РОЗДІЛ І. БОЛОНСЬКИЙ ПРОЦЕС ТА ECTS

2. НАЦІОНАЛЬНА СИСТЕМА ОСВІТИ

     Освіта в Україні має структуру європейського типу і включає дошкільну освіту, загальну середню освіту, позашкільну освіту, професійно-технічну освіту, вищу освіту, післядипломну освіту, аспірантуру, докторантуру, самоосвіту. Крім того, встановлені такі освітні рівні: початкова загальна освіта, базова загальна середня освіта, повна загальна середня освіта, професійно-технічна освіта, неповна вища освіта, базова вища освіта, повна вища освіта. Згідно із Законом України "Про освіту" громадяни України мають право на отримання освіти за різними формами: денною (очною), вечірньою, заочною або екстернату. З розвитком інформаційних технологій успішно розвивається й удосконалюється дистанційна освіта, зокрема в заочно-дистанційному форматі.
     Структура вищої освіти України побудована відповідно до структури освіти розвинених країн світу, яка визначена ЮНЕСКО, ООН та іншими міжнародними організаціями.


Структура вищої освіти

     До структури вищої освіти входять освітні й освітньо-кваліфікаційні рівні:
  освітні рівні: неповна вища освіта; базова вища освіта; повна вища освіта;
  освітньо-кваліфікаційні рівні: молодший спеціаліст; бакалавр; спеціаліст, магістр.

     Прийом громадян до вищих навчальних закладів проводиться на конкурсній основі відповідно до здібностей незалежно від форми власності навчального закладу та джерел оплати за навчання.

     Відповідно до статусу вищих навчальних закладів встановлено чотири рівні акредитації:
  перший рівень - технікум, училище, інші прирівняні до них вищі навчальні заклади;
  другий рівень - коледж, інші прирівняні до нього вищі навчальні заклади;
  третій і четвертий рівні (залежно від наслідків акредитації) - інститут, консерваторія, академія, університет.
     Вищі навчальні заклади здійснюють підготовку фахівців за такими освітньо-кваліфікаційними рівнями:
  молодший спеціаліст - забезпечують технікуми, училища, інші вищі навчальні заклади першого рівня акредитації;
  бакалавр - забезпечують коледжі, інші вищі навчальні заклади другого рівня акредитації;
  спеціаліст, магістр - забезпечують вищі навчальні заклади третього і четвертого рівнів акредитації.

     Навчальні заклади вищого рівня акредитації можуть проводити підготовку за програмами нижчих освітньо-кваліфікаційних рівнів.
     Ступеневість вищої освіти полягає у здобутті різних освітньо-кваліфікаційних рівнів на відповідних етапах (ступенях) вищої освіти.
     Виходячи із структури вищої освіти її перший ступінь передбачає здобуття вищої освіти освітньо-кваліфікаційного рівня "молодший спеціаліст" (неповна вища освіта), другий - "бакалавр" (базова вища освіта), третій - "спеціаліст", "магістр" (повна вища освіта) - рис.1.

Рис. 1. Структура ступеневості вищої освіти в Україні
Освітні та освітньо-кваліфікаційні рівні вищої освіти

Освітні рівні співвіднесені із ступенем складності відповідних програм підготовки фахівців за різними термінами навчання наведені в табл. 1.

Таблиця 1

Освітні та освітньо-кваліфікаційні рівні вищої освіти в Україні

Освітній рівень вищої освіти Необхідна базова освіта Освітньо-кваліфікаційний рівень вищої освіти Термін навчання
Неповна вища Повна загальна середня
(12 років)
Молодший спеціаліст 2-3 роки
Базова вища Повна загальна середня
(12 років) або неповна вища
Бакалавр 4 роки
(на базі неповної вищої освіти 2-3 роки)
Повна вища Базова вища Спеціаліст 1-1,5 року
Базова вища або рівня спеціаліста Магістр 1-2 роки
1-1,5 року

До змісту


| про Національну академію | навчання в магістратурі | навчання в аспірантурі та докторантурі | підвищення кваліфікації державних службовців | наукові дослідження |
| друга освіта | підвищення кваліфікації працівників та державних службовців | підвищення кваліфікації держслужбовців | післядипломна освіта київ |
| отримання другої вищої освіти | друга вища освіта|