обрати зовнішній вигляд порталу Національної академії
Головний державний вищий навчальний заклад України з підготовки,
перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців
та посадових осіб місцевого самоврядування
УКР   ENG
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ
           

ПОПУЛЯРНІ РОЗДІЛИ
 

Національна академія державного управління при Президентові України 
оголошує прийом слухачів для підготовки фахівців освітнього ступеня магістр за спеціальністю:
281  “Публічне управління та адміністрування” галузі знань 28  “Публічне управління
та адміністрування”

на денну, вечірню,  заочну (заочно-дистанційну) форми навчання  
за державним замовленням та за договором (за кошти фізичних та юридичних осіб)

 

На навчання на конкурсній основі приймаються особи, які мають вищу освіту 

(документ про вищу освіту) 

 

Мова освітнього процесу - державна.

 

Строк навчання слухачів за денноювечірньою та заочною
(заочно-дистанційною) формами 

1 рік 4 місяці

 

 

 ЗА ДЕРЖАВНИМ ЗАМОВЛЕННЯМ

 

прийом здійснюється на конкурсній основі за умовами, визначеними Правилами прийому на навчання до Національної академії державного управління при Президентові України в 2020 році та  Положенням про прийом слухачів до Національної академії державного управління при Президентові України, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 01 квітня 2013 р. № 255. 

 

 

за денною формою

за вечірньою та заочною (заочно-дистанційною) формами

 Відповідно до п.3 Положення про прийом слухачів приймаються особи, які перебувають на державній службі або службі в органах місцевого самоврядування, мають стаж державної служби, служби в органах місцевого самоврядування не менш як один рік на момент подання документів до приймальної комісії, та:

·  обіймають посади державної служби категорії «А», «Б», «В»,

·  віднесені до першої-сьомої категорії посад в органах місцевого самоврядування.

 Відповідно до п.3 Положення про прийом слухачів  приймаються особи, які перебувають на державній службі або службі в органах місцевого самоврядування, мають стаж державної служби або служби в органах місцевого самоврядування не менш як один рік на момент подання документів до приймальної комісії, та:

·  обіймають посади державної служби, категорії «А» чи «Б»,

·  або віднесені до першої - четвертої категорії посад в органах місцевого самоврядування,

· голови місцевих держадміністрацій, їх перші заступники та заступники (без вимоги року стажу державної служби).

 

Наведені вище обмеження не поширюються на вступників за договором
(за кошти фізичних та юридичних осіб)

 

ЗА ДОГОВОРОМ
(за кошти фізичних та юридичних осіб)

  На конкурсній основі приймаються особи, які мають вищу освіту (документ про вищу освіту освітнього ступеня бакалавра, магістра, а також освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста).

   Підставою для навчання осіб за договором є успішно витримані вступні випробування, конкурсний відбір та укладення відповідного договору.

  Особи, зараховані на навчання до Національної академії за договором, зобов'язані здійснити оплату за надання освітніх послуг після укладення відповідного договору.

 

 

 

 

Вартість навчання для вступників 2021 року

Форма навчання

Всього за весь термін навчання, грн

1 місяць І курсу навчання, грн

1 місяць ІІ курсу навчання, грн

Денна

Вечірня

 

 

Заочна

 

 

Заочна (дистанційна)

 

 

  

 

Терміни прийому документів від вступників

 

 • Для вступників на основі здобутого освітнього ступеня магістра, освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста:

прийом документів з 1 квітня по 21 червня 2021 року;
вступні випробування з 30 червня по 12 липня 2021 року (за державним замовленням);
вступні випробування з 13 по 23 липня 2021 року (за кошти фізичних та/або юридичних осіб).

 

 • Для вступників на основі здобутого освітнього ступеня бакалавра:

 

прийом документів з 1 квітня по 23 липня 2021 року;

реєстрація вступників для складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови розпочинається о 09:00 11 травня 2021 року, завершення реєстрації о 18:00 03 червня 2021 року;

складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови 30 червня 2021 року;

вступні випробування з 26 по 30 липня 2021 року;

 

Графік проведення вступних випробувань і консультацій

(до Національної академії (м. Київ))

 

Назва вступного випробування

Дата проведення

Консультація*

Вступне випробування

Вступники на основі здобутого освітнього ступеня магістра, освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста

на навчання за державним замовленням

комп’ютерне тестування з державно-управлінських, соціально-економічних, політико-правових, історико-культурних питань

29 червня
 2021 року

01-05 липня 2021 року

вступний іспит з іноземної мови

29 червня
2021 року

30 червня-
01 липня
2021 року

співбесіда із сучасних проблем публічного управління та адміністрування

29 червня
2021 року

05-12 липня 2021 року

на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб

комп’ютерне тестування з державно-управлінських, соціально-економічних, політико-правових, історико-культурних питань

09 липня
2021 року

13-15 липня 2021 року

вступний іспит з іноземної мови

09 липня
2021 року

15-19 липня 2021 року

співбесіда із сучасних проблем публічного управління та адміністрування

09 липня
2021 року

19-23 липня 2021 року

Вступники на основі здобутого освітнього ступеня бакалавра

на навчання за державним замовленням і

за кошти фізичних та юридичних осіб

комп’ютерне тестування з державно-управлінських, соціально-економічних, політико-правових, історико-культурних питань

26 липня
2021 року

27-28 липня 2021 року

співбесіда із сучасних проблем публічного управління та адміністрування

26 липня
2021 року

29-30 липня 2021 року

 

Інформацію про режим, дату та час проведення консультації, точні дату та час вступного випробування буде повідомлено додатково.

Виконання вступниками на основі здобутого ступеня бакалавра вимог Правил прийому до 18:00
7 серпня 2021 року
.

Зарахування слухачів за державним замовленням здійснити 12 серпня 2021 року, а за договором – до 31 серпня 2021 року.

 

 

Документи, що додаються до заяви

 

ЗА ДЕРЖЗАМОВЛЕННЯМ:

ЗА ДОГОВОРОМ
(за кошти фізичних та юридичних осіб)

 

Копія документа, що посвідчує особу, передбаченого Законом України “Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус”

Копія документа, що посвідчує особу, передбаченого Законом України “Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус”

 

Копія військово-облікового документа – для військовозобов’язаних (крім випадків, передбачених законодавством)

Копія військово-облікового документа – для військовозобов’язаних (крім випадків, передбачених законодавством)

 

Копія документа про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і копію додатка до нього

Копія документа про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і копію додатка до нього

 

Копія трудової книжки, засвідчену службою управління персоналом органу, установи, організації, де працює особа, яка вступає до Національної академії;

Копія трудової книжки, засвідчену службою управління персоналом органу, установи, організації, де працює особа, яка вступає до Національної академії;

Копія реєстраційного номера облікової картки платника податків;

Копія реєстраційного номера облікової картки платника податків;

Довідка про підкатегорію та категорію посади державної служби (для державних службовців)

Чотири фотокартки розміром 3х4 см.

Чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см;

Оригінал та копію екзаменаційного листка єдиного вступного іспиту (для вступників на основі здобутого ступеня бакалавра).

Оригінал та копію екзаменаційного листка єдиного вступного іспиту (для вступників на  основі здобутого ступеня бакалавра).

 

 

 

 

Вступники, які здобули вищу освіту відповідного ступеня за кордоном, подають також відповідну довідку про визнання іноземного документа про освіту, що проводиться Міністерством освіти і науки України в установленому порядку.

 

Під час прийняття на навчання осіб, які подають документ про вищу духовну освіту, виданий закладом вищої духовної освіти, обов’язковим є подання Свідоцтва про державне визнання документа про вищу духовну освіту у встановленому законодавством порядку.

 

Оригінали документа, що посвідчує особу, передбаченого Законом України “Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус”, військово-облікового квитка (для військовозобов'язаних), документа про раніше здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього пред’являються особисто.

 

 

ПРОГРАМА ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ У 2021 РОЦІ

·                    комп'ютерне тестування з державно-управлінських, соціально-економічних, політико-правових, історико-культурних питань 

·                    комп'ютерне тестування з іноземної мови (для вступників на основі здобутого ступеня магістра або ОКР спеціаліста) 

·                    співбесіда із сучасних проблем публічного управління та адміністрування. 

 

 

 

Освітньо-професійна програма магістерської підготовки
за спеціальністю “Публічне управління та адміністрування”

 

Компоненти освітньої програми

Обов’язкові компоненти:

  • "Публічна політика"
  • "Глобалізація та політика національної безпеки"
  • "Управління змінами"
  • "Економічне врядування та публічні фінанси"
  • "Регіональне управління та місцеве самоврядування"
  • "Право в публічному управлінні"
  • "Інституціональне забезпечення публічної влади"
  • "Стратегічне управління"
  • "Соціальна та гуманітарна політика"
  • "Інформаційна політика та цифрові технології"
  • "Парламентаризм"
  • "Управління персоналом в публічній службі"
  • "Практична підготовка"
  • "Кваліфікаційна робота (магістерська)"
  • "Екзамен"

Вибіркові компоненти

 Підготовка за вибірковою компонентою запроваджується з урахуванням формування груп на денній формі – від 5 слухачів, на вечірній – від 9 слухачів, на заочній (заочно-дистанційній)  – від 18 слухачів.

 

 

Офіційні документи

 1. Правила прийому на навчання до Національної академії державного управління при Президентові України у 2021 році
 2. Постанова Кабінету Міністрів України від 1 квітня 2013 року № 255   "Про затвердження положень про прийом, стажування в органах державної влади і органах місцевого самоврядування слухачів Національної академії державного управління при Президентові України, а також переліку органів державної влади, органів місцевого самоврядування, в яких проводиться стажування слухачів Національної академії"
 3. Положення про приймальну комісію
 4. Положення про апеляційну комісію
 5. Рішення приймальної комісії

Відомості щодо здійснення освітньої діяльності у сфері вищої освіти

План прийому до магістратури у 2021 році.

Сертифікат про акредитацію

 

Приймальна комісія  
03057, м. Київ, вул. Антона Цедіка, 20, к. 127
тел. (044) 455-68-01; (044) 455-69-01. факс (044) 455-69-01; 
е-mail: 
vstup_nadu@ukr.net 

Порядок роботи Приймальної комісії: щодня, крім неділі, з 9.00 до 18.00,
в суботу з 10.00 до 16.00

 

 Регіональні інститути

 

 

 

 

ПОШИРИТИ
ЦЕНТР ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ
НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ
© Використано CMS програму керування сайтом PL-Web Editor від prog-line.com