НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ
КАФЕДРА ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ
ТА ЦИФРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ
           Викладачі


СТОРІНКИ:  1    2    

 
Карпенко Олександр Валентинович
завідувач кафедри, доктор наук з державного управління, заступник голови постійної комісії Вченої ради Національної академії з питань розвитку інформаційно-комунікативної інфраструктури.

Сфера наукових інтересів: цифрове врядування, сервісна діяльність органів публічної влади, формування та реалізація державної інформаційної політики, інформаційні війни, управління стратегічними комунікаціями, пропаганда та контр пропаганда, здійснення наступальних інформаційних операцій, мережеві комунікації.

Наукові здобутки: у Національній академії з 2003 р., зокрема закінчив магістратуру (2006 р.), аспірантуру (2009 р.) та докторантуру (2014 р.). У 2009 р. захистив кандидатську дисертацію на тему: “Функціонально-технологічні механізми інформаційно-аналітичного забезпечення органів державного управління”, а у 2016 р. – докторську дисертацію на тему: “Механізми формування та реалізації сервісно-орієнтованої державної політики в Україні" за спеціальністю 25.00.02 – механізми державного управління. Науковий керівник науково-дослідних робіт “Цифрові стратегії країн ЄС як основа формування сервісно-орієнтованої державної політики України” (№ 0117U002857), “Інформаційно-комунікативна складова публічного управління: навчально-методичні розробки” (№ 0117U002858), “Сервісна діяльність органів публічної влади в умовах розвитку цифрового суспільства” (№ 0119U101449). Автор монографії “Управлінські послуги в Україні: механізми надання органами влади” (2014 р.), співавтор монографії «Інформаційно-комунікативна діяльність органів публічної влади» (2018 р.). Має понад 200 публікацій наукового та навчально-методичного характеру в галузі державного управління, педагогіки, психології та соціальних комунікацій в Україні, Польщі, Азербайджані, Грузії, Вірменії та Казахстані.

Практична діяльність: має значний досвід державної служби й науково-педагогічної роботи, зокрема у Державному управлінні справами (1997-2006 рр.), Службі безпеки України (2011 р.), Державній науково-педагогічній бібліотеці імені В.О. Сухомлинського (2010-2014 рр.) та Академії муніципального управління (2010-2013 рр.). В Національній академії є розробником навчально-методичного комплексу дисциплін нормативної та вибіркових компонент за спеціальністю “Публічне управління та адміністрування”. Член спеціалізованої вченої ради Національної академії (Д 26.810.02) із правом прийняття до розгляду та проведення захистів дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) наук з державного управління за спеціальністю 25.00.02 – механізми державного управління. Член редколегії наукового фахового журналу “Вісник Національної академії державного управління при Президентові України”. Здійснює наукове консультування/керівництво з підготовки докторських/кандидатських дисертацій та магістерських робіт.

Громадська діяльність: з січня 2015 р. радник Голови Державного агентство з питань електронного урядування України, експерт-консультант з оцінки результатів впровадження програми “Громадянське суспільство та належне врядування” Міжнародного фонду “Відродження” з напряму “електронне урядування / електронна демократія” (2014-2015 рр.).

Перелік дисциплін: “Інформаційна політика та цифрові технології”, “Сервісна діяльність органів публічної влади”, “Інформаційні війни та мережеві технології”, “Інформаційно-аналітичні технології організації та проведення наукових досліджень”, “Механізми публічного управління та адміністрування”.

Шпига Петро Семенович
заступник завідувача кафедри, професор кафедри, кандидат технічних наук.

Сфера наукових інтересів: системи та технології в публічному управлінні, цифрове врядування, прогнозування та системний аналіз, математична статистика та моделювання, теорія надійності складних систем, аналітичні методи, програмування та технології, моделі сучасних комунікацій.

Наукові здобутки: має понад 100 публікацій наукового та навчально-методичного характеру, зокрема підручники: "Комп’ютерні мережі та телекомунікації", "Міжнародні комунікації", "Інформаційно-аналітичне забезпечення зовнішньої політики". У 1991 році захистив дисертацію на тему “Вирішення задач безперебійності роботи магістральних нафтопроводів методами теорії надійності” за спеціальністю 05.13.01 – управління в технічних системах. Один з авторів першого в історії держави електронного картографічного атласу енциклопедичного рівня – Національного атласу України, який відмічений Державною премією України в галузі науки і техніки, премією імені В. І. Вернадського Національної академії Наук України.

Практична діяльність: у Національній академії з 2009 року, є розробником ряду дисциплін спеціальностей “Публічне управління та адміністрування урядування”, “Електронне урядування”. Має великий досвід наукової та науково-педагогічної роботи, зокрема в Київському міжнародному університеті працював на посаді професора кафедри міжнародної інформації та інформатики, є розробником дисциплін: “Веб-технології та веб-дизайн”, “Економіко-математичне моделювання”, “Комп’ютерні видавничі технології”, "Математичне програмування". В установах Національної академії наук досліджував надійність складних систем, розробляв моделі та програмні комплекси оптимізації планування роботи магістральних трубопровідних систем, математичні моделі систем теплопостачання. В Національній бібліотеці України ім. В.І.Вернадського керував роботами зі створення локальної мережі бібліотеки, брав участь у розробці електронного каталогу. В Національній академії здійснює наукове керівництво й консультування з підготовки кандидатських дисертацій та магістерських робіт.

Перелік дисциплін: "Системний аналіз та оцінювання електронного врядування", "Архітектура та інфраструктура цифрового урядування", "Інформаційна політика та електронне врядування", "Інформаційно-аналітичний супровід діяльності органів публічної влади", "Інформаційно-аналітичні технології в організації та проведенні наукових досліджень",

Наместнік Вікторія Василівна
заступник завідувача кафедри з наукової роботи, доцент кафедри, кандидат наук з державного управління.

Сфера наукових інтересів: цифрове врядування, механізми формування та реалізації державної інформаційної політики, взаємодія з громадськістю, доступ до публічної інформації, цифрові технології в сфері екології.

Наукові здобутки: у 2015 році захистила кандидатську дисертацію на тему: “Громадські організації як суб’єкти формування і реалізації державної екологічної політики” за спеціальністю 25.00.02 – механізми державного управління. Має понад 30 публікацій наукового та навчально-методичного характеру.

Практична діяльність: у Національній академії на державній службі з 2010 р., на викладацькій роботі – з 2017 р. Здійснює наукове керівництво з підготовки кандидатських дисертацій та магістерських робіт.

Перелік дисциплін: “Інформаційна політика та електронне врядування”, “Галузеве електронне урядування”, “Механізми публічного управління та адміністрування”, “Формування та реалізація публічної політики”, “Інформаційні війни та мережеві технології.

Євдоченко Леонід Олександрович
доцент кафедри (за сумісництвом), кандидат наук з державного управління.

Сфера наукових інтересів: інформаційна політика, інформаційна безпека органів влади та критичної інфраструктури, формування й реалізація державної політики у сферах кібербезпеки та захисту інформації, інформаційні війни, кібероборона та активний кіберзахист, розвиток електронних комунікацій.

Наукові здобутки: у 2011 році захистив кандидатську дисертацію на тему “Удосконалення системи державного забезпечення інформаційної безпеки України в умовах глобалізації” за спеціальністю 25.00.01 – теорія та історія державного управління. Автор понад 100 публікацій наукового й навчально-методичного характеру в галузі державного управління, національної безпеки, військового управління та кібербезпеки.

Практична діяльність: має великий досвід наукової та науково-педагогічної роботи, зокрема в установах Служби безпеки України (з 1993 року) і Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України (з 2015 року). Зокрема, з 1993 року до 2006 року проходив військову службу у профільних підрозділах СБУ із забезпечення функціонування спеціальних телекомунікаційних систем. З 2006 року до 2009 року керував Науково-технічним управлінням СБУ, а у період з 2009 року до 2015 року двічі очолював Український науково-дослідний інститут спеціальної техніки та судових експертиз СБУ. З 2012 року до 2013 року викладав у Національній Академії СБУ. З липня 2015 року – Голова Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України. З 2015 року викладає в Інституті спеціального зв’язку та захисту інформації Національного технічного університету України “КПІ” ім. І. Сікорського. Професійний військовий, генерал-лейтенант. Здійснює наукове керівництво з підготовки кандидатських дисертацій та магістерських робіт.

Перелік дисциплін: “Електронне багаторівневе врядування”, “Інформаційна політика та електронне врядування”.

Битюк Інна Вікторівна
доцент кафедри (за сумісництвом), кандидат наук із соціальних комунікацій

Сфера наукових інтересів: державна інформаційна політика, соціальні комунікації, технології впливу на громадську думку, управління стратегічними комунікаціями, інформаційні війни, інформаційна безпека.

Наукові здобутки: у 2016 році захистила кандидатську дисертацію на тему “Моральна паніка як технологія впливу в системі соціальних комунікацій» за спеціальністю 27.00.06 – прикладні соціально-комунікаційні технології. Має 20 публікацій наукового й навчально-методичного характеру.

Практична діяльність: у Національній академії з 2018 року. З 2016 року працює в Головному департаменті інформаційної політики Адміністрації Президента України. Здійснює наукове керівництво з підготовки кандидатських дисертацій та магістерських робіт.

Перелік дисциплін: “Інформаційна політика та цифрові технології”, “Комунікації в публічному управлінні”, “Зв’язки з громадськістю органів публічної влади”, “Інформаційні війни та мережеві технології”.

Гуменна Катерина Романівна
доцент кафедри, кандидат економічних, помічник президента Національної академії.

Сфера наукових інтересів: цифрова економіка, інноваційна діяльність, управління інформаційними проектами, стратегічне управління

Наукові здобутки: у 2015 році захистила кандидатську дисертацію на тему “Державне управління інвестиційними процесами на регіональному рівні” за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством. Є автором понад 20 публікацій наукового й навчально-методичного характеру.

Практична діяльність: у Національній академії з 2010 року. З 2013 року по 2015 рік викладач кафедри державного управління та місцевого самоврядування Львівського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, здійснює наукове керівництво й консультування з підготовки кандидатських дисертацій.

Перелік дисциплін: “Інформаційні технології в наукових дослідженнях”, “Цифрові технології електронного врядування”, “Електронні послуги органів публічної влади”, “Інформаційна політика та електронне врядування“.

Дуда Андрій Володимирович
доцент кафедри (за сумісництвом), кандидат наук з державного управління, доцент.

Сфера наукових інтересів: функції та структура державного управління, державна служба, кадрова політика в органах публічної влади, місцеве самоврядування, цифрове врядування, виборчий процес, інформаційні виборчі технології, комунікації в публічному управлінні.

Наукові здобутки: у 2001 році захистив кандидатську дисертацію на тему: "Удосконалення функцій і структури Кабінету Міністрів України в період адміністративної реформи". Має понад 50 публікацій наукового та навчально-методичного характеру.

Практична діяльність: у Національній академії з 1998 року. Має значний досвід державної служби, наукової та викладацької діяльності, зокрема з 2002 по 2005 рік – доцент кафедри муніципального права Академії муніципального управління та доцент кафедри державного управління Національного аграрного університету, з 2005 по 2015 рік – доцент кафедри політології Національного університету "Києво-Могилянська академія", у 2005 – 2010 роках працював на посадах завідувача відділу, головного консультанта у Секретаріаті Президента України, відомий український політолог, здійснює наукове керівництво й консультування з підготовки кандидатських дисертацій.

Громадська діяльність: голова правління аналітичного центру DiXi Group.

Перелік дисциплін: "Інформаційна політика та електронне врядування", "Електронне багаторівневе врядування", "Інформаційні виборчі технології", "Комунікації в публічному управлінні", "Зв’язки з громадськістю органів публічної влади".

Соловйов Сергій Григорович
докторант, доцент кафедри, кандидат наук із соціальних комунікацій, доцент.

Сфера наукових інтересів: стратегічні комунікації, цифрова демократія, медіа, теорії комунікації, зв’язки з громадськістю, інформаційні війни, реклама.

Наукові здобутки: у 2008 році захистив кандидатську дисертацію на тему: "Реклама в галузі науки і техніки (за матеріалами періодичної преси)", за спеціальністю 27.00.06 – прикладні соціально-комунікаційні технології. Автор понад 60 публікацій наукового та навчально-методичного характеру. Автор і розробник теоретичних засад інформаційної оборони.

Практична діяльність: у Національній академії з 2008 року. Працював у ЗМІ на посадах заступника головного редактора, редактора відділу, ведучого радіопрограм. Обирався депутатом місцевої ради, був помічником-консультантом народного депутата України. Автор та ведучий тренінгів на тему зв’язків з пресою в органах державної влади та органах місцевого самоврядування. Здійснює наукове керівництво з підготовки кандидатських дисертацій.

Громадська діяльність: член Національної спілки журналістів України та Національної спілки письменників України. Має опубліковані книги прози, оповідання в літературних часописах, екранізовані сценарії. Окремі твори перекладалися польською та хорватською мовами.

Перелік дисциплін: "Цифрова демократія та інформаційна культура", "Інформаційна політика та електронне врядування", "Комунікації в публічному управлінні".

Логвінов Валерій Григорович
професор кафедри, кандидат економічних наук, доцент

Сфера наукових інтересів: цифрове врядування, електронні послуги, реінжиніринг управлінських процесів, онтології та організаційне проектування, управління інформацією та знаннями, мережева інфраструктура публічного управління.

Наукові здобутки: Науковий керівник НДР в Одеському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України (далі — ОРІДУ НАДУ): "Розробка територіального інформаційного середовища як засобу удосконалення взаємодії місцевих органів влади" ДР № 0106U003249 (2006-2007рр.), "Формування регіональної системи надання державних електронних послуг: на прикладі Одеської області" ДР № 0110U005056 (2011-2012рр.); в Одеському національному політехнічному університеті: "Розробка науково-методологічних засад надання адміністративних послуг в контексті реалізації концепції електронного урядування: регіональний аспект" ДР №0115U000837 (2015-2016рр.). Співавтор навчальних посібників з інвестиційно-проектної діяльності "Brand book для малих міст" (2014 р.) та "П’ять вдалих кроків до європейського проекту» (2009 р.) — видання Інституту Східноєвропейських досліджень (м. Варшава). Має біля 100 публікацій наукового та навчально-методичного характеру у галузі державного управління, управління національним господарством,

Практична діяльність: має значний досвід науково-педагогічної роботи, зокрема в Одеському національному політехнічному університеті (2014-2018 рр.) на посаді доцента кафедри адміністративного менеджменту та проблем ринку, в ОРІДУ НАДУ на посаді заступника директора-начальника Центру підвищення кваліфікації кадрів (1996-2004 рр.), завідувача кафедри інформаційних технологій та систем управління (2004-2010 рр.) та доцента (2010-2014 рр.), Розробник навчальних дисциплін: "Інформаційні технології та системи в державному управлінні", "Електронне врядування", "Державні електронні послуги", "Управління інформацією та знаннями", "Інформаційний менеджмент", "Онтології та організаційне проектування", "Адміністративні системи Європейського союзу", "Електронні адміністративні послуги", "Імідж та репутація в публічному управлінні". Засновник першої в Україні кафедри андрогогіки (1999 р.) у складі Центру підвищення кваліфікації кадрів ОРІДУ НАДУ. Має 5 ранг державного службовця. Володіє трьома іноземними мовами: англійською, іспанською, польською. Здійснює наукове керівництво з підготовки кандидатських дисертацій та магістерських робіт.

Громадська діяльність: член громадської ради при Державному комітеті інформатизації України (2008-2010 рр.), член робочої групи при Одеській обласній державній адміністрації з питань інформатизації ( 2007-2010 рр.), член Національної Спілки журналістів України. Член програмного комітету (експертиза наукових статей) Європейської Конференції з електронного уряду (European Conference on Electronic Government - ECEG): ECEG 2015 - University of Portsmouth, UK; ECEG 2016 - University of Ljubljana, Slovenia; 18th European Conference on Digital Government (ECDG 2018 р.) - University of Santiago de Compostela, Spain. Експерт міжнародних проектів за програмою LODE – Local Democracy-Ради Європи (Страсбург, Франція 1998 р.), програмами BISTRO, TRANSFORM (Німеччина, 1997-1999 р.), програмою Світового банку (1996 р.), програмою інституційного розвитку України CBIE – CIDA (Canada – England, 2001-2003 рр.), координатор проекту за програмою Мережі громадянської дії в Україні (UCAN, 2004 р.), експерт в проекті Інституту Відкритого Суспільства з методології викладання економічних дисциплін (2003-2005 рр.).

Перелік дисциплін: "Інформаційний менеджмент в організаціях", "Основи цифровізації публічного управління", "Цифрові технологій в електронному врядуванні", "Реінжиніринг, смарт- та блокчейн-технології в публічному управлінні".

Попроцький Олександр Павлович
доцент кафедри, кандидат наук з державного управління, доцент.

Сфера наукових інтересів: виборчі технології, стратегічне управління, стратегічні комунікації, інформаційні війни, зв’язки з громадськістю, цифрове врядування.

Наукові здобутки: у 2009 році захистив кандидатську дисертацію на тему: "Формування громадської думки: механізми держаного регулювання інформаційних потоків" за спеціальністю 25.00.02 – механізми державного управління. Має понад 30 публікацій наукового та навчально-методичного характеру.

Практична діяльність: у Національній академії з 2004 року. у продовж 2010-2015 рр. – голова територіальної виборчої комісії, 2006-2009 рр. – провідний фахівець центру підвищення кваліфікації дипломатичних кадрів Дипломатичної академії України при МЗС України, 2000-2010 рр. – керівник проектів групи стратегічного планування виборчих кампаній (у період виборчих перегонів), 2003-2004 рр. – керівник проектів всеукраїнського агентства соціологічних та маркетингових досліджень «~ing]Division», здійснює наукове керівництво й консультування з підготовки кандидатських дисертацій.

Громадська діяльність: керівник відділу побудови мотиваційної мережі на рівні міста - обласного центру (громадський проект, 2009 р.).

Перелік дисциплін: "Інформаційна політика та електронне врядування", "Комунікації в публічному управлінні", "Інформаційні виборчі технології", "Зв’язки з громадськістю органів публічної влади".

СТОРІНКИ:  1    2