обрати зовнішній вигляд порталу Національної академії
Головний державний вищий навчальний заклад України з підготовки,
перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців
та посадових осіб місцевого самоврядування
 УКР    ENG
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
при Президентові України
     

ОПЛАТА ОНЛАЙН

ПОПУЛЯРНІ РОЗДІЛИПРИЙОМ НА НАВЧАННЯ

 

УВАГА!  

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ СЛУХАЧІВ 
НА НАВЧАННЯ У 2018 РОЦІ!
 

 

СПИСОК осіб, допущених до комп'ютерного тестування з іноземної мови (англійська, німецька та французька) 18 липня 2018 р.

 

Національна академія державного управління при Президентові України

оголошує додатковий набір слухачів

для підготовки фахівців освітнього ступеня магістр за спеціальністю:
 “Публічне управління та адміністрування” на денну, вечірню та заочну форми навчання 

за державним замовленням та за договором

На навчання на конкурсній основі приймаються громадяни України, які мають вищу освіту 

(документ про вищу освіту встановленого зразка) 

Прийом документів з 02 по 12 липня 2018 року. Вступні випробування з 16 по 19 липня 2018 року.

 

Графік вступних випробувань у липні 2018 року

 

Строк навчання слухачів за денною, вечірньою та заочною формами навчання за освітньо-професійними програмами підготовки магістра в обсязі 90 кредитів Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи (ЄКТС) становить 16 місяців.

 

ЗА ДЕРЖАВНИМ ЗАМОВЛЕННЯМ

прийом здійснюється на конкурсній основі за умовами, визначеними Положенням про прийом слухачів до Національної академії державного управління при Президентові України, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 01 квітня 2013 р. № 255.

за денною формою

за вечірньою та заочною формами

1. Відповідно до п.3 Положення про прийом слухачів приймаються особи, які перебувають на державній службі або службі в органах місцевого самоврядування, мають стаж державної служби, служби в органах місцевого самоврядування не менш як один рік на момент подання документів до приймальної комісії, а також:
 обіймають посади державної служби, що належать до 1-9 групи оплати праці,
 віднесені до першої-сьомої категорії посад в органах місцевого самоврядування.

2. Відповідно до п.4 Положення про прийом слухачів  приймаються особи, які на момент подання документів до приймальної комісії:
 перебувають на державній службі або службі в органах місцевого самоврядування, мають стаж державної служби або служби в органах місцевого самоврядування не менш як один рік;
 є випускниками закладів вищої освти, мають документ про вищу освіту встановленого зразка з відзнакою.

1. Відповідно до п.3 Положення про прийом слухачів  приймаються особи, які перебувають на державній службі або службі в органах місцевого самоврядування, мають стаж державної служби або служби в органах місцевого самоврядування не менш як один рік на момент подання документів до приймальної комісії, а також:
 обіймають посади державної служби, що належать до   1-5 групи оплати праці,
• 
віднесені до першої-четвертої категорії посад в органах місцевого самоврядування.
2. Відповідно до п.5 Положення про прийом слухачів  за вечірньою та заочною формами навчання приймаються державні службовці, посади яких належать до 1-4 групи оплати праці, голови місцевих держадміністрацій, їх перші заступники та заступники.

 

 

Наведені вище обмеження не розповсюджуються на вступників за договором

 

ЗА ДОГОВОРОМ

на конкурсній основі приймаються громадяни України, які мають “вищу освіту” (диплом бакалавра, спеціаліста або магістра).

 

 

Вартість навчання (за курс навчання)

 • на денній формі - 50 400 грн.
 • на заочній формі - 49 500 грн.
 • на вечірній формі - 48 000 грн.

Платіжні реквізити для оплати за освітні послуги: 
розрахунковий рахунок 31254217113561 у ДКС України; 
МФО 820172:ЄДРПОУ 23696843

 

Документи, що додаються до заяви

ЗА ДЕРЖЗАМОВЛЕННЯМ:

ЗА ДОГОВОРОМ

Копія диплома(ів) про вищу освіту, додаток до нього, засвідчені в установленому порядку

Копія диплома(ів) про вищу освіту, додаток до нього, засвідчені в установленому порядку

Копія трудової книжки, засвідчена службою управління персоналом органу, установи, організації, де працює особа, яка вступає до Національної академії

Копія трудової книжки, засвідчена службою управління персоналом органу, установи, організації, де працює особа, яка вступає до Національної академії

Довідка про прирівняння посади до відповідної групи оплати праці (для державних службовців)

Копія паспорта (с. 1-2, 10-11).

Рішення ради щодо рекомендації на навчання (для посадових осіб місцевого самоврядування, які перебувають на виборних посадах)

Копія паспорта (с. 1-2, 10-11)

Копія реєстраційного номера облікової картки платника податків.

Копія реєстраційного номера облікової картки платника податків.

Чотири фотокартки розміром 3х4 см.

Чотири фотокартки розміром 3х4 см.

Два поштових конверти з марками

Два поштових конверти з марками

 

!!! Посадові особи місцевого самоврядування, які перебувають на виборних посадах, направляються на навчання за рішенням відповідних рад.

Документи, що додаються до заяви, паспорт громадянина України, паспортний документ іноземця та військовий квиток пред’являються особисто.

Вступники, які здобули вищу освіту відповідного ступеня за кордоном, подають також відповідну довідку про визнання іноземного документа про освіту, що проводиться Міністерством освіти і науки України в установленому порядку.

 

ДО УВАГИ ВСТУПНИКІВ!


      Заяву на вступ (заява на вступ за державним замовленням / заява на вступ за договором) до Національної академії можна заповнити в електронному вигляді, згідно із зразком (заява на вступ за державним замовленням / заява на вступ за договором), та надіслати на електронну пошту
vstup@academy.gov.ua до 11 липня 2018 року, додавши при цьому скановані документи, з метою попереднього їх опрацювання (максимальний обсяг повідомлення не повинен перевищувати 5 мб).

      Звертаємо Вашу увагу на те, що при заповненні заяви потрібно користуватись бланком заяви, а не зразком для її заповнення. Дата та підпис проставляються особисто під час подачі документів


ПРОГРАМА ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ

Зразок тесту з державно-управлінських, соціально-економічних, політико-правових, історико-культурних питань 

 

Освітньо-професійна програма магістерської підготовки
за спеціальністю “Публічне управління та адміністрування”

Компоненти освітньої програми

 • Обов’язкові компоненти:
  • "Публічна політика"
  • "Стратегічне управління"
  • "Глобалізація та політика національної безпеки"
  • "Економічна політика та фінансовий менеджмент в публічному управлінні"
  • "Право в публічному управлінні"
  • "Інституціональне забезпечення публічної влади"
  • "Управління змінами та впровадженням інновацій"
  • "Соціальна та гуманітарна політика"
  • "Інформаційна політика та електронне врядування"
  • "Регіональна політика та місцеве самоврядування"
  • "Публічний дискурс"
  • "Публічна служба / кадровий менеджмент"
  • "Парламентаризм"
  • "Статистичні методи в публічному управлінні"
  • "Інноваційні технології професійного навчання"
  • "Практика (стажування)"
  • "Кваліфікаційна робота (магістерська)"
  • "Державна атестація"


Інформація про вибіркові компоненти

 

Офіційні документи

Постанова Кабінету Міністрів України від 1 квітня 2013 року № 255 "Про затвердження положень про прийом, стажування в органах державної влади і органах місцевого самоврядування слухачів, працевлаштування випускників Національної академії державного управління при Президентові України, а також переліку органів державної влади, органів місцевого самоврядування, в яких проводиться у 2013-2018 роках стажування слухачів Національної академії"

 

Ліцензія Міністерства освіти і науки України

 

Акт узгодження переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти за ступенем магістра та ліцензованого обсягу, наданий Національній академії державного управління при Президентові України відповідно до наказу МОН України від 06.11.2015 р. №  1151 

Відомості щодо здійснення освітньої діяльності у сфері вищої освіти 

 

Рішення приймальної комісії 

 

 


Приймальна комісія  
03057, м. Київ, вул. Антона Цедіка, 20
тел. (044) 455-68-01; (044) 455-69-01. факс (044) 455-69-01;
е-mail: vstup_nadu@ukr.net

 

 • Регіональні інститути

 •   
   

  ПОШИРИТИ
  ЦЕНТР ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ
  НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ
  © Використано CMS програму керування сайтом PL-Web Editor від prog-line.com