Розділ ІІІ. ІНФОРМАЦІЯ ПРО СПЕЦІАЛЬНОСТІ

1. ІНСТИТУТ ВИЩИХ КЕРІВНИХ КАДРІВ

8.15010003 "Управління суспільним розвитком"
     Випускною кафедрою щодо підготовки фахівців за цією спеціальністю є кафедра управління суспільним розвитком Національної академії, заснована у 2005 р.


     Місія кафедри

     Місія кафедри полягає у формуванні у слухачів Національної академії систематизованих знань щодо суспільного розвитку і управління ним, умінь аналізувати і прогнозувати суспільні процеси, а також навичок використання сучасної методології управлінської діяльності.


     Підготовка фахівців здійснюється за заочною та заочно-дистанційною формами навчання.
     Підготовка вказаних фахівців здійснюється на основі магістерської програми.
     Кафедра забезпечує викладання таких нормативних дисциплін:
 • "Теоретичні та організаційні засади державного управління";
 • "Верховенство права".
     Кафедра викладає також дисципліни за трьома спеціалізаціями, зокрема:
     за спеціалізацією "Сучасні механізми управління суспільним розвитком":
 • "Інституціалізація суспільного розвитку";
 • "Лідерство та управлінська еліта";
 • "Комунікативна парадигма суспільного розвитку";
 • "Управління якістю суспільних реформ";
 • "Кризовий менеджмент в суспільному розвитку";
 • "Інновації в управлінні суспільним розвитком";
     за спеціалізацією "Інвестиційний менеджмент суспільного розвитку":
 • "Теоретико-методологічні засади інвестиційного менеджменту";
 • "Фінансування інвестиційних проектів";

 • "Правове забезпечення інвестиційної діяльності";
 • "Суспільна безпека інвестиційної діяльності";
 • "Інвестиції в людський розвиток";
 • "Управління інвестиційною діяльністю";
     за спеціалізацією "Стратегія суспільного розвитку":
 • "Механізми взаємодії суспільства та влади";
 • "Громадянське суспільство в Україні: становлення та розвиток";
 • "Інноваційно-інвестиційний розвиток суспільства".
Крім того, при підготовці фахівців за спеціальністю 8.15010003 "Державне управління" кафедра здійснює викладання нормативної дисципліни "Творчі методи прийняття управлінських рішень", а також дисциплін спеціалізації "Управління суспільними процесами":
 • "Громадянське суспільство";
 • "Базові інститути демократичного суспільства";
 • "Взаємодія влади і суспільства";
 • "Інновації в суспільному розвитку".
     У викладанні навчальних дисциплін кафедри використовується досвід зарубіжних університетів.
     На кафедрі проводиться підготовка науково-педагогічних працівників вищої кваліфікації - докторантів, аспірантів та здобувачів.


     Нині на кафедрі працюють:
     Михненко Анатолій Михайлович, завідувач кафедри, доктор історичних наук, професор;
     Мартиненко Володимир Федорович, професор кафедри, доктор наук з державного управління, доцент;
     Соснін Олександр Васильович, професор кафедри, доктор політичних наук, професор;
     Кравченко Сергій Олександрович, професор кафедри, кандидат наук з державного управління;
     Макаренко Едуард Миколайович, доцент кафедри, кандидат філософських наук;
     Медвідь Анатолій Петрович, доцент кафедри, кандидат наук з державного управління;
     Руснак Олександр Васильович, доцент кафедри, кандидат юридичних наук;
     Пантелейчук Ірина Вікторівна, доцент кафедри, кандидат історичних наук.
     Цільовою аудиторією для підготовки за спеціальністю "Управління суспільним розвитком" є фахівці, які віднесені до I-III категорій посад державних службовців відповідно до Закону України "Про державну службу", а саме: вищі державні службовці органів виконавчої влади, вищі державні службовці місцевих органів виконавчої влади, керівні працівники апарату центральних органів виконавчої влади тощо. Крім того, слухачами дисциплін кафедри є посадові та виборні особи органів місцевого самоврядування, фахівці громадських організацій та приватних структур.
     Електронна адреса кафедри управління суспільним розвитком: mykhnenko@academy.gov.ua
     Тел.: (044) 455-68-99.

До змісту


| про Національну академію | навчання в магістратурі | навчання в аспірантурі та докторантурі | підвищення кваліфікації державних службовців | наукові дослідження |
| друга освіта | підвищення кваліфікації працівників та державних службовців | підвищення кваліфікації держслужбовців | післядипломна освіта київ |
| отримання другої вищої освіти | друга вища освіта|