НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ
КАФЕДРА ПУБЛІЧНОЇ ПОЛІТИКИ
ТА ПОЛІТИЧНОЇ АНАЛІТИКИ
           Про кафедру

 

МІСІЯ КАФЕДРИ

Місія кафедри публічної політики та політичної аналітики – підготовка висококваліфікованих фахівців у галузі публічного управління та адміністрування, які володіють сучасними знаннями та навичками щодо публічної політики та політичного управління, взаємодії держави, бізнесу та громадянського суспільства, спроможні ефективно реагувати на суспільні виклики, аналізувати та моделювати політико-управлінські процеси, прогнозувати політичні, економічні та безпекові ризики, здійснювати експертно-аналітичний супровід діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування, приймати ефективні владні рішення, метою яких є соціально відповідальний результат.

ІСТОРІЯ КАФЕДРИ

Кафедра публічної політики та політичної аналітики вперше на пострадянському просторі стала розробником цілісного комплексу навчальних дисциплін з політичної аналітики, публічної політики та публічного управління, інтелектуальний запит на які наразі підтверджується процесом здійснення реформи системи державного управління України. Маємо переконання, що запропоновані кафедрою програми фахової підготовки є ефективним інструментарієм підвищення професійної компетентності державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, оскільки вони сформовані на основі вивчення відповідних циклів дисциплін вищих навчальних закладів США, країн ЄС, Канади та адаптовані до вітчизняних потреб.
Наукові здобутки колективу кафедри стали основою для створення та розвитку вітчизняних наукових шкіл публічної політики і політичної аналітики. Окрім того, кафедра відстоює й є активним поборником впровадження механізмів та інструментів публічної політики як основи управлінської діяльності.
Колектив кафедри публічної політики та політичної аналітики, крім необхідного наукового досвіду, має значний досвід практичної роботи. Зокрема, викладачі кафедри займали керівні посади в Адміністрації Президента України, апараті Верховної Ради України, апараті РНБОУ, обласних та районних державних адміністраціях, СБУ, неурядових аналітичних центрах, міжнародних організаціях.
На сьогодні колектив кафедри співпрацює з Адміністрацією Президента України; Радою національної безпеки і оборони України; Кабінетом Міністрів України; комітетами Верховної Ради України; робочими комісіями (МЗС, ОБСЄ, Рада Європи); провідними навчальними та  науковими  закладами в Україні та світі (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, Національна академія внутрішніх справ України, Інститут держави і права імені В. М. Корецького НАН України, Інститут етнонаціональних і політичних досліджень імені І. Ф. Кураса НАН України, Житомирський державний університет імені Івана Франка, Стамбульський університет /Туреччина/, Університет Вістула (Польща).

НАВЧАЛЬНІ ПРОГРАМИ КАФЕДРИ

Кафедра публічної політики та політичної аналітики є однією із провідних кафедр з підготовки фахівців за спеціальністю "Публічне управління та адміністрування", зокрема нормативної дисципліни "Публічна політика".

З 2016 року кафедра здійснює підготовку магістрів за спеціальністю "Публічне управління та адміністрування" за двома спеціалізаціями:
– "Публічна політика та політичне управління";
– "Взаємодія держави, бізнесу та громадянського суспільства".УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ОСВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ
НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ