Головний державний вищий навчальний заклад України з підготовки,
перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців
та посадових осіб місцевого самоврядування
УКР   ENG
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ
           

ПОПУЛЯРНІ РОЗДІЛИ
Прийом на навчання

Навчально-науковий інститут публічного управління та державної служби Київського національного університету імені Тараса Шевченка оголошує прийом документів на навчання за освітнім ступенем магістр за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування» за такими освітніми програмами:

  • «Публічне управління та адміністрування» за замовленням Національного агентства України з питань державної служби (державні службовці)
  •  «Публічне управління та адміністрування»
  • «Державна служба»
  • «Місцеве самоврядування»
  • «Парламентаризм та парламентська діяльність»

 

Правила прийому до Київського національного університету імені Тараса Шевченка у 2021 році

 

Порядок прийому на навчання державних службовців за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» (за замовленням Національного агентства України з питань державної служби)

 

Умови навчання:

Освітня програма:

Форма навчання:

Строк навчання:

Бюджет/контракт

 «Публічне управління та адміністрування» за замовленням Національного агентства України з питань державної служби (державні службовці)

Заочна

1,5 роки

Бюджет

 «Публічне управління та адміністрування»

Денна / Заочна

2 роки

Контракт

«Державна служба»

Денна / Заочна

2 роки

Контракт

«Місцеве самоврядування»

Денна / Заочна

2 роки

Контракт

«Парламентаризм та парламентська діяльність»

Денна / Заочна

2 роки

Контракт

 

Вимоги до рівня освіти вступників:

Бюджет:

·         «Публічне управління та адміністрування» за замовленням Національного агентства України з питань державної служби (бюджет)

державні службовці, посади яких належать до посад державної служби підкатегорії  Б3  категорії "Б", категорії "В", та посадові особи місцевого самоврядування, посади яких віднесені до п’ятої – сьомої категорії посад в органах місцевого самоврядування, які здобули ступінь вищої освіти магістра*/бакалавра, працюють в органах державної влади чи органах місцевого самоврядування, мають стаж державної служби або служби в органах місцевого самоврядування не менш як один рік на момент подання документів до приймальної комісії.

Контракт:

·        «Публічне управління та адміністрування»

·          «Державна служба»

·         «Місцеве самоврядування»

·        «Парламентаризм та парламентська діяльність»

 

 

 

 

особи, що мають освітній ступінь бакалавра чи магістра або освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста.

 

 

Етапи вступної кампанії

11 травня – 03 червня (до 1800)

Реєстрація вступників для складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови та єдиного фахового вступного випробування

30 червня

Основна сесія єдиного вступного іспиту з іноземної мови або вступного іспиту з іноземної мови в Університеті

01 липня

Початок реєстрації електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів

15 липня – 23 липня (до 1800)

Прийом заяв від вступників для участі у конкурсному відборі

26 липня – 30 липня

Проведення Університетом фахових вступних випробувань

до 02 серпня

Надання рекомендацій для зарахування за державним замовленням

07 серпня (до 1800)

Завершення виконання вимог Правил прийому для зарахування.

Завершення подання заяв вступниками, що отримали рекомендацію для зарахування на навчання за державним замовленням та бажають брати участь у конкурсі на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб.

02 серпня – 07 серпня (до 1800)

Прийом заяв на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб від вступників, що беруть участь у конкурсному відборі.

12 серпня

Зарахування вступників за державним замовленням, за кошти фізичних та/або юридичних осіб, за рахунок цільових державних кредитів

до 19 серпня

Переведення на вакантні місця державного замовлення  та на місця за рахунок цільових пільгових державних кредитів осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб (відповідно до цих Правил)

 

 

Реєстрація вступників

 Реєстрація на ЄВІ з іноземної мови та триватиме до 18:00 3 червня 2021 року включно.

 Зареєструватись можна на сайті Приймальної комісії vstup.knu.ua: рубрика «Магістр» -->

Подати заяву на реєстрацію для складання ЄВІ/ЄФВВ 2021

Для отримання консультацій по реєстрації на ЄВІ/ЄФВВ скористайтеся

Контактами пунктів реєстрації

 

 

Необхідні документи
Під час подання заяви в паперовій формі вступник пред'являє особисто оригінали таких документів:
• документа (одного з документів), що посвідчує особу, передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство, посвідчують особу чи її спеціальний статус»;
• військово-облікового документа (у військовозобов’язаних – військового квитка або тимчасового посвідчення, а у призовників – посвідчення про приписку до призовних дільниць);
• документ державного зразка про раніше здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
• документи, які підтверджують право вступника на участь у конкурсі за іспитами під час вступу для здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) замість єдиного вступного іспиту з іноземної мови та/або єдиного фахового вступного випробування;
• дипломи переможця (призера) всеукраїнських і міжнародних студентських олімпіад.
До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:
• копії документів, зазначених у попередньому пункті;
• копію екзаменаційного листка єдиного фахового вступного випробування/єдиного вступного іспиту;
• 4 кольорові фотокартки розміром 3 ? 4 см;
згоду вступника на обробку персональних даних;
• папку-швидкозшивач (для формування особової справи вступника), файл для оригіналів документів та 2 конверти по Україні.
 
Державні службовці, що планують вступати на навчання за державним замовленням (програма за замовленням Національного агентства України з питань державної служби) додатково подають: копію трудової книжки, засвідчена службою управління персоналом органу, установи, організації, де працює особа та довідку про підкатегорію посади державної служби та стаж державної служби.
     Вступники,  які  здобули  відповідний ступінь вищої освіти за кордоном,  подають також довідку про визнання іноземного документа про освіту, що проводиться МОН в установленому порядку.
 

 

Організація конкурсного відбору

Для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра вступні випробування проводяться у формі:
• єдиного вступного іспиту з іноземної мови (англійська, німецька, французька або іспанська) у формі тесту*, складеного у 2020 та 2021 роках;
• фахового вступного випробування, що проводить Університет (далі – іспиту з фаху), складеного в рік вступу.
*вступне випробування з використанням організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання.

ВСТУП НА ОСНОВІ ДИПЛОМУ МАГІСТРА

Під час вступу на небюджетні конкурсні пропозиції, які згідно з цими Правилами прийому передбачають складання єдиного вступного іспиту, вступники на основі ступеня магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) можуть за їхнім вибором або подати результат єдиного вступного іспиту, або скласти відповідний вступний іспит в Університеті

 

Програма вступного іспиту з іноземної мови

 

Програми фахових вступних випробувань:

 Спеціальність «Публічне управління та адміністрування» (за замовленням Національного агентства України з питань державної служби)

Спеціальність «Публічне управління та адміністрування»

Спеціальність «Державна служба»

 

ВАРТІСТЬ НАВЧАННЯ ЗА КОНТРАКТОМ У КИЇВСЬКОМУ НАЦІОНАЛЬНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

 

 Вартість навчання на 2020/2021 н.р.:

Спеціальність

Освітня програма

Вартість одного року навчання, грн.

 

 

денна

заочна

281 Публічне управління та адміністрування

Державна служба

42600

33600

281 Публічне управління та адміністрування

Публічне управління та адміністрування

41000

24900

 

Порядок роботи Приймальної комісії:

понеділок – п'ятниця з 9:00 до 17:00

03 червня, 23 липня, 07 серпня з 9:00 до 18:00

Контактний номер: (044) 455-67-27

ПОШИРИТИ
ЦЕНТР ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ
НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ
© Використано CMS програму керування сайтом PL-Web Editor від prog-line.com