародного науково-освітнього центру (Тбілісі, Грузія).

 Енес Гідер, магістр міжнародних відносин, науковий співробітник Центру міжнародних та європейських досліджень Університету імені Кадіра Хаса (Стамбул, Туреччина) зупинився на особливостях впровадження Цілей сталого розвитку в Туреччині, зокрема 11 Цілі.

У свою чергу, Зоряна Бурик, професор кафедри управління та бізнес-адміністрування Прикарпатського національного університету  ім. В.Стефаника, окреслила питаннях досвіду держав ЄС щодо сучасних тенденцій в управлінні на шляху до сталого розвитку.

Сергій Гераськов, завідувач Центру соціальних та гуманітарних досліджень Інституту експертно-аналітичних та наукових досліджень Національної академії, свій виступ присвятив міждисциплінарним дослідженням в суспільно-гуманітарних науках, зокрема місцю і ролі галузі науки «Державне управління».

Кирило Огданський, доцент кафедри економіки та регіональної економічної політики, заступник декана факультету публічного управління та адміністрування Дніпропетровського регіонального інституту державного управління Національної академії, представив присутнім доповідь на тему  «Прикладний аспект у процесі навчання і підвищення кваліфікації у системі підготовки фахівців публічного управління та адміністрування». 

Питанням конкурентоспроможності регіону як індикатора ефективного впровадження регіональної інвестиційної політики присвячений був виступ доцента кафедри управління персоналом та економіки праці Харківського регіонального інституту державного управління Національної академії  Алли Надточій.

На завершення доповідей науковців голова Ради молодих вчених Національної академії Сергій Горблюк представив для обговорення проєкт резолюції Конференції.

Окрім того, Сергій Горблюк виступив з проєктом «Відкритого зверненням ради молодих вчених Національної академії до керівництва держави», яке було заслухано учасниками Конференції та одностайно підтримано.

Друга частина Конференції пройшла у форматі презентацій результатів стажування слухачів Національної академії денної форми навчання в органах державної влади та органах місцевого самоврядування у 2020 році.


ПОШИРИТИ


Новини


 


ПОПЕРЕДНЯ  1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15     ... НАСТУПНА


співпадінь запиту пошуку - 1673
25 лютого 2021 року відбулося вручення дипломів випускникам Національної академії, які пройшли навчання в Університеті Миколаса Ромеріса за магістерською програмою двох дипломів. [...]

26.02.2021
24 лютого 2021 року Уряд ухвалив розпорядження Кабінету Міністрів України «Деякі питання реорганізації закладів освіти» з метою вдосконалення структури Національної академії державного управління при Президентові України та Дніпропетровського, Львівського, Одеського, Харківського регіональних інститутів державного управління. [...]

25.02.2021
Така тема освітнього заходу, який відбувся 24 лютого 2021 року в Національній академії на платформі ZOOM. Захід провів Євгеній Таран, кандидат політичних наук, доцент кафедри суспільного розвитку і суспільно-владних відносин навчального закладу. [...]

24.02.2021
З 19 лютого 2021 року в Національній академії державного управління при Президентові України до Дня пам’яті Героїв Небесної Сотні представлено виставку тематичних видань із фондів бібліотеки навчального закладу. Виставку організовано з метою увічнення великої людської, громадянської, національної відваги та самовідданості учасників революційних подій, завдяки яким змінено хід історії нашої держави, які віддали своє життя під час Революції Гідності, захищаючи ідеали демократії, відстоюючи права і свободи людини, європейське майбутнє України. [...]

22.02.2021
17 лютого 2021 року в Національній академії відбулася робоча нарада з питань акредитації освітньо-наукової програми "Публічне управління та адміністрування" третього рівня вищої освіти. [...]

19.02.2021
Що має бути у переліку національних цінностей, як розрізнити національні цінності і національні інтереси, з чого складається стратегічний наратив держави, Ці та інші питання стали підґрунтям роздумів, якими поділилася Рена Марутян [...]

16.02.2021
4 лютого 2021 відбулося чергове засідання Вченої ради Національної академії, на якому було розглянуто та прийнято відповідні рішення щодо діяльності навчального закладу. [...]

05.02.2021
3 лютого 2021 року в Національній академії на платформі ZOOM відбулася онлайн-зустріч слухачів, аспірантів, науково-педагогічних працівників та співробітників із Володимиром Удовиченком, доктором економічних наук, професором кафедри регіонального управління, місцевого самоврядування та управління містом Національної академії, президентом Всеукраїнської громадської організації «Клуб мерів», Славутицьким міським головою (1990 – 2015). [...]

04.02.2021
На виконання Указу Президента України від 5 листопада 2020 року № 487 «Про впорядкування використання об’єктів, що перебувають в управлінні Державного управління справами» [...]

01.02.2021
15 січня 2021 року відбулися загальні збори трудового колективу Національної академії державного управління при Президентові України. [...]

15.01.2021
ПОПЕРЕДНЯ  1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15     ... НАСТУПНА
ЦЕНТР ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ
НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ
© Використано CMS програму керування сайтом PL-Web Editor від prog-line.com