НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ
КАФЕДРА УПРАВЛІННЯ
ОХОРОНОЮ СУСПІЛЬНОГО ЗДОРОВ'Я
           Викладачі кафедри


 
Князевич Василь Михайлович
доктор медичних наук, завідувач кафедри управління охороною суспільного здоров’я, заслужений лікар України, державний службовець 1 рангу

Сфера наукових інтересів: державне управління у сфері охорони здоров’я, державна політика у сфері охорони здоров’я

Наукові здобутки: Має понад 100 публікацій наукового та навчально-методичного характеру.

Практична діяльність: Працює на кафедрі з 2014 р. Міністр охорони здоров’я (2007-2010 рр.). Має великий практичний досвід на керівних посадах в лікувальних закладах охорони здоров’я.

Громадська діяльність: Голова Правління ВГО “Українська ліга сприяння розвитку паліативної та хоспісної допомоги”.

Перелік дисциплін: “Державна політика у сфері охорони здоров’я”; “Державне управління охороною громадського здоров’я”; “Теорія і практика державного управління охороною здоров’я”.

Жаліло Любов Іванівна
доктор біологічних наук, професор, професор кафедри управління охороною суспільного здоров’я

Сфера наукових інтересів: психофізіологія і людський фактор в прийнятті управлінських рішень, професійне здоров’я державного службовця; протидія професійним ризикам – стресу, гіподинамії, професійному вигорянню

Наукові здобутки: Має біля 300 публікацій наукового та навчально-методичного характеру. Має публікації в періодичних виданнях США та Японії з фізіології здоров’я.

Практична діяльність: Професор кафедри управління охороною суспільного здоров’я з 1997 року. Член спеціалізованої вченої ради академії 1998 – 2000 років та Спеціалізованої вченої ради – К 64.051.19 у Національному університеті ім. В.Каразіна 2011-2013 року (м. Харків). Здійснює наукове керівництво й консультування з підготовки кандидатських та докторських дисертацій.

Громадська діяльність: Участь у творчому проекті «Державна стратегія соціально-психологічної адаптації населення України»; Участь у творчому проекті «Магістерська Програма підготовки кадрів індустрії здоров’я» в Харківському Національному університеті ім. В.Каразіна. Член правління Українського валеологічного товариства (м. Харків).

Перелік дисциплін: “Державна стратегія здорового способу життя населення”. Факультатив: “Здоров’я державного службовця: організація ефективної діяльності”.

Радиш Ярослав Федорович
доктор наук з державного управління, професор, професор кафедри управління охороною суспільного здоров’я

Сфера наукових інтересів: теорія та історія державного управління, державне управління у сфері охорони здоров’я, історія медицини, військова медицина, національна безпека

Наукові здобутки: Член спеціалізованої вченої ради Д 26.810.01 з захисту дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора та кандидата наук з державного управління в НАДУ при Президентові України. Має понад 200 публікацій наукового та навчально-методичного характеру.

Практична діяльність: Я.Ф. Радиш працює на кафедрі з травня 2000 р. Має великий досвід керівної роботи, зокрема на офіцерських посадах у військово-медичній службі Міністерства оборони України. Підготував 5 докторів і 20 кандидатів наук з державного управління та 3 кандидатів медичних наук.

Громадська діяльність: Член Дорадчої ради Комітету Верховної ради України з охорони здоров”я, член редакційної колегії наукових фахових видань з державного управління та соціальної медицини.

Перелік дисциплін: навчальні дисципліни: “Теорія та історія державного управління”; “Законодавство у сфері охорони здоров’я” (Медичне право).

Юрочко Тетяна Петрівна
кандидат наук з державного управління, доцент кафедри управління охороною суспільного здоров’я

Сфера наукових інтересів: Державна політика в сфері охорони здоров’я, протидія корупції в сфері охорони здоров’я, управління змінами в сфері охорони здоров’я, громадське здоров’я

Наукові здобутки: Має понад 60 публікацій наукового та навчально-методичного характеру.

Практична діяльність: Має великий досвід роботи, як фахівець-аналітик з питань вироблення стратегії та вдосконалення державної політики в сфері охорони здоров’я, визначення шляхів її оптимізації і удосконалення на основі найкращих вітчизняних та іноземних моделей і напрацювань. Член робочої групи з підготовки щорічного Послання Президента України Верховній Раді України (2010-2013 рр.), експерт РПР.

Громадська діяльність: - Участь у творчих проектах; - Участь у громадських проектах; - Участь у роботі недержавних організацій; - Публічні виступи та публікації.

Перелік дисциплін: Викладає в Національній академії навчальні дисципліни: “Управління соціальними ризиками здоров’я”; “Моніторинг і оцінка ризиків здоров’я”.

Васюк Наталія Олегівна
кандидат наук з державного управління, доцент кафедри управління охороною суспільного здоров’я

Сфера наукових інтересів: державна кадрова політика, кадрова політика у сфері охорони здоров’я, підготовка фахівців у сфері охорони здоров’я, нормативно-правове забезпечення системи охорони здоров’я, наукове забезпечення державного управління, служба в органах місцевого самоврядування

Наукові здобутки: Має понад 50 публікацій наукового та навчально-методичного характеру.

Практична діяльність: Працює на кафедрі з вересня 2014 р. Трудову діяльність розпочала в поліклінічному відділенні Стрийської центральної районної лікарні Львівської області на посаді медичної сестри. Працювала в органах місцевого самоврядування та органах державної влади. Є досвід наукової та викладацької діяльності.

Громадська діяльність: Центр з питань політики у сфері охорони здоров’я ВБО “Глобальна синергія” (науковий консультант).

Перелік дисциплін: “Теорія і практика державного управління охороною здоров’я”, “Державна політика у сфері охорони здоров’я”; “Управління організаціями у сфері охорони здоров’я”; “Моделювання управлінських рішень у сфері охорони здоров’я”

Юнгер Віталій Іванович
Кандидат медичних наук, Доцент кафедри управління охороною суспільного здоров’я

Сфера наукових інтересів: Державна політика в сфері охорони здоров’я, державне регулювання фармацевтичного сектору галузі охорони здоров’я, економіка та фінансування охорони здоров’я

Наукові здобутки: Має більше 10 публікацій наукового характеру та 2 патенти України на корисну модель.

Практична діяльність: Має досвід роботи лікарем, викладачем в медичному університеті; 6-річний досвід управління приватним підприємством, яке надає послуги в фармацевтичній та медичній сфері.

Громадська діяльність: Приймає участь у громадських проектах

Перелік дисциплін: Викладає в Національній академії навчальні дисципліни: “Економіка охорони здоров’я”, “Фінансовий менеджмент у сфері охорони здоров’я”, “Моделювання управлінських рішень у сфері охорони здоров’я”