обрати зовнішній вигляд порталу Національної академії
Головний державний вищий навчальний заклад України з підготовки,
перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців
та посадових осіб місцевого самоврядування
УКР   ENG
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
при ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ
           

ОПЛАТА ОНЛАЙН

ПОПУЛЯРНІ РОЗДІЛИ
ПРИЙОМ НА НАВЧАННЯ

  

ДО УВАГИ ВСТУПНИКІВ!

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ОГОЛОШУЄ ДОДАТКОВИЙ ПРИЙОМ СЛУХАЧІВ НА НАВЧАННЯ ЗА ДОГОВОРАМИ!  

 

за спеціальністю:  “Публічне управління та адміністрування”
на денну, вечірню та заочну форми навчання з наданням
освітнього ступеня магістр
На навчання на конкурсній основі приймаються громадяни України, які мають вищу освіту

(документ про вищу освіту встановленого зразка)


Прийом документів з 01 по 20 серпня 2018 року.
Вступні випробування з 27 по 29 серпня 2018 року.

 

Графік вступних випробувань у серпні 2018 року

 

Початок консультацій о 15.00. Початок вступних випробувань з 10.00

 

Приймальна комісія  
03057, м. Київ, вул. Антона Цедіка, 20
тел. (044) 455-68-01; (044) 455-69-01. факс (044) 455-69-01;
е-mail:
vstup_nadu@ukr.net

 

 

СПИСОК


осіб, які зараховані слухачами
Національної академії державного управління при Президентові України
за спеціальністю “Публічне управління та адміністрування


За державним замовленням                     За договорами

 

Строк навчання слухачів за денною, вечірньою та заочною формами навчання за освітньо-професійними програмами підготовки магістра в обсязі 90 кредитів Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи (ЄКТС) становить 16 місяців.

 

 

 

Вартість навчання (за курс навчання)

 • на денній формі - 50 400 грн.
 • на заочній формі - 39 800 грн.
 • на вечірній формі - 39 400 грн.

Платіжні реквізити для оплати за освітні послуги: 
розрахунковий рахунок 31254217113561 у ДКС України; 
МФО 820172:ЄДРПОУ 23696843

 

 

 

 

Оголошення

 

Слухачів Національної академії державного управління при Президентові України, зарахованих на навчання за договорами наказом президента Національної академії від 23 липня 2018 року № 521 та № 522, просимо з’явитися для укладання договорів про надання освітньої послуги:


з 01 по 20 серпня за адресою вул. Єжена Потьє (Антона Цедіка) 20, кім. 127
з 26 по 31 серпня за адресою вул. Пугачова (акад. Ромоданова) 12/2, кім 212.


Договір про надання освітніх послуг (підготовка у магістратурі) за кошти бюджетних установ
Договір про надання освітніх послуг (підготовка у магістратурі) за кошти фізичних та юридичних осіб

 

 

Документи, що додаються до заяви

Копія диплома(ів) про вищу освіту, додаток до нього, засвідчені в установленому порядку

Копія трудової книжки, засвідчена службою управління персоналом органу, установи, організації, де працює особа, яка вступає до Національної академії

Копія паспорта (с. 1-2, 10-11).

Копія реєстраційного номера облікової картки платника податків.

Чотири фотокартки розміром 3х4 см.

Два поштових конверти з марками

 

Документи, що додаються до заяви, паспорт громадянина України, паспортний документ іноземця та військовий квиток пред’являються особисто.

Вступники, які здобули вищу освіту відповідного ступеня за кордоном, подають також відповідну довідку про визнання іноземного документа про освіту, що проводиться Міністерством освіти і науки України в установленому порядку.

 

ДО УВАГИ ВСТУПНИКІВ!


      Заяву на вступ до Національної академії можна заповнити в електронному форматі, згідно із зразком, та надіслати на електронну пошту vstup@academy.gov.ua до 20 травня 2018 року, додавши при цьому скановані документи, з метою попереднього їх опрацювання.

ПРОГРАМА ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ

Зразок тесту з державно-управлінських, соціально-економічних, політико-правових, історико-культурних питань 

 

Освітньо-професійна програма магістерської підготовки
за спеціальністю “Публічне управління та адміністрування”

Компоненти освітньої програми

 • Обов’язкові компоненти:
  • "Публічна політика"
  • "Стратегічне управління"
  • "Глобалізація та політика національної безпеки"
  • "Економічна політика та фінансовий менеджмент в публічному управлінні"
  • "Право в публічному управлінні"
  • "Інституціональне забезпечення публічної влади"
  • "Управління змінами та впровадженням інновацій"
  • "Соціальна та гуманітарна політика"
  • "Інформаційна політика та електронне врядування"
  • "Регіональна політика та місцеве самоврядування"
  • "Публічний дискурс"
  • "Публічна служба / кадровий менеджмент"
  • "Парламентаризм"
  • "Статистичні методи в публічному управлінні"
  • "Інноваційні технології професійного навчання"
  • "Практика (стажування)"
  • "Кваліфікаційна робота (магістерська)"
  • "Державна атестація"


Інформація про вибіркові компоненти

 

Офіційні документи

Постанова Кабінету Міністрів України від 1 квітня 2013 року № 255 "Про затвердження положень про прийом, стажування в органах державної влади і органах місцевого самоврядування слухачів, працевлаштування випускників Національної академії державного управління при Президентові України, а також переліку органів державної влади, органів місцевого самоврядування, в яких проводиться у 2013-2018 роках стажування слухачів Національної академії"

 

Ліцензія Міністерства освіти і науки України

 

Акт узгодження переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти за ступенем магістра та ліцензованого обсягу, наданий Національній академії державного управління при Президентові України відповідно до наказу МОН України від 06.11.2015 р. №  1151 

Відомості щодо здійснення освітньої діяльності у сфері вищої освіти 

 

Рішення приймальної комісії 

 

 


Приймальна комісія  
03057, м. Київ, вул. Антона Цедіка, 20
тел. (044) 455-68-01; (044) 455-69-01. факс (044) 455-69-01;
е-mail:
vstup_nadu@ukr.net

 

 • Регіональні інститути

 •   
   

  ПОШИРИТИ
  ЦЕНТР ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ
  НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ
  © Використано CMS програму керування сайтом PL-Web Editor від prog-line.com