обрати зовнішній вигляд порталу Національної академії
Головний державний вищий навчальний заклад України з підготовки,
перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців
та посадових осіб місцевого самоврядування
УКР   ENG
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
при ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ
           

ПОПУЛЯРНІ РОЗДІЛИ
ПРИЙОМ НА НАВЧАННЯ

 

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ СЛУХАЧІВ
НА НАВЧАННЯ У 2018 РОЦІ!


Національна академія державного управління при Президентові України
оголошує прийом слухачів для підготовки фахівців освітнього ступеня магістр за спеціальністю:
 “Публічне управління та адміністрування”
на денну, вечірню та заочну форми навчання
за державним замовленням та за договором

На навчання на конкурсній основі приймаються громадяни України, які мають вищу освіту
(документ про вищу освіту встановленого зразка) 

ЗА ДЕРЖАВНИМ ЗАМОВЛЕННЯМ
прийом здійснюється на конкурсній основі за умовами, визначеними Положенням про прийом слухачів до Національної академії державного управління при Президентові України, затвердженим Постановою Кабінету Мiнiстрiв України від 01 квітня 2013 р. № 255.

 

Строк навчання слухачів

за денною формою – 
1,5 роки (18 місяців)

за вечірньою і заочною– 2,5 роки (30 місяців)

Прийом документів від вступників

з 02 квітня по 01 червня

Графік проведення передекзаменаційних консультацій та вступних випробувань


Назва вступного випробування

Дата проведення

Консультація

Вступне випробування

Денна форма навчання

комп'ютерне тестування з державно-управлінських, соціально-економічних, політико-правових, історико-культурних питань


11 червня


12 червня

комп'ютерне тестування з іноземної мови

12 червня

13 червня

співбесіда із сучасних проблем публічного управління та адміністрування

14 червня

15 червня

Вечірня форма навчання

комп'ютерне тестування з державно-управлінських, соціально-економічних, політико-правових, історико-культурних питань


11 червня


12 червня

співбесіда із сучасних проблем публічного управління та адміністрування

14 червня

15 червня

Заочна форма навчання

комп'ютерне тестування з державно-управлінських, соціально-економічних, політико-правових, історико-культурних питань


18 червня


19-20 червня

співбесіда із сучасних проблем публічного управління та адміністрування

21 червня

22 червня

Початок консультацій о 15.00. Початок вступних випробувань о 10.00

 

 

ЗА ДЕРЖАВНИМ ЗАМОВЛЕННЯМ

прийом здійснюється на конкурсній основі за умовами, визначеними Положенням про прийом слухачів до Національної академії державного управління при Президентові України, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 01 квітня 2013 р. № 255.

за денною формою

за вечірньою та заочною формами

1. Відповідно до п.3 Положення про прийом слухачів приймаються особи, які перебувають на державній службі або службі в органах місцевого самоврядування, мають стаж державної служби, служби в органах місцевого самоврядування не менш як один рік та не досягли 35 років на момент подання документів до приймальної комісії, а також:

·         обіймають посади державної служби, що належать до 1-5 групи оплати праці,

·         віднесені до першої-четвертої категорії посад в органах місцевого самоврядування.

 

2. Відповідно до п.4 Положення про прийом слухачів  приймаються особи, які на момент подання документів до приймальної комісії не досягли 35 років, а також:

·         перебувають на державній службі або службі в органах місцевого самоврядування, мають стаж державної служби або служби в органах місцевого самоврядування не менш як один рік;

·         є випускниками вищих навчальних закладів, мають документ про вищу освіту встановленого зразка з відзнакою.

1. Відповідно до п.3 Положення про прийом слухачів  приймаються особи, які перебувають на державній службі або службі в органах місцевого самоврядування, мають стаж державної служби або служби в органах місцевого самоврядування не менш як один рік та не досягли 45 років на момент подання документів до приймальної комісії, а також:

·         обіймають посади державної служби, що належать до 1-5 групи оплати праці,

·         віднесені до першої-четвертої категорії посад в органах місцевого самоврядування.

2. Відповідно до п.5 Положення про прийом слухачів  за заочною формою приймаються особи, які працюють на посадах державної служби, що належать до 1-4 групи оплати праці.

 

 

Наведені вище обмеження не розповсюджуються на вступників за договором

 

ЗА ДОГОВОРОМ

на конкурсній основі приймаються громадяни України, які мають “вищу освіту” (диплом бакалавра, спеціаліста або магістра).

 

 

Вартість навчання у 2017 році за один семестр

 • на денній формі - 16 500 грн.
 • на заочній формі - 9 700 грн.
 • на вечірній формі - 9 260 грн.
 • на заочно-дистанційній формі - 10 400 грн.

Платіжні реквізити для оплати за освітні послуги: 
розрахунковий рахунок 31254217113561 у ДКС України; 
МФО 820172:ЄДРПОУ 23696843

 

Документи, що додаються до заяви

ЗА ДЕРЖЗАМОВЛЕННЯМ:

ЗА ДОГОВОРОМ

Копія диплома(ів) про вищу освіту, додаток до нього, засвідчені в установленому порядку

Копія диплома(ів) про вищу освіту, додаток до нього, засвідчені в установленому порядку

Копія трудової книжки, засвідчена службою управління персоналом органу, установи, організації, де працює особа, яка вступає до Національної академії

Копія трудової книжки, засвідчена службою управління персоналом органу, установи, організації, де працює особа, яка вступає до Національної академії

Довідка про прирівняння посади до відповідної групи оплати праці (для державних службовців)

Копія паспорта (с. 1-2, 10-11).

Рішення ради щодо рекомендації на навчання (для посадових осіб місцевого самоврядування, які перебувають на виборних посадах)

Копія паспорта (с. 1-2, 10-11)

Копія реєстраційного номера облікової картки платника податків.

Копія реєстраційного номера облікової картки платника податків.

Чотири фотокартки розміром 3х4 см.

Чотири фотокартки розміром 3х4 см.

Два поштових конверти з марками

Два поштових конверти з марками

 

!!! Посадові особи місцевого самоврядування, які перебувають на виборних посадах, направляються на навчання за рішенням відповідних рад.

Документи, що додаються до заяви, паспорт громадянина України, паспортний документ іноземця та військовий квиток пред’являються особисто.

Вступники, які здобули вищу освіту відповідного ступеня за кордоном, подають також відповідну довідку про визнання іноземного документа про освіту, що проводиться Міністерством освіти і науки України в установленому порядку.

 

ДО УВАГИ ВСТУПНИКІВ!


Заяву на вступ (заява на вступ за державним замовленням / заява на вступ за договором) до Національної академії можна заповнити в електронному вигляді, згідно із зразком (заява на вступ за державним замовленням / заява на вступ за договором), та надіслати на електронну пошту
vstup@academy.gov.ua до 20 травня 2018 року, додавши при цьому скановані документи, з метою попереднього їх опрацювання.


ПРОГРАМА ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ

Зразок тесту з державно-управлінських, соціально-економічних, політико-правових, історико-культурних питань 

Освітня програма магістерської підготовки
за спеціальністю “Публічне управління та адміністрування”

 • Назва дисциплін (нормативна частина)
  • “ПУБЛІЧНА ПОЛІТИКА”
  • “ПРАВО В ПУБЛІЧНОМУ УПРАВЛІННІ”
  • “УПРАВЛІННЯ ЗМІНАМИ”
  • “ЕКОНОМІКА І ВРЯДУВАННЯ”
  • “ПУБЛІЧНА СЛУЖБА”
  • “ЄВРОІНТЕГРАЦІЯ, МІЖНАРОДНЕ ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА БЕЗПЕКА”
  • “"ПУБЛІЧНА КОМУНІКАЦІЯ І ДІЛОВА МОВА В ПУБЛІЧНОМУ УПРАВЛІННІ”

 

Інформація про вибіркові компоненти

 

Офіційні документи

Постанова Кабінету Міністрів України від 1 квітня 2013 року № 255 "Про затвердження положень про прийом, стажування в органах державної влади і органах місцевого самоврядування слухачів, працевлаштування випускників Національної академії державного управління при Президентові України, а також переліку органів державної влади, органів місцевого самоврядування, в яких проводиться у 2013-2018 роках стажування слухачів Національної академії"

Постанова Кабінету Міністрів України від 1 квітня 2013 року № 255

Положення про прийом слухачів до Національної академії державного управління при Президентові України

Положення про стажування в органах державної влади та органах місцевого самоврядування слухачів Національної академії державного управління при Президентові України

Перелік органів державної влади, органів місцевого самоврядування, в яких проводиться у 2013-2018 роках стажування слухачів Національної академії державного управління при Президентові України, що навчаються за освітнім ступенем магістра за спеціальністю “Публічне управління та адміністрування” галузі знань “Публічне управління та адміністрування

Постанова Кабінету Міністрів України від 7 липня 2010 року №564 "Про затвердження Положення про систему підготовки, спеціалізації та підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування"

Положення про приймальну комісію 

Положення про апеляційну комісію  

Ліцензія Міністерства освіти і науки України

 

Акт узгодження переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти за ступенем магістра та ліцензованого обсягу, наданий Національній академії державного управління при Президентові України відповідно до наказу МОН України від 06.11.2015 р. №  1151 

Відомості щодо здійснення освітньої діяльності у сфері вищої освіти 

 

Рішення приймальної комісії 

 

 


Приймальна комісія  
03057, м. Київ, вул. Ежена Потьє, 20
тел. (044) 455-68-01; (044) 455-69-01. факс (044) 455-69-01;
е-mail: vstup_nadu@ukr.net

 

 • Регіональні інститути

 •   
   

  ПОШИРИТИ
  ЦЕНТР ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ
  НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ
  © Використано CMS програму керування сайтом PL-Web Editor від prog-line.com