НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ
КАФЕДРА ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ
ТА ВРЯДУВАННЯ
           КАФЕДРА ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ВРЯДУВАННЯ

 

 

МІСІЯ КАФЕДРИ

Формування у державних службовців сучасної управлінської культури, нового економічного мислення, що відповідають реаліям ринкових перетворень і викликам у розвитку національного господарства та українського суспільства в епоху глобальних змін

ЗАВДАННЯ КАФЕДРИ

 1. Забезпечення сучасного рівня економіко-управлінської підготовки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування
 2. Поглиблена спеціалізована підготовка у сфері державного регулювання економіки та економічної політики в умовах євроінтеграції
 3. Підготовка кадрів вищої кваліфікації з проблем державного управління національним господарством та розроблення і реалізації економічної політики
 4. Проведення фундаментальних і прикладних наукових досліджень з теорії, історії та механізмів державного управління економічними процесами
 5. Здійснення експертно-аналітичного супроводу діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування

ІСТОРІЯ КАФЕДРИ

Кафедра економічної політики та врядування бере свої витоки з кафедри економіки і фінансів - першої кафедри економічного профілю, створеної в Інституті державного управління і місцевого самоврядування в 1995 році. У травні 1999 року на базі кафедри економіки і фінансів було створено дві кафедри: кафедру економічної теорії та історії економіки (у грудні 2011 року була реорганізована в кафедру управління національним господарством) та кафедру економічної політики. За роки існування обидві кафедри утвердились як провідні українські навчально-методичні, наукові, просвітницькі центри в галузі теоретичної і прикладної економіки, державного регулювання економіки, економічної політики.
З вересня 2014 року дві кафедри економічного профілю було об’єднано в одну під назвою “Кафедра управління національним господарством та економічної політики”; а з вересня 2017 року кафедра була перейменована в «Кафедру економічної політики та врядування». Усвідомлюючи важливі завдання, що постають на сучасному етапі державотворення в Україні, колектив кафедри  економічної політики та врядування робитиме свій внесок у процес становлення української інтелектуальної еліти, у досягнення економічної науки та науки державного управління, у підготовку висококваліфікованих управлінських кадрів, виховання нових генерацій свідомих громадян України - громадян майбутньої єдиної Європи.
У різний період на кафедрі працювали відомі українські економісти: доктор економічних наук, професор, віце-президент Національної академії наук України, академік НАН України В.М.Геєць; доктор економічних наук, професор, академік НАН України А.А.Чухно; доктор економічних наук, професор, член-кореспондент НАН України Л.К.Безчасний; доктор економічних наук, професор В.І.Мунтіян; доктор економічних наук, професор С.Д.Дзюбик та інші.
На теперішній час кафедру очолює доктор наук з державного управління, доцент Н.І. Олійник.

НАУКОВО-ЕКСПЕРТНА ТА КОНСУЛЬТАТИВНА ПІДТРИМКА ОРГАНІВ УПРАВЛІННЯ

Професорсько-викладацький склад кафедри постійно бере участь у роботі науково-експертних рад і комісій центральних органів державної влади, профільних комітетів Верховної Ради України; здійснює експертизи проектів нормативно-правових актів за зверненнями і запитами Адміністрації Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Конституційного Суду України, Міністерства фінансів, Міністерства економічного розвитку і торгівлі, Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства, Державної регуляторної служби, місцевих державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування та ін. Працівники кафедри залучаються до розробки та оцінки державних і місцевих програм соціально-економічного розвитку.

МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО КАФЕДРИ

Професорсько-викладацький склад кафедри проводить активну роботу з розвитку міжнародного співробітництва у сфері підготовки фахівців з державного управління. Постійно підтримуються творчі зв’язки з науковцями та викладачами:

 • Школи державного управління Нью-Йоркського університету (США)
 • Університету Бундесверу в Гамбурзі (Німеччина)
 • Об’єднаного Віденського інституту (Австрія)
 • Академії управління при Президентові Республіки Білорусь
 • Академії управління при Президенті Киргизької Республіки
 • Університету Центральної Азії (Бішкек, Киргизька Республіка)
 • Національної школи управління (Париж, Франція)
 • Вищої школи управління та права (Берлін, Німеччина)
 • Асоціації шкіл та інститутів з державного управління країн Центральної та Східної Європи (NISPAcee).

 

Члени кафедри надають консультативні послуги при реалізації програм і проектів міжнародного співробітництва:

 • Світового банку (WB)
 • Міжнародного Валютного Фонду (IMF)
 • Європейського банку реконструкції та розвитку (EBRD)
 • Європейської комісії (EC)
 • Міністерства у справах міжнародного розвитку Великої Британії (DFID)
 • Агентства США з міжнародного розвитку (USAID)
 • Міністерства міжнародного співробітництва Канади (раніше - Канадська агенція міжнародного розвитку (CIDA))
 • Програми розвитку ООН (UNDP)
 • Організації Економічного Співробітництва та Розвитку (OECD)
 • Польсько-української фундації співпраці (PAUCI)
 • Міжнародного фонду “Відродження”
 • Молодіжної громадської організації “Молодіжний гуманітарний центр”
 • Програми сприяння Парламенту України (Університет штату Індіана, США).

 

Презентація кафедри