НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ
ЦЕНТР ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ
           
ПРО ЦЕНТР ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ

 

МІСІЯ

 • забезпечує освітню діяльність Національної академії державного управління при Президентові України як головного вищого навчального закладу в системі підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців в Україні;
 • є потужним осередком розвитку інноваційних освітніх технологій та інформаційних ресурсів Національної академії;
 • здійснює інформаційно-аналітичне, організаційне та технічне забезпечення розвитку та впровадження технологій дистанційного навчання у освітній процес та наукову діяльність Національної академії;
 • сприяє відкритості та розвитку українського суспільства у відповідності до світових та європейських стандартів шляхом залучення за допомогою сучасних інформаційно-комунікаційних технологій фахівців різних професійних сфер до всесвітнього обміну знаннями та досвідом з ключових питань суспільного розвитку.

СТАТУС

Центр дистанційного навчання Національної академії створений у березні 2001 року за міжнародної технічної допомоги та фінансової підтримки Уряду Канади (Канадської агенції міжнародного розвитку) та Світового Банку у межах проекту Світового банку "Український центр глобального дистанційного навчання". Центр дистанційного навчання став першим центром Навчальної мережі глобального розвитку в Євроазіатському регіоні - найсучаснішої інформаційно-комунікаційної мережі, яка об'єднує більше як 100 подібних центрів по всьому світу (у Європі, Америці, Азії та Африці).

ТЕХНІЧНІ МОЖЛИВОСТІ
 • наявність відеоконференц-залу, що вміщує до 65 учасників та обладнаний системою синхронного перекладу, та двох Інтернет-аудиторій на 40 робочих місць;
 • сучасне технічне обладнання: системи аудіо- та відео-конференцій, система синхронного перекладу, мультимедійні проектори, кодоскоп, мультимедійна дошка та інше обладнання;
 • функціонування системи відеоконференцзв'язку, яка дозволяє проводити телемости з країнами Європи, Азії, Америки та Африки, поєднуючи до 16 сторін-учасників одночасно;
 • відеоконференц-сервер (Polycom MGC-50), який об'єднує в мережу відеоконференцзв'язку центри у Києві, Дніпропетровську, Львові, Одесі і Харкові, та дозволяє об'єднувати відеосистеми українських та іноземних навчальних представників та партнерів;
 • Міжрегіональна мережа дистанційного навчання, створена у 2005 році на базі Національної академії та її регіональних інститутів, яка поєднує 5 найбільших міст України (Київ, Дніпропетровськ, Львів, Одеса, Харків) та містить 7 серверів Системи дистанційного навчання, дистанційні курси для слухачів Національної академії та регіональних інститутів, дозволяє проводити лекційні заняття у форматі відеоконференцій (телемостів);
 • бібліотечний фонд Центру дистанційного навчання, що містить понад 200 електронних матеріалів для навчання.

СПІВПРАЦЯ

На сьогодні на базі Центру дистанційного навчання Національної академії напрацьовано величезний багаж навчально-методичних та інформаційних ресурсів у сфері підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, успішно впроваджено значну кількість новітніх освітніх технологій, проведено багато науково-дослідних робіт щодо розвитку дистанційної (електронної) освіти та інформаційних освітніх технологій, створивши таким чином гідний фундамент для всебічної співпраці Центру дистанційного навчання з усіма зацікавленими установами та організаціями з питань:

 • дослідження та впровадження новітніх освітніх технологій в навчальний процес та наукову діяльність;
 • інформаційно-ресурсного забезпечення навчального процесу та науково-дослідної діяльності;
 • розвитку та впровадження технологій дистанційного навчання;
 • управління проектами з розробки електронних навчальних засобів;
 • підготовки науково-педагогічних, адміністративних кадрів для сфери дистанційного навчання;
 • проведення різноманітних навчально-практичних заходів та семінарів і вебінарів з питань вивчення нових освітніх технологій та опанування навичками їх практичного застосування, сприяння розвитку інформаційної компетентності в організації науково-педагогічної діяльності з використанням сучасних освітніх технологій;
 • проведення відеоконференцій за участю вітчизняних, зарубіжних і міжнародних організацій;
 • розвитку інформаційно-освітнього простору в секторі державного управління.


Центр дистанційного навчання
НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ