НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ
КАФЕДРА ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ
ТА ВРЯДУВАННЯ
           Викладачі кафедри


СТОРІНКИ:  1    2    

 
Мороз Володимир Васильович
кандидат наук з державного управління, доцент кафедри економічної політики та врядування

Сфера наукових інтересів: державне регулювання економіки, інвестиційна діяльність, фондовий ринок, міжнародні фінанси, управління проектами.

Наукові здобутки: має понад 20 публікацій наукового та навчально-методичного характеру.

Практична діяльність: В.В. Мороз працює доцентом кафедри з вересня 2013 року. Має досвід керівної роботи, зокрема на посаді начальника відділу стратегічного планування та міжнародної координації Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг. В.В. Мороз – фахівець у галузі теорії та практики фінансових інвестицій, державного регулювання діяльності інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних фондів), фінансових ринків. Здійснює наукове керівництво й консультування з підготовки магістерських та кандидатських дисертацій.

Громадська діяльність: В.В. Мороз активно займається громадською діяльністю, зокрема є: Головою Українського громадського об`єднання міжвідомчих комунікацій у сфері охорони навколишнього природного середовища е-Екологія; Членом Громадської організації «Українська асоціація акціонерів»; Членом Громадської ради при Державній екологічній інспекції України, Державному агентстві з енергоефективності та енергозбереження України.

Перелік дисциплін: «Структурно-галузеві механізми публічного управління», «Регуляторна політика та розвиток підприємництва», «Менеджмент інвестиційних проектів та програм».

Олійник Наталія Іванівна
завідувач кафедри, доктор наук з державного управління, доцент, професор кафедри економічної політики та врядування

Сфера наукових інтересів: стратегія розвитку та реформування житлово-комунального господарства, державно-приватне партнерство у житлово-комунальному господарстві.

Наукові здобутки: Має близько 100 публікацій наукового та навчально-методичного характеру. Подяка Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України (2006 р.); Подяка Кабінету Міністрів України (2007 р.); Почесна грамота Міністерства з питань житлово-комунального господарства України (2007 р.); нагрудний знак «Почесний працівник житлово-комунального господарства України» ІІ ступеня (2010 р.); Георгіївська медаль «Честь. Слава. Труд» (2010 р.); цінний подарунок (годинник) від Міністра з питань житлово-комунального господарства України (2010 р.); Почесна грамота Кабінету Міністрів України (2011 р.); Подяка Президента Асоціації міст України (2013 р.).

Практична діяльність: Н.І. Олійник очолювала структурні підрозділи з питань стратегії розвитку та реформування житлово-комунального господарства Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України протягом 2006 – 2014 рр. Н.І. Олійник – відомий в Україні фахівець у галузі реформування житлово-комунального господарства. Здійснює наукове керівництво й консультування з підготовки кандидатських та докторських дисертацій.

Громадська діяльність: Виконавчий директор Громадської Спілки «Українська асоціація врядування». Консультант з питань житлової політики Групи Світового Банку. Протягом 2013-2014 рр. брала участь у зйомках програм та інтерв’ю провідних українських телеканалів, основною тематикою яких були наступні питання: перехід житлових будинків з газового на електрозабезпечення; концесія об’єктів житлово-комунального господарства; державно-приватне партнерство у житлово-комунальному господарстві; діяльність ОСББ в Україні; муніципальна енергетична реформа в Україні.

Перелік дисциплін: «Економічне врядування та публічні фінанси», «Структурно-галузеві механізми публічного управління», «Інституціональне забезпечення публічного управління та адміністрування», «Галузеве та територіальне управління»

Сафронова Ольга Миколаївна
кандидат наук з державного управління, доцент, професор кафедри економічної політики та врядування

Сфера наукових інтересів: державне регулювання корпоративних відносин, управління об‘єктами державної власності.

Наукові здобутки: Має понад 80 публікацій наукового та навчально-методичного характеру. Є співавтором навчального посібника “Державне регулювання економіки та економічна політика”, (за результатами міжнародного конкурсу робіт, присвячених інституційним проблемам сучасного економічного розвитку, відзначений Міжнародною асоціацією інституційних досліджень дипломом 1-го ступеня).

Практична діяльність: Сафронова О.М. працює в Національній академії з 1999 року. Брала активну участь у розробці змісту та формуванні навчально-методичних комплексів нормативних дисциплін “Державне регулювання економіки та економічна політика”, “Економіка і фінанси” для програм підготовки магістрів за напрямом “Державне управління”, є автором-розробником нової факультативної дисципліни “Державне регулювання корпоративних відносин в Україні” програми підготовки магістрів державного управління в Національній академії. Здійснює наукове керівництво з підготовки кандидатських дисертацій.

Громадська діяльність: Сафронова О.М. є директором з освітніх програм ВГО «Інститут досліджень економіки і суспільства 21 століття» («Індекс-21»). Залучалась до експертно-аналітичної діяльності, виконання науково-дослідних проектів і розробок на замовлення Міністерства фінансів України, Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України.

Перелік дисциплін: «Суспільний вибір та управління публічним сектором економіки», «Корпоративне управління підприємствами публічного сектору».

Слюсарчук Ольга Петрівна
кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економічної політики та врядування

Сфера наукових інтересів: економічна та соціальна політика, державні фінанси та бюджетний процес, інвестиційна діяльність, фінансовий менеджмент, державне управління рекреаційною сферою.

Наукові здобутки: Кандидат економічних наук з 2008 р. за спеціальністю 08.00.05 – розвиток продуктивних сил і регіональна економіка. Має понад 30 публікацій наукового та навчально-методичного характеру.

Практична діяльність: О.П. Слюсарчук з 2005 р. працює у вищих навчальних закладах (загальний стаж роботи у сфері освіти – 14 років) на посадах старшого викладача та доцента. Здійснює наукове керівництво й консультування з підготовки магістерських робіт.

Громадська діяльність: Виступ у рамках рекламної компанії щодо вступу 2014 р. перед студентами Ужгородського національного університету (квітень 2014 р.).

Перелік дисциплін: «Статистичні методи в публічному управлінні», «Економічне врядування та публічні фінанси», «Експертно-аналітична діяльність у публічному управлінні та адмініструванні».

Смаглюк Вікторія Валеріївна
кандидат наук з державного управління, доцент кафедри економічної політики та врядування

Сфера наукових інтересів: державні фінанси, місцеві фінанси, державна податкова політика.

Наукові здобутки: має близько 20 публікацій наукового та авчально-методичного характеру.

Практична діяльність: В.В. Смаглюк в академії працює з березня 2018 року, має багато напрацювань в рамках державної податкової політики та участь у міжнародних проектах Міністерства молоді та спорту.

Перелік дисциплін: «Економічне врядування та публічні фінанси»

Соколова Ольга Миколаївна
кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економічної політики та врядування

Сфера наукових інтересів: державне регулювання інноваційно-інвестиційними процесами в національній економіці; ресурсне забезпечення інвестиційної діяльності; структурна та інвестиційна політика держави.

Наукові здобутки: Має близько 100 публікацій наукового та навчально-методичного характеру.

Практична діяльність: О.М. Соколова працює на кафедрі з вересня 2009 р. З травня 2011 р. – заступник завідувача кафедри з наукової роботи. Має великий досвід науково-педагогічної діяльності (15 років). Здійснює керівництво та консультування магістерськими роботами за напрямом «Державне регулювання економіки та підприємництва». Має досвід організації науково-методологічних семінарів з актуальних питань державного регулювання національного господарства. Відомий фахівець у сфері інвестиційної діяльності.

Громадська діяльність: Член Міжнародної асоціації інституціональних досліджень. Публічно виступає на міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференціях, науково-методологічних семінарах, круглих столах.

Перелік дисциплін: «Економічне врядування та публічні фінанси», «Структурно-галузеві механізми публічного управління», «Економіка і фінанси організацій».

СТОРІНКИ:  1    2