обрати зовнішній вигляд порталу Національної академії
Головний державний вищий навчальний заклад України з підготовки,
перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців
та посадових осіб місцевого самоврядування
УКР   ENG
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ
           

ПОПУЛЯРНІ РОЗДІЛИ
ПРИЙОМ НА НАВЧАННЯ

УВАГА!
На період запровадження на території України та, зокрема, в м. Києві надзвичайної ситуації документи від вступників будуть прийматися в електронному вигляді за
посиланням

 

 

Національна академія державного управління при Президентові України 
оголошує прийом слухачів для підготовки фахівців освітнього ступеня магістр за спеціальністю:
281  “Публічне управління та адміністрування” галузі знань 28  “Публічне управління
та адміністрування”

на денну, вечірню,  заочну та заочно-дистанційну форми навчання  
за державним замовленням та за договором (за кошти фізичних та юридичних осіб)

 

На навчання на конкурсній основі приймаються особи, які мають вищу освіту 

(документ про вищу освіту встановленого зразка) 

 

Мова освітнього процесу - державна.


Строк навчання слухачів за денною, вечірньою та заочною
(заочно-дистанційною) формами

1 рік 4 місяці

 

 

 ЗА ДЕРЖАВНИМ ЗАМОВЛЕННЯМ

 

прийом здійснюється на конкурсній основі за умовами, визначеними Правилами прийому на навчання до Національної академії державного управління при Президентові України в 2020 році та  Положенням про прийом слухачів до Національної академії державного управління при Президентові України, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 01 квітня 2013 р. № 255. 

 

 

 

 

за денною формою

за вечірньою та заочною (заочно-дистанційною) формами

1. Відповідно до п.3 Положення про прийом слухачів приймаються особи, які перебувають на державній службі або службі в органах місцевого самоврядування, мають стаж державної служби, служби в органах місцевого самоврядування не менш як один рік на момент подання документів до приймальної комісії, а також:

·         обіймають посади державної служби, що належать до 1-9 групи оплати праці (підкатегорії посад державної служби А1-В3),

·         віднесені до першої-сьомої категорії посад в органах місцевого самоврядування.

 

2. Відповідно до п.4 Положення про прийом слухачів  приймаються особи, які на момент подання документів до приймальної комісії :

·         перебувають на державній службі або службі в органах місцевого самоврядування, мають стаж державної служби або служби в органах місцевого самоврядування не менш як один рік;

·         є випускниками вищих навчальних закладів, мають документ про вищу освіту встановленого зразка з відзнакою.

1. Відповідно до п.3 Положення про прийом слухачів  приймаються особи, які перебувають на державній службі або службі в органах місцевого самоврядування, мають стаж державної служби або служби в органах місцевого самоврядування не менш як один рік на момент подання документів до приймальної комісії, а також:

·         обіймають посади державної служби, що належать до 1-5 групи оплати праці (підкатегорії посад державної служби А1, А2, Б1, Б2),

·         віднесені до першої-четвертої категорії посад в органах місцевого самоврядування.

 

 

2. Відповідно до п.5 Положення про прийом слухачів  за вечірньою, заочною (заочно-дистанційною) формою приймаються державні службовці, посади яких належать до 1-4 групи оплати праці (підкатегорії посад державної служби А1, А2, Б1), голови місцевих держадміністрацій, їх перші заступники та заступники.

 

Наведені вище обмеження не поширюються на вступників за договором
(за кошти фізичних та юридичних осіб)

 

ЗА ДОГОВОРОМ
(за кошти фізичних та юридичних осіб)

  На конкурсній основі приймаються особи, які мають вищу освіту (документ про вищу освіту встановленого зразка освітнього ступеня бакалавра, магістра, а також освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста).
   Підставою для навчання осіб за договором є успішно витримані вступні випробування, конкурсний відбір та укладення відповідного договору.
  Особи, зараховані на навчання до Національної академії за договором, зобов'язані здійснити оплату за надання освітніх послуг після укладення відповідного договору.

 

 

 

Реквізити для оплати :

оплати за навчання:

 

отримувач: НАДУ при

Президентові України

номер рахунку отримувача:

UA698201720313221001201013561

 

ЄДРПОУ 23696843

 

МФО 820172

 

ДКС України у м. Києві

 

призначення платежу: ПРІЗВИЩЕ ІМ'Я ПО БАТЬКОВІ (повністю), оплата за освітні послуги згідно з договором

від _______________ №_____

 

оплати за проживання:

 

 

отримувач: НАДУ при Президентові

України

номер         рахунку         отримувача:

UA948201720313291001202013561

 

ЄДРПОУ 23696843

МФО 820172

у ДКС України у м. Києві

 

призначення платежу: ПРІЗВИЩЕ ІМ'Я ПО БАТЬКОВІ (повністю), оплата за проживання згідно з договором від______________ №_____

 

 

 
 

Вартість навчання для вступників 2020 року

Форма навчання

Всього за весь термін навчання, грн

1 місяць І курсу навчання, грн

1 місяць ІІ курсу навчання, грн

Денна

69 452,00

3 600,00

6 563,00

Вечірня

48 168,00

2 144,00

5 610,00

Заочна

44 932,00

2 095,00

4 948,00

Заочна (дистанційна)

45 668,00

2 379,00

4 280,00

  

Терміни прийому документів від вступників

  • Для вступників на основі здобутого освітнього ступеня магістра, освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста:

прийом документів з 1 квітня по 22 липня 2020 року;

вступні випробування з 3 по 22 серпня 2020 року.

 

  •  Для вступників на основі здобутого освітнього ступеня бакалавра:

 

прийом документів з 1 квітня по 22 серпня 2020 року;

вступні випробування з 27 по 28 серпня 2020 року.

 

 

Графік проведення вступних випробувань і консультацій

(до Національної академії (м. Київ))

 

Назва вступного випробування

Дата проведення

Консультація*

Вступне випробування

Вступники на основі здобутого освітнього ступеня магістра, освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста

на навчання за державним замовленням

комп’ютерне тестування з державно-управлінських, соціально-економічних, політико-правових, історико-культурних питань

30-31 липня

03-04 серпня

комп’ютерне тестування з іноземної мови

30-31 липня

05-06 серпня

співбесіда із сучасних проблем публічного управління та адміністрування

30-31 липня

 

06-08 серпня

 

на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб

комп’ютерне тестування з державно-управлінських, соціально-економічних, політико-правових, історико-культурних питань

06-07 серпня

10-12 серпня

комп’ютерне тестування з іноземної мови

06-07 серпня

12-14 серпня

співбесіда із сучасних проблем публічного управління та адміністрування

06-07 серпня

17-20 серпня

Вступники на основі здобутого освітнього ступеня бакалавра

на навчання за державним замовленням і

за кошти фізичних та юридичних осіб

комп’ютерне тестування з державно-управлінських, соціально-економічних, політико-правових, історико-культурних питань

25-26 серпня

 

27 серпня

 

співбесіда із сучасних проблем публічного управління та адміністрування

25-26 серпня

 

28 серпня

 

 

Виконання вступниками на основі здобутого ступеня бакалавра вимог Правил прийому до 18:00 6 вересня 2020 року.

Зарахування слухачів за державним замовленням здійснити до 11 вересня 2020 року.

 

 

Документи, що додаються до заяви

 

ЗА ДЕРЖЗАМОВЛЕННЯМ:

ЗА ДОГОВОРОМ
(за кошти фізичних та юридичних осіб)

 

Копія документа, що посвідчує особу, передбаченого Законом України “Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус”

Копія документа, що посвідчує особу, передбаченого Законом України “Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус”

 

Копія військово-облікового документа – для військовозобов’язаних (крім випадків, передбачених законодавством)

Копія військово-облікового документа – для військовозобов’язаних (крім випадків, передбачених законодавством)

 

Копія документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і копію додатка до нього

Копія документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і копію додатка до нього

 

Копія трудової книжки, засвідчену службою управління персоналом органу, установи, організації, де працює особа, яка вступає до Національної академії;

Копія трудової книжки, засвідчену службою управління персоналом органу, установи, організації, де працює особа, яка вступає до Національної академії;

Копія реєстраційного номера облікової картки платника податків;

Копія реєстраційного номера облікової картки платника податків;

Довідка про групу оплати праці, до якої віднесено відповідну посаду – довідка про підкатегорію посади державної служби (для державних службовців)

Чотири фотокартки розміром 3х4 см.

Чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см;

Оригінал та копію екзаменаційного листка єдиного вступного іспиту (для вступників на основі здобутого ступеня бакалавра).

Оригінал та копію екзаменаційного листка єдиного вступного іспиту (для вступників на  основі здобутого ступеня бакалавра).

 

  

Вступники, які здобули вищу освіту відповідного ступеня за кордоном, подають також відповідну довідку про визнання іноземного документа про освіту, що проводиться Міністерством освіти і науки України в установленому порядку.

 

Під час прийняття на навчання осіб, які подають документ про вищу духовну освіту, виданий закладом вищої духовної освіти, обов’язковим є подання Свідоцтва про державне визнання документа про вищу духовну освіту у встановленому законодавством порядку.

 

Оригінали документа, що посвідчує особу, передбаченого Законом України “Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус”, військово-облікового квитка (для військовозобов'язаних), документа державного зразка про раніше здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього пред’являються особисто.

 

 

ПРОГРАМА ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ У 2020 РОЦІ

ПОШИРИТИ
ЦЕНТР ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ
НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ
© Використано CMS програму керування сайтом PL-Web Editor від prog-line.com