НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ
КАФЕДРА ГЛОБАЛІСТИКИ, ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ
ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОЮ БЕЗПЕКОЮ
            

КАФЕДРА СТВОРЕНА 27 ЧЕРВНЯ 2014 РОКУ

Презентація кафедри

Сайт кафедри

Місією кафедри є формування у випускників Національної академії знань, умінь, навичок та стратегічного мислення, необхідних при виконанні управлінських функцій, пов'язаних із забезпеченням національної безпеки України та сприянням процесу європейської інтеграції шляхом модернізації системи державної служби згідно з європейськими стандартами державного управління.

 

Шляхами досягнення місії є:

 • організація та безпосередня участь у підготовці управлінців освітньо-кваліфікаційного рівня "магістр" за спеціальністю "публічне управління у сфері національної безпеки" та «європейська інтеграція»;
 • поглиблена (через спеціалізації) підготовка випускників Національної академії до виконання завдань, пов'язаних із забезпеченням національної безпеки та реалізацією політики євроінтеграції у різних сферах життєдіяльності суспільства та держави;
 • підготовка кадрів вищої кваліфікації з питань державного управління у сфері європейської інтеграції та забезпечення національної безпеки, а також проведення відповідних фундаментальних і прикладних наукових досліджень;
 • участь в експертно-аналітичному супроводі діяльності органів державної влади щодо забезпечення національної безпеки та впровадження європейських стандартів у державне управління.

 

Основні результати навчально-методичної роботи кафедри

 • Підготовлено понад 600 фахівців-управлінців з освітньо-кваліфікаційним рівнем "магістр", здатних виконувати функції та завдання прямо або опосередковано пов'язані з реалізацією процесів євроінтеграції України та забезпеченням національної безпеки у різних сферах життєдіяльності суспільства та держави.
 • Підготовлено понад 50 робочих навчальних програм.
 • Видано навчально-методичні матеріали загальним обсягом понад 1000 друкованих аркушів.

Міжнародне співробітництво 

Кафедра підтримує творчі зв'язки з Міжнародним антитерористичним та антикримінальним комітетом (м. Берлін), Міжнародною громадською організацією "Антитерористична єдність", Міжнародним науково-дослідним та навчальним центром з проблем міжнародної та національної безпеки ім. Дж. Маршала (Німеччина), Міжнародною Поліцейською асоціацією (Інтерпол), Офісом зв'язку НАТО в Україні, Міжнародний Центр оборони та безпеки (Естонія).

Кафедра співпрацює з департаментом адаптації законодавства Міністерства юстиції України, Представництвом Європейської комісії в Україні, Білорусі та Молдові і Посольстві Франції в Україні, Дипломатичною академією МЗС України.

Викладачі кафедри беруть активну участь в організації і проведенні відеоконференцій, на яких обговорюються актуальні питання європейської інтеграції з експертами з Франції, Словаччини, Латвії, Литви та Німеччини, залучаються до міжнародних проектів.

 

  

 

Науково-експертна та консультативна підтримка органів управління 

 

Працівники кафедри постійно беруть активну участь у роботі науково-експертних рад і комісій центральних органів державної влади; здійснюють експертизи проектів нормативно-правових актів за зверненням і запитами Адміністрації Президента, РНБО України, Кабінету Міністрів України, Міністерства оборони України, Представництва Президента України у АРК.

Протягом 2014-2018 рр. науково-педагогічний склад кафедри залучався до розробки проектів «Закону України про національну безпеку», «Стратегії інформаційної реінтеграції окремих територій на Сході України…», Стратегії національної безпеки України, Воєнної доктрини України, а також стратегічного аналізу загроз національній безпеці України. Зокрема, у 2017-2018 рр. на замовлення РНБО України колективом кафедри виконані наукові дослідження на тему «Російська агресія проти України: державно-управлінські аспекти» та «Інституціональні засади розвитку державної системи кризового реагування в Україні».

Впродовж 2014-2018 рр. викладачі кафедри постійно беруть участь у Парламентських слуханнях та залучалися до роботи у комітетах Верховної Ради України, зокрема у Комітеті з питань національної безпеки та оборони та Комітет з питань свободи слова та інформаційної політики

 

Нормативна дисципліна кафедри – «Глобалістика та політика національної безпеки» – 4 кредити

Кафедра здійснює підготовку фахівців за двома спеціалізаціями: «Публічне управління у сфері національної безпеки» та «Європейська спеціалізація»

 

Спеціалізація «Публічне управління у сфері національної безпеки"


Сучасна динаміка суспільних процесів в Україні й світі зумовлює необхідність формування більш ефективної системи публічного управління національною безпекою. Провідною кафедрою країни, на якій здійснюється підготовка фахівців за цією спеціалізацією є кафедра глобалістики, євроінтеграції та управління національною безпекою.
Для опанування цієї спеціалізації слухачам, зокрема, викладаються такі дисципліни:

Дисципліни спеціалізацій
 Спеціалізація ВК-15. "Публічне управління у сфері національною безпекою"

 1.  Стратегічне управління у сфері національної безпеки  - 5 кредитів
 2. Методи реагування на загрози національної безпеки- 5 кредитів
 3. Механізми забезпечення інформаційної безпеки- 5 кредитів
 4. Методологія та практика стратегічного прогнозування і планування у сфері національної безпеки України- 5 кредитів
 5. Механізми забезпечення соціальної та гуманітарної безпеки- 5 кредитів


Спеціалізація ВК-16. "Європейська інтеграція"
Для опанування цієї спеціалізації слухачам, зокрема, викладаються такі дисципліни:


Дисципліни спеціалізацій

 1. Європейській союз  у ХХІ ст.: досягнення та виклики
 2. Механізми функціонування інституційної системи ЄС
 3. Право ЄС у системі публічного управління
 4. Механізми управління та адміністрування політиками ЄС
 5. Організаційно-правові механізми імплементації Угоди про Асоціацію

Випускники Національної академії, які успішно її закінчують за спеціалізацією "Публічне управління у сфері національної безпеки", є гідними претендентами на заміщення посад всіх категорій державної служби в Адміністрації Президента України, секретаріатах Кабінету Міністрів та Верховної Ради України, центральних органах виконавчої влади, Національному інституті стратегічних досліджень, обласних державних адміністраціях та інших установах і закладах, діяльність яких пов'язана із забезпеченням національної безпеки

 

На знімку професорсько-викладацькій склад кафедри на Дні відкритих дверей у 2018 році біля стенду кафедри: зліва направо: проф. В.І. Абрамов, доцент Н.Г. Кліменко, доцент О.І. Пошедін, доц. Т.П. Паламарчук, завідувач кафедри, доцент Ю.В. Мельник, заступник завідувача, доцент Р.Р. Марутян, проф. С.О. Борисевич, доц. А.В. Дацюк.

Кафедрою у 2017-2018 рр. підписано декілька Меморандумів про співпрацю з ВНЗ України, міжнародними та вітчизняними аналітичними структурами, зокрема з Центром досліджень регіональної безпеки Сумського державного університету, Київським військовим ліцеєм імені Івана Богуна

  

Знімок ліворуч: загальне фото викладачів, аспірантів та докторантів кафедри з ліцеїстами Київського військового ліцею імені Івана Богуна під час зустрічі у НАДУ з нагоди відзначення Дня захисника України 14.10.2018 року.
Знімок праворуч: спілкування аспіранта кафедри командуючого Військово-морськими силами України (7 березня 2014 — 15 квітня 2016), віце-адмірала Гайдука С.А. з ліцеїстами.

На знімку: віце-адмірал С.А. Гайдук та генерал-майор Ігор Володимирович Гордійчук - начальник Київського військового ліцею імені Івана Богуна, Герой України