обрати зовнішній вигляд порталу Національної академії
Головний державний вищий навчальний заклад України з підготовки,
перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців
та посадових осіб місцевого самоврядування
УКР   ENG
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ
           

ПОПУЛЯРНІ РОЗДІЛИ
 

НАКАЗИ ПРО ЗАРАХУВАННЯ

За державним замовленням

За договором

Денна

Денна

Вечірня

Вечірня

Заочна

Заочна

Заочно-дистанційна

Заочно-дистанційна


 

Національна академія державного управління при Президентові України 
оголошує додатковий прийом слухачів для підготовки фахівців освітнього ступеня магістр за спеціальністю:
281  “Публічне управління та адміністрування” галузі знань 28  “Публічне управління
та адміністрування”

на денну, вечірню, (заочно-дистанційну) форми навчання  
за договором (за кошти фізичних та юридичних осіб)

 

термін прийому документів з 12 серпня по 02 вересня 2020 року.

 

Вступні випробування 7, 8, 9 вересня 2020 року.

 

На навчання на конкурсній основі приймаються особи, які мають вищу освіту 

(документ про вищу освіту) 

 

Мова освітнього процесу - державна.

 

Строк навчання слухачів за денноювечірньою та заочною
(заочно-дистанційною) формами 

1 рік 4 місяці

 

 

 ЗА ДЕРЖАВНИМ ЗАМОВЛЕННЯМ

 

прийом здійснюється на конкурсній основі за умовами, визначеними Правилами прийому на навчання до Національної академії державного управління при Президентові України в 2020 році та  Положенням про прийом слухачів до Національної академії державного управління при Президентові України, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 01 квітня 2013 р. № 255. 

 

 

за денною формою

за вечірньою та заочною (заочно-дистанційною) формами

 Відповідно до п.3 Положення про прийом слухачів приймаються особи, які перебувають на державній службі або службі в органах місцевого самоврядування, мають стаж державної служби, служби в органах місцевого самоврядування не менш як один рік на момент подання документів до приймальної комісії, та:

·  обіймають посади державної служби категорії «А», «Б», «В»,

·  віднесені до першої-сьомої категорії посад в органах місцевого самоврядування.

 Відповідно до п.3 Положення про прийом слухачів  приймаються особи, які перебувають на державній службі або службі в органах місцевого самоврядування, мають стаж державної служби або служби в органах місцевого самоврядування не менш як один рік на момент подання документів до приймальної комісії, та:

·  обіймають посади державної служби, категорії «А» чи «Б»,

·  або віднесені до першої - четвертої категорії посад в органах місцевого самоврядування,

· голови місцевих держадміністрацій, їх перші заступники та заступники (без вимоги року стажу державної служби).

 

Наведені вище обмеження не поширюються на вступників за договором
(за кошти фізичних та юридичних осіб)

 

ЗА ДОГОВОРОМ
(за кошти фізичних та юридичних осіб)

  На конкурсній основі приймаються особи, які мають вищу освіту (документ про вищу освіту освітнього ступеня бакалавра, магістра, а також освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста).

   Підставою для навчання осіб за договором є успішно витримані вступні випробування, конкурсний відбір та укладення відповідного договору.

  Особи, зараховані на навчання до Національної академії за договором, зобов'язані здійснити оплату за надання освітніх послуг після укладення відповідного договору.

 

 

 

 

Вартість навчання для вступників 2020 року

Форма навчання

Всього за весь термін навчання, грн

1 місяць І курсу навчання, грн

1 місяць ІІ курсу навчання, грн

Денна

69 452,00

3 600,00

6 563,00

Вечірня

48 168,00

2 144,00

5 610,00

Заочна

44 932,00

2 095,00

4 948,00

Заочна (дистанційна)

45 668,00

2 379,00

4 280,00

  

 

Терміни прийому документів від вступників

 

 • Для вступників на основі здобутого освітнього ступеня магістра, освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста:

прийом документів з 1 квітня по 22 липня 2020 року;

вступні випробування з 3 по 22 серпня 2020 року.

 

 • Для вступників на основі здобутого освітнього ступеня бакалавра:

 

прийом документів з 1 квітня по 22 серпня 2020 року;

вступні випробування з 27 по 28 серпня 2020 року.

 

Графік проведення вступних випробувань і консультацій

(до Національної академії (м. Київ))

 

Назва вступного випробування

Дата проведення

Консультація*

Вступне випробування

Вступники на основі здобутого освітнього ступеня магістра, освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста

на навчання за державним замовленням

комп’ютерне тестування з державно-управлінських, соціально-економічних, політико-правових, історико-культурних питань

30-31 липня

03-04 серпня

комп’ютерне тестування з іноземної мови

30-31 липня

05-06 серпня

співбесіда із сучасних проблем публічного управління та адміністрування

30-31 липня

 

06-08 серпня

 

на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб

комп’ютерне тестування з державно-управлінських, соціально-економічних, політико-правових, історико-культурних питань

06-07 серпня

10-12 серпня

комп’ютерне тестування з іноземної мови

06-07 серпня

12-14 серпня

співбесіда із сучасних проблем публічного управління та адміністрування

06-07 серпня

17-20 серпня

Вступники на основі здобутого освітнього ступеня бакалавра

на навчання за державним замовленням і

за кошти фізичних та юридичних осіб

комп’ютерне тестування з державно-управлінських, соціально-економічних, політико-правових, історико-культурних питань

25-26 серпня

 

27 серпня

 

співбесіда із сучасних проблем публічного управління та адміністрування

25-26 серпня

 

28 серпня

 

 

Інформацію про режим, дату та час проведення консультації, точні дату та час вступного випробування буде повідомлено додатково.

Виконання вступниками на основі здобутого ступеня бакалавра вимог Правил прийому

до 18:00 6 вересня 2020 року.

Зарахування слухачів за державним замовленням здійснити 11 вересня 2020 року,

а за договоромдо 15 вересня 2020 року.

 

Документи, що додаються до заяви

 

ЗА ДЕРЖЗАМОВЛЕННЯМ:

ЗА ДОГОВОРОМ
(за кошти фізичних та юридичних осіб)

 

Копія документа, що посвідчує особу, передбаченого Законом України “Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус”

Копія документа, що посвідчує особу, передбаченого Законом України “Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус”

 

Копія військово-облікового документа – для військовозобов’язаних (крім випадків, передбачених законодавством)

Копія військово-облікового документа – для військовозобов’язаних (крім випадків, передбачених законодавством)

 

Копія документа про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і копію додатка до нього

Копія документа про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і копію додатка до нього

 

Копія трудової книжки, засвідчену службою управління персоналом органу, установи, організації, де працює особа, яка вступає до Національної академії;

Копія трудової книжки, засвідчену службою управління персоналом органу, установи, організації, де працює особа, яка вступає до Національної академії;

Копія реєстраційного номера облікової картки платника податків;

Копія реєстраційного номера облікової картки платника податків;

Довідка про підкатегорію та категорію посади державної служби (для державних службовців)

Чотири фотокартки розміром 3х4 см.

Чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см;

Оригінал та копію екзаменаційного листка єдиного вступного іспиту (для вступників на основі здобутого ступеня бакалавра).

Оригінал та копію екзаменаційного листка єдиного вступного іспиту (для вступників на  основі здобутого ступеня бакалавра).

 

 

 

 

Вступники, які здобули вищу освіту відповідного ступеня за кордоном, подають також відповідну довідку про визнання іноземного документа про освіту, що проводиться Міністерством освіти і науки України в установленому порядку.

 

Під час прийняття на навчання осіб, які подають документ про вищу духовну освіту, виданий закладом вищої духовної освіти, обов’язковим є подання Свідоцтва про державне визнання документа про вищу духовну освіту у встановленому законодавством порядку.

 

Оригінали документа, що посвідчує особу, передбаченого Законом України “Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус”, військово-облікового квитка (для військовозобов'язаних), документа про раніше здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього пред’являються особисто.

 

 

ПРОГРАМА ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ У 2020 РОЦІ

·                    комп'ютерне тестування з державно-управлінських, соціально-економічних, політико-правових, історико-культурних питань; 

·                    комп'ютерне тестування з іноземної мови (для вступників на основі здобутого ступеня магістра або ОКР спеціаліста); 

·                    співбесіда із сучасних проблем публічного управління та адміністрування. 

 

 

ШАНОВНІ АБІТУРІЄНТИ!

 

Для більш ефективної самопідготовки абітурієнтів видавництвом пропонуються Методичні матеріали з підготовки до вступних випробувань до Національної академії у 2020 році.

Методичні матеріали містять перелік тестових питань до комп’ютерного тестування, зразки тестових питань до вступного випробування з іноземної мови, перелік питань для співбесіди із сучасних проблем публічного управління та адміністрування.

Придбати Методичні матеріали можна шляхом замовлення з використанням поштових послуг.

Вартість Методичних матеріалів – 180,00 грн. без урахування поштових послуг.

Спосіб оплати: безготівковий розрахунок.

Реквізити для оплати:

Отримувач: Національна академія державного управління при Президентові України

ЄДРПОУ 23696843

р/р UA948201720313291001202013561

у ДКС України

Призначення платежу: за методичні матеріали з підготовки до вступних випробувань до Національної академії у 2020 році. ПІП платника (обов’язково).

 

Звертайтесь щодо замовлення Методичних матеріалів за телефонами: 

(044) 456-77-68, або на електронну пошту nadubooks@ukr.net.

 

Після оплати виключно на вищенаведені реквізити потрібно на електронну пошту nadubooks@ukr.net надіслати копію квитанції про оплату та реквізити Нової пошти, на які буде відправлено Методичні матеріали (номер відділення, назву населеного пункту, телефон та ПІП отримувача).

 

Якщо Ви оплачуєте методичні матеріали через Приват 24, потрібно у формі проведення платежів вибрати - «плата за проживання у гуртожитку», ввести призначення платежу: за методичні матеріали з підготовки до вступних випробувань до Національної академії у 2020 році. ПІП платника (обов’язково), перевірити банківські реквізити та здійснити платіж.

 

 

 

Освітньо-професійна програма магістерської підготовки
за спеціальністю “Публічне управління та адміністрування”

 

Компоненти освітньої програми

Обов’язкові компоненти:

  • "Публічна політика"
  • "Глобалізація та політика національної безпеки"
  • "Управління змінами"
  • "Економічне врядування та публічні фінанси"
  • "Регіональне управління та місцеве самоврядування"
  • "Право в публічному управлінні"
  • "Інституціональне забезпечення публічної влади"
  • "Стратегічне управління"
  • "Соціальна та гуманітарна політика"
  • "Інформаційна політика та цифрові технології"
  • "Парламентаризм"
  • "Управління персоналом в публічній службі"
  • "Практична підготовка"
  • "Кваліфікаційна робота (магістерська)"
  • "Екзамен"

Вибіркові компоненти

 Підготовка за вибірковою компонентою запроваджується з урахуванням формування груп на денній формі – від 5 слухачів, на вечірній – від 9 слухачів, на заочній (заочно-дистанційній)  – від 18 слухачів.

 

 

Офіційні документи

 1. Правила прийому на навчання до Національної академії державного управління при Президентові України у 2020 році
 2. Постанова Кабінету Міністрів України від 1 квітня 2013 року № 255   "Про затвердження положень про прийом, стажування в органах державної влади і органах місцевого самоврядування слухачів Національної академії державного управління при Президентові України, а також переліку органів державної влади, органів місцевого самоврядування, в яких проводиться стажування слухачів Національної академії"
 3. Положення про приймальну комісію
 4. Положення про апеляційну комісію
 5. Рішення приймальної комісії

Відомості щодо здійснення освітньої діяльності у сфері вищої освіти

План прийому до магістратури у 2020 році.  

Сертифікат про акредитацію

 

Приймальна комісія  
03057, м. Київ, вул. Антона Цедіка, 20, к. 127
тел. (044) 455-68-01; (044) 455-69-01. факс (044) 455-69-01; 
е-mail: 
vstup_nadu@ukr.net 

Порядок роботи Приймальної комісії: щодня, крім неділі, з 9.00 до 18.00,
в суботу з 10.00 до 16.00

 

 Регіональні інститути

 

 

 

 

ПОШИРИТИ
ЦЕНТР ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ
НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ
© Використано CMS програму керування сайтом PL-Web Editor від prog-line.com