Розділ ІІІ. ІНФОРМАЦІЯ ПРО СПЕЦІАЛЬНОСТІ

3. ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ ТА МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

8.15010011 "Електронне урядування"


     Місія програми

     Програма має на меті підготовку фахівців, які володіють комплексом сучасних теоретичних і практичних знань, умінь і навичок щодо творчого використання сучасних інформаційних і комунікаційних технологій; запровадження передових технологій електронного урядування з метою надання державних послуг громадянам; вдосконалення системи державного управління шляхом сприяння інноваційним процесам в суспільстві на основі світових та європейських стандартів.


     Програма розроблена для:
 • керівників державних установ та їх заступників, відповідальних за впровадження електронного урядування в установах;
 • керівників та їх заступників з органів влади та місцевого самоврядування, які запроваджують електронне урядування;
 • керівників підприємств та бізнес-структур;
 • керівників профільних управлінь та відділів;
 • керівників політичних партій та громадських організацій.
     Програма дає такі вміння та навички:
 • готувати програмні документи (стратегії, програми, концепції) з впровадження електронного урядування з врахуванням зарубіжного досвіду;
 • визначати, оцінювати і вибирати пріоритетні напрями впровадження електронного урядування;
 • здійснювати розробку стратегії розвитку електронного урядування у відповідній галузі, території, органу державної влади та місцевого самоврядування;
 • здійснювати оптимальний вибір заходів щодо впровадження електронного урядування на коротко-, середньо- і довгострокову перспективу;
 • створювати комплексні, структурні, архітектурні та функціональні моделі електронного урядування на різних рівнях державного управління;
 • розробляти напрями ефективного впровадження електронних державних послуг;
 • обирати відповідний метод чи методику реінжинірингу для оптимізації конкретних адміністративних процесів у відповідному органі державної влади та місцевого самоврядування;
 • проводити комплексний аналіз рівня електронної готовності органів державної влади та місцевого самоврядування.

     Переваги програми:
 • Чітка практична спрямованість. Програма логічно поєднує в собі сучасні теоретичні концепції з практичними тренінгами стосовно впровадження електронного урядування на різних рівнях державного управління. Активні форми навчального процесу, такі як: робота з першоджерелами, ситуаційні завдання, ділові ігри, тощо.
 • Особливий тип стажування.Частиною навчального плану є 2 етапи стажування:
  1. збір практичного матеріалу в полі дослідження на базі відповідного органу, регіону, міста (після стажування - підготовка інноваційного проекту);
  2. впровадження електронного урядування конкретного органу, регіону, міста (після стажування - підготовка і захист магістерської роботи з конкретними пропозиціями і шляхами вирішення проблем).
 • Високий професійний рівень викладання. Викладачі програми - фахівці в галузі державного управління, інформаційних технологій, політології, соціології, менеджменту та маркетингу, права, економіки, історичних та психологічних наук, які вдало поєднують теоретичні знання і практичний досвід, використовують інноваційні методи викладання.
 • Європейські виміри підготовки.Магістерські програми з електронного урядування країн ЄС, запроваджені з 2000 р., включають в себе широкий спектр спеціальних знань: державне управління, нормотворча діяльність, інформаційні технології, комунікації, менеджмент, управління проектами, політичні науки та інші. Програма підготовки магістрів з електронного урядування України відрізняється високою вимогливістю та націленістю на підготовку управлінців найвищого класу, які відповідають за впровадження, координацію та супроводження проектів з електронного урядування на загальнодержавному, регіональному та місцевому рівнях.

Провідною кафедрою щодо підготовки фахівців за цією спеціальністю є кафедра інформаційної політики та технологій.


Підготовка вказаних фахівців здійснюється на основі магістерської програми, яка передбачає викладання наступних дисциплін:
 • "Історія українського державотворення"
 • "Публічне управління"
 • "Основи права в управлінні"
 • "Політика і управління"
 • "Економіка і фінанси"
 • "Державна політика в соціогуманітарній сфері"
 • "Комунікації в публічному управлінні"
 • "Державне управління в умовах розвитку інформаційного суспільства"
 • "Теоретико-методологічні, організаційні та інституційні основи електронного урядування"
 • "Архітектура та інформаційно-технологічна інфраструктура електронного урядування"
 • "Електронний документообіг та захист інформації"
 • "Електронні послуги"
 • "Менеджмент та маркетинг електронного урядування"
 • "Електронна демократія"
 • "Інформаційні виборчі технології"
     Нині на кафедрі працюють:
     Грицяк Наталя Вітіславна, завідувач кафедри, доктор наук з державного управління, професор;
     Карпенко Олександр Валентинович, доцент кафедри, кандидат наук з державного управління;
     Семенченко Андрій Іванович, професор, доктор наук з державного управління;
     Нужний Євген Миколайович, старший викладач кафедри, Ph.D в адмініструванні бізнесом;
     Кукарін Олександр Борисович, доцент, кандидат технічних наук, заступник завідувача кафедри;
     Литвинова Лариса Володимирівна, доцент кафедри, кандидат психологічних наук;
     Попроцький Олександр Павлович, доцент кафедри, кандидат наук з державного управління;
     Соловйов Сергій Григорович, доцент кафедри, кандидат наук з соціальних комунікацій;
     Клименко Ілона Вікторівна, доцент кафедри, кандидат фізико-математичних наук;
     Почепцов Георгій Георгійович, професор, доктор філологічних наук.
     Електронна адреса кафедри: infpol@ukr.net
     Тел.: (044) 455-69-66.

До змісту


| про Національну академію | навчання в магістратурі | навчання в аспірантурі та докторантурі | підвищення кваліфікації державних службовців | наукові дослідження |
| друга освіта | підвищення кваліфікації працівників та державних службовців | підвищення кваліфікації держслужбовців | післядипломна освіта київ |
| отримання другої вищої освіти | друга вища освіта|