НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ
КАФЕДРА ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ
ТА ВРЯДУВАННЯ
           Викладачі кафедри


СТОРІНКИ:  1    2    

 
Балдич Наталія Іванівна
кандидат наук з державного управління, доцент, доцент кафедри економічної політики та врядування

Сфера наукових інтересів: державне регулювання фінансових ринків, державні фінанси, місцеві фінанси, міжбюджетні відносини

Наукові здобутки: має близько 80 публікацій наукового та навчально-методичного характеру. Є співавтором навчального посібника “Державне регулювання економіки та економічна політика”, (за результатами міжнародного конкурсу робіт, присвячених інституційним проблемам сучасного економічного розвитку, відзначений Міжнародною асоціацією інституційних досліджень дипломом 1-го ступеня в номінації «Підручник».

Практична діяльність: Н.І. Балдич працює в Національній академії з 2006 року. Є співрозробником низки навчальних дисциплін програм магістерської підготовки за освітнім напрямом «Державне управління», курсів з підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування. Здійснює наукове керівництво й консультування з підготовки кандидатських дисертацій. Н.І. Балдич працювала консультантом, експертом, інструктором навчальних програм під час реалізації в Україні програм і проектів міжнародного співробітництва Міністерства Великої Британії з міжнародного розвитку (DFID), Програми розвитку ООН в Україні (UNDP), Міністерства зовнішніх справ Канади, Фундації Українсько-Польської співпраці (PAUCI), Світового банку (WB). Н.І. Балдич залучалась до експертно-аналітичної діяльності, виконання науково-дослідних проектів на замовлення Міністерства фінансів України, Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України

Громадська діяльність: : є членом двох громадських організацій: Всеукраїнської громадської організації «Інститут досліджень економіки та суспільства 21 століття» і Міжнародного громадського об’єднання «Рівненське земляцтво».

Перелік дисциплін: «Публічне управління в бюджетній та грошово-кредитній сферах», «Моніторинг та оцінювання державної політики, програм, проектів».

Дяченко Світлана Анатоліївна
кандидат наук з державного управління, доцент кафедри економічної політики та врядування

Сфера наукових інтересів: розвиток системи місцевих фінансів, міжбюджетні відносини, децентралізаційні процеси, регулювання розвитку ринку місцевих запозичень, управління місцевим боргом.

Наукові здобутки: має близько п’ятдесяти публікацій наукового та навчально-методичного характеру.

Практична діяльність: С.А. Дяченко працює на посаді доцента кафедри з вересня 2011 р. З грудня 2015 р. С.А. Дяченко перебуває в докторантурі НАДУ при Президентові України, до того - очолювала відділ організаційного забезпечення Інституту вищих керівних кадрів Національної академії. Має досвід роботи в органах державного управління (17 років) та науково-викладацької діяльності. Здійснює керівництво та консультування магістерськими роботами за напрямом «Публічне управління в економічній сфері» і «Державно-приватні механізми менеджменту організацій», а також наукове керівництво аспірантами кафедри.

Громадська діяльність: Публічно виступає на міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференціях, науково-методологічних семінарах, круглих столах. Має досвід організації науково-методологічних семінарів з актуальних питань публічного управління та адміністрування.

Перелік дисциплін: «Економічне врядування та публічні фінанси», «Менеджмент і маркетинг організацій».

Ігнатенко Олександр Павлович
доктор наук з державного управління, кандидат економічних наук, доцент кафедри економічної політики та врядування.

Сфера наукових інтересів: економічний розвиток, інвестиції, житлово-комунальне господарство, сфера благоустрою, будівництво, екологія, енергозбереження та енергоефективність.

Наукові здобутки: Понад 130 публікацій наукового та навчально-методичного характеру. Автор 13 практичних посібників у сфері будівництва та житлово-комунального господарства, екології, енергозбереження та енергоефективності: https://scholar.google.com/citations?user=Na8WYuYAAAAJ&hl. У 2008-2013 рр. член Науково-технічної ради Мінрегіону України (Мінжитлокомунгоспу України). З 2012-по теперешній час – член секції житлово-комунального господарства Науково-технічної ради Мінрегіону України (2012-2013 рр. її Голова).

Практична діяльність: О.П. Ігнатенко з 2018 р. є Старшим Експертом з міжвідомчої співпраці та економічного розвитку Проекту «Партнерство для розвитку міст» (Проект ПРОМІС/PLEDDG), з 2002 р. по 2013 р. на керівних посадах в Мінрегіоні України, з 2008 р. очолював Департамент (Управління) благоустрою та комунального обслуговування Мінрегіону України. Організовував та брав участь у розробці понад 300 законодавчих та нормативно-правових актів. Був експертом (консультантом) у проектах міжнародного співробітництва, що здійснювались UNDP/GEF, REC, World Bank, TWINING, DESPRO, SIDA, USAID, EU, DANCEE. За час роботи на державній службі був нагороджений Почесною грамотою Держжитлокомунгоспу – 2004 р., Почесною грамотою Кабінету Міністрів України – 2007 р., Нагрудним знаком 2-го ступеня «Почесний працівник житлово-комунального господарства» - 2009 р., Георгіївською медаллю «Честь. Слава. Труд» – 2010 р., Нагородним годинником Міністра ЖКГ – 2010 р., Нагрудним знаком 1-го ступеня «Почесний працівник житлово-комунального господарства» - 2012 р., Почесною грамотою Ради підприємців при Кабінеті Міністрів України - 2012 р.

Громадська діяльність: участь у громадських проектах; участь у роботі недержавних організацій; участь у робочих групах з удосконалення законодавства при центральних органах виконавчої влади України (Мінрегіон, Мінприроди, Держенергоефективність). Публічно виступає на міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференціях, науково-методологічних семінарах, круглих столах.

Перелік дисциплін: «Управління проектами і програмами в публічній сфері».

Казюк Яніна Мирославівна
доктор наук з державного управління, доцент, професор кафедри економічної політики та врядування

Сфера наукових інтересів: фінансова система, державні та місцеві фінанси, міжнародні економічні відносини, регіональний та місцевий розвиток, місцеве самоврядування.

Наукові здобутки: має понад 100 публікацій наукового та навчально-методичного характеру.

Практична діяльність: Я.М.Казюк працює в Національній академії з 2017 року. Здійснює експертно-аналітичну та консультаційну діяльність у сфері публічних фінансів, є Координатором з фінансової децентралізації Центрального офісу реформ при Мінрегіоні (за підтримки програми U-LEAD: з Європою). Постійно бере участь у навчальних тренінгах та семінарах для представників органів місцевого самоврядування, виконавчої влади, депутатів місцевих рад з бюджетних питань та регіонального розвитку. Є розробником низки фінансово-аналітичних матеріалів щодо фінансової спроможності громад. Має практичний досвід роботи у фінансовій системі з управління державними та місцевими фінансами понад 10 років.

Громадська діяльність: є радником з місцевих фінансів Всеукраїнської асоціації органів місцевого самоврядування «Української асоціації районних та обласних рад».

Перелік дисциплін: «Економічне врядування та публічні фінанси».

Кілієвич Олександр Іванович
доцент, доцент кафедри економічної політики та врядування

Сфера наукових інтересів: методологія аналізу державної політики; аналіз регуляторної, конкурентної, торгової політики; розвиток термінології в сфері державного управління.

Наукові здобутки: Автор (співавтор) більше 250 наукових і навчально-методичних праць, з них 11 монографій, 3 підручників, 22 навчальних посібників, низки англо-українських і англо-російських словників і глосаріїв у сфері державного управління, державної політики, міжнародної торгівлі, що поширювались у 20 країнах світу.

Практична діяльність: В останні 10 років був керівником або експертом проектів Міжнародного фонду «Відродження”, фонду «Євразія», Світового Банку (Київський офіс), Канадського бюро з міжнародної освіти (CIDA), Шведського управління міжнародного розвитку (SIDA), USAID, Об’єднаного віденського інституту Світового банку та Міжнародного валютного фонду, Програми розвитку ООН – з питань розробки і впровадження методології аналізу державної політики в Україні, аналізу конкурентної політики, торгової політики, економічної освіти державних службовців. У рамках програм міжнародного співробітництва з 2000 р. займається впровадженням навчальних програм з аналізу державної політики для студентів і службовців в Азербайджані, Вірменії, Грузії, Казахстані, Киргизії, Таджикистані. Радник державного секретаря з питань європейської інтеграції Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України (2003 р.), першого заступника Міністра економіки та з питань європейської інтеграції України (2003-2005 рр.), заступника Міністра економіки України (2005-2010, 2014 рр.).

Громадська діяльність: Співзасновник громадської організації – Інституту аналізу політики і стратегій, заступник головного редактора журналу «Суспільна політика та стратегічний менеджмент».

Перелік дисциплін: «Економічне врядування та публічні фінанси», «Моніторинг та оцінювання державної політики, програм, проектів», «Статистичні методи в публічному управлінні».

Клиновий Дмитро Віталійович
кандидат економічних наук, доцент (МОН), старший науковий співробітник (НАК), доцент кафедри економічної політики та врядування.

Сфера наукових інтересів: управління природокористуванням, сталий розвиток, управління регіональним розвитком, інвестиційна діяльність, управління програмами і проектами, фінанси, публічно-приватне партнерство.

Наукові здобутки: має 187 публікацій наукового та навчально-методичного характеру, з них більше 10 навчальних посібників, навчально-методичних комплексів тощо. Є співавтором навчальних посібників "Фінанси (з елементами статистики фінансів)", "Розміщення продуктивних сил України", "Економіка регіонів (областей) України", "Економіка природокористування", "Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка", "Розвиток продуктивних сил та регіональна економіка", "Основи фінансової діяльності", "Аудит" тощо.

Практична діяльність: Д.В. Клиновий працює у вищій школі України з 1999 року, в Національній академії з 2017 року. Основне місце роботи – Державна установа "Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України", відділ комплексної оцінки та управління природними ресурсами, посада – провідний науковий співробітник. Як викладач працював у таких навчальних закладах: Українська академія бізнесу та підприємництва: 1999-2006 рр., доцент кафедри економіки підприємства; Київський національний економічний університет: 2006-2010 рр., доцент кафедри банківських інвестицій; Міжнародний науково-технічний університет: 2000-2017 рр., доцент кафедри загальноекономічних дисциплін; Київський університет ринкових відносин: 2012-2018 рр., доцент кафедри менеджменту. Є сертифікованим бізнес-тренером, протягом 2015-2018 років проводив тренінги для студентів з проектного управління та управління якістю, а також навчальні курси і тренінги для безробітних за програмою підвищення кваліфікації за напрямами "Бізнес-аналітик", "Менеджер з розвитку бізнесу", "Проектний менеджер" у Службі зайнятості України.

Перелік дисциплін: «Структурно-галузеві механізми публічного управління», «Управління проектами і програмами організацій», «Публічне управління у сфері підприємництва та менеджмент проектів».

Криштоф Наталія Степанівна
кандидат наук з державного управління, доцент, доцент кафедри економічної політики та врядування.

Сфера наукових інтересів: підприємництво, малий та середній бізнес, фінансово-економічні механізми розвитку підприємництва; публічні фінанси та бюджетний процес; державне регулювання економіки.

Наукові здобутки: Кандидат економічних наук з 2010 р. за спеціальністю 25.00.02 – механізми державного управління. Має понад 50 публікацій наукового та навчально-методичного характеру.

Практична діяльність: Криштоф Н.С. працює на кафедрі з 2009 року. Працювала в Державному комітеті України з питань регуляторної політики та підприємництва у відділі фінансово-кредитної політики підтримки підприємництва. Працювала помічником народного депутата України. Здійснює наукове керівництво й консультування з підготовки кандидатських дисертацій та магістерських робіт.

Громадська діяльність: Участь у громадський раді при Державній службі України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва; участь у роботі недержавних організацій (Український союз промисловців і підприємців, Український фонд підтримки підприємництва, Громадська спілка малого та середнього бізнесу).

Перелік дисциплін: «Статистичні методи в публічному управлінні».

Лопушняк Галина Степанівна
Доктор економічних наук, професор, професор кафедри економічної політики та врядування

Сфера наукових інтересів: бюджетна політика, соціальна політика, державне регулювання економіки.

Наукові здобутки: Лопушняк Г.С. є автором та співавтором понад 135 публікацій наукового та навчально-методичного характеру, з них близько 95 у фахових виданнях, в т.ч. у журналах, що входять до наукометричних баз Scopus (Нідерланди), Index Copernicus (Польща), Ulrich’s Periodicals Directory, (Велика Британія, США); Research Bible (Японія), Central and Eastern European Online Library (Німеччина); РИНЦ, (Росія) та інші. Має 3-х захищених кандидатів наук.

Практична діяльність: Трудову діяльність розпочала у 1985 році різноробочою в колгоспі ім. Шевченка Миколаївського району Львівської області, де і продовжила працювати після закінчення інституту на посадах зав. кадрами та секретаря правління (1991 – 1993). З 1993 р. по 1996 р. - головний бухгалтер Львівської академії ветеринарної медицини імені С. З. Ґжицького (нині Львівський університет ветеринарної медицини та біотехнології імені С. З. Ґжицького);1996 – 1997 роки: головний бухгалтер Міжнародного центру освіти, науки і культури; 1997 – 2003 роки: проректор Львівського державного фінансово-економічного інституту Міністерства фінансів України (у 2004 – 2015 рр. - Львівська державна фінансова академія); 2003 – 2008 роки: доцент кафедри фінансів Тернопільського національного економічного університету; 2008 – 2013 роки: докторант (2008 – 2011рр.), доцент кафедри менеджменту організацій (2011 – 2012 рр.), професор кафедри економічної політики та економіки праці (2013 р.) Львівського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України. З вересня 2013 року – професор кафедри управління персоналом та економіки праці ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана». З 2017 р. – професор кафедри економічної політики та врядування (за сумісництвом)

Громадська діяльність: Лопушняк Г.С. брала участь у міжнародному проекті «Місцевий економічний розвиток міст України», була у складі робочої групи щодо розробки Стратегії розвитку Львівської області на 2014 – 2020 роки з прогнозом до 2025 р., а також брала участь у різних доброчинних акціях.

Перелік дисциплін: “Економічне врядування та публічні фінанси

Мороз Володимир Васильович
кандидат наук з державного управління, доцент кафедри економічної політики та врядування

Сфера наукових інтересів: державне регулювання економіки, інвестиційна діяльність, фондовий ринок, міжнародні фінанси, управління проектами.

Наукові здобутки: має понад 20 публікацій наукового та навчально-методичного характеру.

Практична діяльність: В.В. Мороз працює доцентом кафедри з вересня 2013 року. Має досвід керівної роботи, зокрема на посаді начальника відділу стратегічного планування та міжнародної координації Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг. В.В. Мороз – фахівець у галузі теорії та практики фінансових інвестицій, державного регулювання діяльності інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних фондів), фінансових ринків. Здійснює наукове керівництво й консультування з підготовки магістерських та кандидатських дисертацій.

Громадська діяльність: В.В. Мороз активно займається громадською діяльністю, зокрема є: Головою Українського громадського об`єднання міжвідомчих комунікацій у сфері охорони навколишнього природного середовища е-Екологія; Членом Громадської організації «Українська асоціація акціонерів»; Членом Громадської ради при Державній екологічній інспекції України, Державному агентстві з енергоефективності та енергозбереження України.

Перелік дисциплін: «Структурно-галузеві механізми публічного управління», «Регуляторна політика та розвиток підприємництва», «Менеджмент інвестиційних проектів та програм».

Олійник Наталія Іванівна
завідувач кафедри, доктор наук з державного управління, доцент, професор кафедри економічної політики та врядування

Сфера наукових інтересів: стратегія розвитку та реформування житлово-комунального господарства, державно-приватне партнерство у житлово-комунальному господарстві.

Наукові здобутки: Має близько 100 публікацій наукового та навчально-методичного характеру. Подяка Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України (2006 р.); Подяка Кабінету Міністрів України (2007 р.); Почесна грамота Міністерства з питань житлово-комунального господарства України (2007 р.); нагрудний знак «Почесний працівник житлово-комунального господарства України» ІІ ступеня (2010 р.); Георгіївська медаль «Честь. Слава. Труд» (2010 р.); цінний подарунок (годинник) від Міністра з питань житлово-комунального господарства України (2010 р.); Почесна грамота Кабінету Міністрів України (2011 р.); Подяка Президента Асоціації міст України (2013 р.).

Практична діяльність: Н.І. Олійник очолювала структурні підрозділи з питань стратегії розвитку та реформування житлово-комунального господарства Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України протягом 2006 – 2014 рр. Н.І. Олійник – відомий в Україні фахівець у галузі реформування житлово-комунального господарства. Здійснює наукове керівництво й консультування з підготовки кандидатських та докторських дисертацій.

Громадська діяльність: Виконавчий директор Громадської Спілки «Українська асоціація врядування». Консультант з питань житлової політики Групи Світового Банку. Протягом 2013-2014 рр. брала участь у зйомках програм та інтерв’ю провідних українських телеканалів, основною тематикою яких були наступні питання: перехід житлових будинків з газового на електрозабезпечення; концесія об’єктів житлово-комунального господарства; державно-приватне партнерство у житлово-комунальному господарстві; діяльність ОСББ в Україні; муніципальна енергетична реформа в Україні.

Перелік дисциплін: «Економічне врядування та публічні фінанси», «Структурно-галузеві механізми публічного управління», «Інституціональне забезпечення публічного управління та адміністрування», «Галузеве та територіальне управління»

СТОРІНКИ:  1    2