обрати зовнішній вигляд порталу Національної академії
Головний державний вищий навчальний заклад України з підготовки,
перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців
та посадових осіб місцевого самоврядування
УКР   ENG
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ
           

ПОПУЛЯРНІ РОЗДІЛИ












ПРИЙОМ НА НАВЧАННЯ

 

 

Строк навчання слухачів за денною, вечірньою та заочною
(дистанційною) формами
– 

1 рік 4 місяці

 

 

ЗА ДОГОВОРОМ
(за кошти фізичних та юридичних осіб)

на конкурсній основі приймаються особи, які мають вищу освіту (документ про вищу освіту встановленого зразка освітнього ступеня магістра, а також освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста).

Підставою для зарахування осіб, які вступають на навчання за договором, успішно витримали вступні випробування та пройшли конкурсний відбір, є укладення ними відповідного договору.

Особи, зараховані на навчання до Національної академії за договором, зобов'язані здійснити оплату за надання освітніх послуг після укладення відповідного договору.

 

 

Вартість навчання у 2019 році (за весь курс навчання)

 • на денній формі - 62 900 грн.
 • на заочній формі - 44 300 грн.
 • на вечірній формі - 44 500 грн.
 • на заочно-дистанційній формі - 43 500 грн.

Платіжні реквізити для оплати за освітні послуги: 
розрахунковий рахунок 31254217113561 у ДКС України; 
МФО 820172:ЄДРПОУ 23696843

 

 

 

 

Освітньо-професійна програма магістерської підготовки
за спеціальністю “Публічне управління та адміністрування”

 

Компоненти освітньої програми

Обовязкові компоненти:

 • "Публічна політика"
 • "Глобалізація та політика національної безпеки"
 • "Управління змінами"
 • "Економічне врядування та публічні фінанси"
 • "Регіональне управління та місцеве самоврядування"
 • "Право в публічному управлінні"
 • "Інституціональне забезпечення публічної влади"
 • "Стратегічне управління"
 • "Соціальна та гуманітарна політика"
 • "Інформаційна політика та цифрові технології"
 • "Парламентаризм"
 • "Управління персоналом в публічній службі"
 • "Практична підготовка"
 • "Кваліфікаційна робота (магістерська)"
 • "Екзамен"

Вибіркові компоненти

 

Офіційні документи

 1. Правила прийому на навчання до Національної академії державного управління при Президентові України у 2019 році
 2. Постанова Кабінету Міністрів України від 1 квітня 2013 року № 255 "Про затвердження положень про прийом, стажування в органах державної влади і органах місцевого самоврядування слухачів, працевлаштування випускників Національної академії державного управління при Президентові України, а також переліку органів державної влади, органів місцевого самоврядування, в яких проводиться у 2013-2018 роках стажування слухачів Національної академії":
 1. Положення про приймальну комісію 
 2. Положення про апеляційну комісію  

План прийому до магістратури у 2019 році

Ліцензії, сертифікати

 

Приймальна комісія  
03057, м. Київ, вул. Антона Цедіка, 20
тел. (044) 455-68-01; (044) 455-69-01. факс (044) 455-69-01; 
е-mail: 
vstup_nadu@ukr.net 

 Графік роботи:
понеділок-четвер: 9:00 - 17:45, п’ятниця: 9:00 – 16:30

 

 • Регіональні інститути

 •   
   

  ПОШИРИТИ




  ЦЕНТР ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ
  НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ
  © Використано CMS програму керування сайтом PL-Web Editor від prog-line.com