обрати зовнішній вигляд порталу Національної академії
Головний державний вищий навчальний заклад України з підготовки,
перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців
та посадових осіб місцевого самоврядування
УКР   ENG
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ
           

ПОПУЛЯРНІ РОЗДІЛИ
«Практична політологія: тенденції та перспективи»


17 березня 2021 року в Національній академії в онлайн-режимі на платформі Zoom відбулася перша Всеукраїнська науково-практична конференція  «Практична політологія: тенденції та перспективи».

Мета конференції – актуалізація уваги на сучасних тенденціях становлення та перспективах розвитку практичної політології як наукового напряму, що відображає найбільш актуальні проблеми політичних процесів  України – влади, демократії, громадянського суспільства, культури, ідеології, інформації, міжнародних відносин.

Модератором виступила Валентина Гошовська – завідувач кафедри парламентаризму та політичного менеджменту, доктор політичних наук, професор, заслужений працівник народної освіти України, заслужений професор Національної академії державного управління при Президентові України.

У роботі заходу взяли участь керівники та науково-педагогічні працівники Національної академії, викладачі кафедри парламентаризму та політичного менеджменту, члени Академії парламентаризму, члени Наукової школи вітчизняного парламентаризму, здобувачі ступеня доктора філософії зі спеціальності 052 “Політологія”, серед яких народні депутати України, депутати місцевих рад, керівники органів публічної влади, представники  бізнесу та громадянського суспільства.

Відкриваючи конференцію Валентина Гошовська зазначила, що сучасна політична наука – це «знання у вічному розвитку», «процес безкінечного оновлення і уточнення тих уявлень, які людина набула вивчаючи світ політики, влади». Це складний і рухомий конструкт уявлень, де накопичений досвід переплітається з пошуковим, випереджаючим знанням, висновками експериментального характеру. В ній постійно існує множина підходів, яка з різних сторін описує політичну динаміку. Завдяки складного наукового інструментарію, ця галузь наукового знання є настільки ж складною і одночасно такою ж динамічною, як і сама політика.

Валентина Андріївна зупинилася на перспективах розвитку практичної політології. «Вважаємо, що важливим стимулом висвітлення проблематики практичної політології є необхідність звернення до методологічної сторони такого складного предмету дослідження, оскільки деякі її компоненти потребують додаткового теоретичного обґрунтування і розробки практичних рекомендацій з удосконалення. На сучасному етапі розвитку України це, зокрема стосується питань влади, демократії, громадянського суспільства, культури, ідеології, інформації, міжнародних відносин. І, тому важливим є, на основі узагальнення достовірних фактів, досліджувати ті питання, відповідей на які ще немає; розмежовувати ілюзії та дійсність», – акцентувала Валентина Гошовська.

Під час конференції були розглянуті питання практичної політології в аспекті надання об’єктивної наукової оцінки її трансформацій з урахуванням чотирьох чинників.

Перший — це радикальні зміни в області політичних комунікацій, що проявилися як у появі нових форм, так і в інтенсивності та масштабах їх застосування.

Другий — це недостатнє висвітлення практики професійної діяльності прикладних політологів відносно збору, обробки й узагальнення масиву інформації щодо політичних діячів, політичних процесів, інституцій, структур та організацій.

Третій — це необхідність визначенням критеріїв для аналізу структур політичних комунікацій.

Четвертий — це питання інноваційного розвитку держави шляхом  запровадження сучасних медійних, інформаційних, оціночних технологій, що більш швидкими темпами впливають на свідомість  громадян і можуть мати як позитивний, так і негативний ефекти.

Слід зазначити, що виступи спікерів конференції – аспірантів кафедри парламентаризму та політичного менеджменту Національної академії – були представлені саме в такій логічній послідовності.

Доповідач першого блоку питань Людмила Лукіна зупинилася на  особливостях проявів популізму в сучасному світі. Наталія Баласинович свій виступ присвятила зовнішнім та внутрішнім чинникам подолання гендерних стереотипів. Ольга Горулько приділила увагу темі гендерно-правового аналізу чинного законодавства України: сутності і проблемам застосування.

По другому блоку проблемних питань виступили: Іван Семенчук з доповіддю на тему «Волонтерство як паростки громадянського суспільства в Україні», Тарас Шепітько, тема доповіді «Свобода слова і безпекова  політика України», Віталій Козій, який розкрив тему «Російсько-український військовий конфлікт: теоретичні підходи».

Третій блок питань розглянули: у своєму виступі на тему «До питання про розподіл керівних посад в органах місцевого самоврядування (на прикладі Фастівської міської ради)» Олена Давиденко і Віктор Недашковський, тема виступу «Проблемне поле дослідження спортивної політики на рівні місцевого самоврядування».

«Перспективи застосування сучасного інформаційно-аналітичного методу оцінювання ефективності соціальної політики в Україні», доповідач  Олексій Аліксійчук; «Проблеми політичної трансформації інформаційного простору сучасної України», доповідач Наталія Лященко; «Розвиток діяльності парламенту засобами інформаційно-комунікаційних технологій», доповідач Андрій Гачков, – теми виступів, які були присвячені четвертому блоку проблемних питань.

 Конференція пройшла у форматі плідної наукової дискусії.

 


ПОШИРИТИ


Новини


 


ПОПЕРЕДНЯ  1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15     ... НАСТУПНА


співпадінь запиту пошуку - 1690
Аварія на Чорнобильській атомній електростанції вважається найбільшою за всю історію ядерної енергетики, як за кількістю загиблих і потерпілих від її наслідків людей, так і за економічним збитком. Ця трагедія, яка відбулася 35 років тому – 26 квітня 1986 року, стала величезною техногенною та екологічною катастрофою. [...]

14.04.2021
Під такою назвою 2 квітня 2021 року пройшов семінар у форматі круглого столу в межах дисципліни «Управління науковими проєктами та програмами». [...]

06.04.2021
29 березня 2021 року відбулося представлення виконуючого обов’язки директора Навчально-наукового інституту публічного управління та державної служби Київського національного університету імені Тараса Шевченка – Лариси Комахи, доктора філософських наук, професора. [...]

29.03.2021
26 березня 2021 року в онлай-форматі на платформі Zoom продовжився цикл відкритих освітніх заходів для слухачів Національної академії, що проводяться в рамках співпраці з британською освітньою компанією Pearson Education. [...]

29.03.2021
У Національній академії в онлайн-форматі на платформі Zoom 26 березня 2021 року цей практикум провела Василина Іголкіна, кандидат наук з державного управління, випускниця програми міжнародного стажування в Аріельському університеті (Держава Ізраїль). [...]

26.03.2021
На порядок денний винесено низку важливих питань: виконання індивідуальних планів роботи аспірантів та докторантів, які проходять підготовку за спеціальностями “Публічне управління та адміністрування”, “Політологія”, “Право”, звітування за виконану роботу у першому півріччі 2020-2021 навчального року, участь у науково-дослідних роботах тощо. [...]

26.03.2021
24 березня 2021 року в Національній академії в онлайн-режимі на платформі Zoom відбувся науково-методичний семінар «Критерії оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти». [...]

25.03.2021
18 березня 2021 року в Національній академії в онлайн-форматі на платформі Zoom відбулася презентація аналітичної доповіді «Релігійна безпека на тимчасово окупованих територіях: стратегії та рішення для країн Східного партнерства». [...]

18.03.2021
17 березня 2021 року в Національній академії в онлайн-режимі на платформі Zoom відбулася перша Всеукраїнська науково-практична конференція «Практична політологія: тенденції та перспективи». [...]

18.03.2021
В рамках активної роботи із залучення іноземних фахівців до освітньої діяльності Національної академії та співпраці з іноземними навчальними закладами й установами продовжується активна співпраця з британською освітньою компанією Pearson Education. [...]

18.03.2021
ПОПЕРЕДНЯ  1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15     ... НАСТУПНА
ЦЕНТР ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ
НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ
© Використано CMS програму керування сайтом PL-Web Editor від prog-line.com