НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ
КАФЕДРА ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ
ТА ЦИФРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ
           НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ КАФЕДРИ

НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ КАФЕДРИ


         Наукові розробки кафедри спрямовані на вирішення актуальних питань галузі знань  “Публічне управління та адміністрування”, зокрема здійснюється теоретико-методологічне і науково-практичне обґрунтування процесів вироблення державної інформаційної політики, здійснення цифрового врядування,  впровадження інформаційно-комунікативних технологій органами публічної влади. Дослідження кафедри виконуються у рамках комплексного наукового проекту Національної академії “Державне управління та місцеве самоврядування” за темами НДР: “Цифрові стратегії країн ЄС як основа формування сервісно-орієнтованої державної політики України” (д/р № 0117U002857), “Інформаційно-комунікативна складова публічного управління: навчально-методичні розробки” (д/р № 0117U002858).

 

Серед перспективних напрямів наукової роботи кафедри:
– інформаційно-комунікативна діяльність органів публічної влади;
– цифровізація публічного врядування;
– цифрове врядування (електронне урядування);
– цифрові технології публічного управління та адімінстрування;
– цифрова  демократія;
– сервісна діяльність органів публічної влади;
– інформаційна культура та іміджмейкінг;
– інформаційна безпека та захист інформації;
– комунікативна політика та управління;
– стратегічні комунікації;
– комунікації та зв’язки з громадськістю в публічному управлінні;
– інформаційно-аналітичний супровід діяльності органів публічної влади;
– інформаційні війни та мережеві технології;
– наступальні інформаційні операції;
– інформаційні виборчі технології;
– реінжиніринг, смарт- та блокчейн-технології в публічному управлінні.

 

          Науково-педагогічні працівники кафедри приймають участь у роботі консультативно-дорадчих органів при центральних органах виконавчої влади, здійснюючи науково-експертну діяльність в робочих групах профільних державних та неурядових інституцій з питань:
– гарантування інформаційної безпеки та забезпечення кіберзахисту критичної інфраструктури України.
– надання якісних управлінських послуг засобами цифрових технологій органами публічної влади на центральному, регіональному та місцевому рівнях;
– формування та реалізації стратегічних комунікацій;
– налагодження зв’язків з громадськістю, організації комунікативних кампаній, проведення прес-конференцій та брифінгів;
– застосування інформаційних виборчих технологій;
– формування іміджу державних службовців та посадових осіб органів місцевого самоврядування.