обрати зовнішній вигляд порталу Національної академії
Головний державний вищий навчальний заклад України з підготовки,
перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців
та посадових осіб місцевого самоврядування
УКР   ENG
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ
           

ПОПУЛЯРНІ РОЗДІЛИ

ПРИЙОМ НА НАВЧАННЯ

Національна академія державного управління при Президентові України
оголошує прийом слухачів для підготовки фахівців освітнього ступеня магістр за спеціальністю:
 “Публічне управління та адміністрування”
на денну, вечірню та заочну (заочно-дистанційну) форми навчання
за державним замовленням
та за договором (за кошти фізичних та юридичних осіб)

На навчання на конкурсній основі приймаються особи, які мають вищу освіту
(документ про вищу освіту встановленого зразка)

 

Електронна заява
Рекомендації щодо заповнення електронної заяви

Електронні заяви приймаються для попереднього розгляду до 14 червня 2019 року
 

Строк навчання слухачів за денною, вечірньою та заочною (заочно-дистанційною) формами

1 рік 4 місяці

 

 ЗА ДЕРЖАВНИМ ЗАМОВЛЕННЯМ

прийом здійснюється на конкурсній основі за умовами, визначеними Правилами прийому на навчання до Національної академії державного управління при Президентові України в 2019 році та   Положенням про прийом слухачів до Національної академії державного управління при Президентові України, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 01 квітня 2013 р. № 255.

за денною формою

за вечірньою та заочною (заочно-дистанційною) формами

1. Відповідно до п.3 Положення про прийом слухачів приймаються особи, які перебувають на державній службі або службі в органах місцевого самоврядування, мають стаж державної служби, служби в органах місцевого самоврядування не менш як один рік на момент подання документів до приймальної комісії, а також:

·         обіймають посади державної служби, що належать до 1-9 групи оплати праці,

·         віднесені до першої-сьомої категорії посад в органах місцевого самоврядування.

 

2. Відповідно до п.4 Положення про прийом слухачів  приймаються особи, які на момент подання документів до приймальної комісії :

·         перебувають на державній службі або службі в органах місцевого самоврядування, мають стаж державної служби або служби в органах місцевого самоврядування не менш як один рік;

·         є випускниками вищих навчальних закладів, мають документ про вищу освіту встановленого зразка з відзнакою.

1. Відповідно до п.3 Положення про прийом слухачів  приймаються особи, які перебувають на державній службі або службі в органах місцевого самоврядування, мають стаж державної служби або служби в органах місцевого самоврядування не менш як один рік на момент подання документів до приймальної комісії, а також:

·         обіймають посади державної служби, що належать до 1-5 групи оплати праці,

·         віднесені до першої-четвертої категорії посад в органах місцевого самоврядування.

2. Відповідно до п.5 Положення про прийом слухачів  за вечірньою, заочною (заочно-дистанційною) формою приймаються державні службовці, посади яких належать до 1-4 групи оплати праці, голови місцевих держадміністрацій, їх перші заступники та заступники.

 

 

Наведені вище обмеження не поширюються на вступників за договором
(за кошти фізичних та юридичних осіб)

 

ЗА ДОГОВОРОМ (за кошти фізичних та юридичних осіб).

на конкурсній основі приймаються особи, які мають вищу освіту (документ про вищу освіту встановленого зразка освітнього ступеня бакалавра, магістра, а також освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста).
        Підставою для зарахування осіб, які вступають на навчання за договором, успішно витримали вступні випробування та пройшли конкурсний відбір, є укладення ними відповідного договору.
        Особи, зараховані на навчання до Національної академії за договором, зобов'язані здійснити оплату за надання освітніх послуг після укладення відповідного договору.

 

 

Вартість навчання у 2019 році (за весь курс навчання)

• на денній формі - 62 900 грн.
• на заочній формі - 44 300 грн.
• на вечірній формі - 44 500 грн.
• на заочно-дистанційній формі - 43 500 грн.

Платіжні реквізити для оплати за освітні послуги: 
розрахунковий рахунок 31254217113561 у ДКС України; 
МФО 820172:ЄДРПОУ 23696843

 

 

Терміни прийому документів від вступників

 • Для вступників на основі здобутого освітнього ступеня магістра, освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста:

прийом документів з 1 квітня по 21 червня 2019 року;

вступні випробування з 1 по 12 липня 2019 року.

 

 • Для вступників на основі здобутого освітнього ступеня бакалавра:

прийом документів з 1 квітня по 18 липня 2019 року;

вступні випробування з 22 по 24 липня 2019 року.

 

Графік проведення вступних випробувань і консультацій

 

Назва вступного випробування

Дата проведення

Консультація

Вступне випробування

Вступники на основі здобутого освітнього ступеня магістра, освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста

для вступників на навчання за державним замовленням

 

комп’ютерне тестування з державно-управлінських, соціально-економічних, політико-правових, історико-культурних питань

01 липня

2019 року

11.00

02 липня

2019 року

комп’ютерне тестування з іноземної мови

01 липня

2019 року

12.00

03 липня

2019 року

співбесіда із сучасних проблем публічного управління та адміністрування

01 липня

2019 року

15.00

04 липня

2019 року

для вступників на навчання за договором (за кошти фізичних та/або юридичних осіб)

 

комп’ютерне тестування з державно-управлінських, соціально-економічних, політико-правових, історико-культурних питань

08 липня

2019 року

11.00

09 липня

2019 року


 

комп’ютерне тестування з іноземної мови

08 липня

2019 року

12.00

10 липня

2019 року

співбесіда із сучасних проблем публічного управління та адміністрування

08 липня

2019 року

15.00

11 липня

2019 року

Вступники на основі здобутого освітнього ступеня бакалавра

(за державним замовленням та за договором (за кошти фізичних та юридичних осіб)

комп’ютерне тестування з державно-управлінських, соціально-економічних, політико-правових, історико-культурних питань

22 липня

2019 року

11.00

23 липня

2019 року

співбесіда із сучасних проблем публічного управління та адміністрування

22 липня

2019 року

12.00

24 липня

2019 року

 

Початок вступних випробувань з 10.00

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників – 29 липня 2019 року.

Зарахування слухачів до 31 липня 2019 року.

 

Документи, що додаються до заяви

ЗА ДЕРЖЗАМОВЛЕННЯМ:

ЗА ДОГОВОРОМ

Оригінал та копія диплома(ів) про вищу освіту, додаток до нього, засвідчені в установленому порядку

Копія диплома(ів) про вищу освіту, додаток до нього, засвідчені в установленому порядку

Копія трудової книжки, засвідчена службою управління персоналом органу, установи, організації, де працює особа, яка вступає до Національної академії

Копія трудової книжки, засвідчена службою управління персоналом органу, установи, організації, де працює особа, яка вступає до Національної академії

Довідка про прирівняння посади до відповідної групи оплати праці (для державних службовців)

Копія паспорта (с. 1-2, 10-11).

 

 

оригінал та копія екзаменаційного листка єдиного вступного іспиту (для вступників на основі здобутого ступеня бакалавра)

Рішення ради щодо рекомендації на навчання (для посадових осіб місцевого самоврядування, які перебувають на виборних посадах)

оригінал та копія екзаменаційного листка єдиного вступного іспиту (для вступників на основі здобутого ступеня бакалавра)

Копія реєстраційного номера облікової картки платника податків.

Копія паспорта (с. 1-2, 10-11)

 

Копія реєстраційного номера облікової картки платника податків.

Чотири фотокартки розміром 3х4 см.

 

Два поштових конверти з марками

Чотири фотокартки розміром 3х4 см.

Два поштових конверти з марками

 

 

 !!! Посадові особи місцевого самоврядування, які перебувають на виборних посадах, направляються на навчання за рішенням відповідних рад.

Документи, що додаються до заяви, паспорт громадянина України, паспортний документ іноземця та військовий квиток пред’являються особисто.

Вступники, які здобули вищу освіту відповідного ступеня за кордоном, подають також відповідну довідку про визнання іноземного документа про освіту, що проводиться Міністерством освіти і науки України в установленому порядку.


 

ПРОГРАМА ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ У 2019 РОЦІ

Зразок тесту з державно-управлінських, соціально-економічних, політико-правових, історико-культурних питань 

Увага! Вступники на основі здобутого ступеня бакалавра проходять вступне випробування у формі єдиного вступного іспиту з іноземної (англійської, або німецької, або французької, або іспанської) мови, яка передбачає використання організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання. Вступник має право подавати оцінку із сертифікатів 2018 та 2019 років з однієї з іноземних мов (англійська, німецька, французька або іспанська) на власний розсуд.

 

Освітньо-професійна програма магістерської підготовки
за спеціальністю “Публічне управління та адміністрування”

 

Компоненти освітньої програми

Обовязкові компоненти:

 • "Публічна політика"
 • "Глобалізація та політика національної безпеки"
 • "Управління змінами"
 • "Економічне врядування та публічні фінанси"
 • "Регіональне управління та місцеве самоврядування"
 • "Право в публічному управлінні"
 • "Інституціональне забезпечення публічної влади"
 • "Стратегічне управління"
 • "Соціальна та гуманітарна політика"
 • "Інформаційна політика та цифрові технології"
 • "Парламентаризм"
 • "Управління персоналом в публічній службі"
 • "Практична підготовка"
 • "Кваліфікаційна робота (магістерська)"
 • "Екзамен"

Вибіркові компоненти

 

Офіційні документи

 1. Правила прийому на навчання до Національної академії державного управління при Президентові України у 2019 році
 2. Постанова Кабінету Міністрів України від 1 квітня 2013 року № 255 "Про затвердження положень про прийом, стажування в органах державної влади і органах місцевого самоврядування слухачів, працевлаштування випускників Національної академії державного управління при Президентові України, а також переліку органів державної влади, органів місцевого самоврядування, в яких проводиться у 2013-2018 роках стажування слухачів Національної академії":
 1. Положення про приймальну комісію 
 2. Положення про апеляційну комісію  

Відомості щодо здійснення освітньої діяльності у сфері вищої освіти

План прийому до магістратури у 2019 році

Ліцензії, сертифікати

 

Приймальна комісія  
03057, м. Київ, вул. Антона Цедіка, 20
тел. (044) 455-68-01; (044) 455-69-01. факс (044) 455-69-01; 
е-mail: 
vstup_nadu@ukr.net 

Порядок роботи Приймальної комісії: щодня, крім неділі, з 9.00 до 18.00,
в суботу з 10.00 до 16.00

 

 • Регіональні інститути

 •   
   

  ПОШИРИТИ
  ЦЕНТР ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ
  НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ
  © Використано CMS програму керування сайтом PL-Web Editor від prog-line.com