НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ
КАФЕДРА ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ
ТА ЦИФРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ
           НАПРЯМИ ТЕМ МАГІСТЕРСЬКИХ РОБІТ 

1. Механізми формування та реалізації державної інформаційної політики України.
2. Інформаційно-комунікативні механізми реалізації основних завдань Стратегії сталого розвитку “Україна – 2020”.
3. Державна політика впровадження інформаційно-комунікативних технологій в публічне управління.
4. Зв’язки з громадськістю в системі публічного управління України.
5. Стратегічні комунікації в системі державного управління.
6. Стратегічні комунікації як ресурс формування позитивного іміджу України в світі*.
7. Засоби масової інформації як інструмент формування іміджу держави/органу влади/організації/політика/посадовця (на вибір)*.
8. Інформаційна діяльність органів публічної влади: на прикладі органу влади (на вибір).
9. Інформаційний менеджмент та маркетинг публічного управління.
10. Віртуалізація суспільних відносин та соціальні мережі.
11. Державне управління соціальними мережами: вплив та регулювання.
12. Механізми цифрової участі громадськості у виробленні публічної політики.
13. Національна система кібербезпеки: перспективи створення та засоби реалізації.
14. Державна політика в умовах інформаційного протиборства (проблеми формування та перспективи реалізації).
15. Інформаційні конфлікти в державному управлінні та міждержавних відносинах.
16. Механізми протидії інформаційним війнам в сучасних умовах агресії проти України*.
17. Глобальні процеси у інформаційній сфері та їх вплив на забезпечення інформаційної безпеки: державно-управлінський аспект*.
18. Державно-управлінські механізми реалізації кібербезпеки органу влади (на вибір).
19. Кіберзахист державних електронних інформаційних ресурсів.
20. Розвиток цифрового суспільства в Україні та світі: тенденції, проблеми та перспективи розвитку.
21. Концепція цифрового врядування: шляхи впровадження та перспективи розвитку.
22. Цифровізація публічного управління: стратегії та технології.
23. Цифрові технології публічного управління: блокчейн проекти.
24. Цифрові державні платформи: впровадження ERP та CRM систем.
25. Розвиток цифрової демократії: український та зарубіжний досвід.
26. Державно-приватні механізми розвитку цифрової економіки.
27. Реалізація електронного врядування в Україні: сутність, мета, стратегії та інструменти.
28. Сервісно-орієнтоване державне управління як інструмент багаторівневого врядування*.
29. Сервісна діяльність органів публічної влади.
30. Світові практики реалізації сервісно-орієнтованої державної політики.
31. Механізми електронного надання управлінських послуг*.
32. Реформування та інновації системи надання управлінських послуг: сутність, здійснення, зарубіжний досвід*.
33. Формування системи електронного надання управлінських послуг засобами портальних технологій*.
34. Удосконалення системи електронного надання управлінських послуг на місцевому рівні*.
35. Управління якістю електронного надання управлінських послуг органами публічної влади*.
36. Зарубіжний досвід застосування цифрових технологій у процесі надання управлінських послуг.
37. Реінжиніринг державно-управлінських процесів із застосуванням цифрових технологій.
38. Організація діяльності центрів надання адміністративних послуг.
39. Портальні, “хмарні”, “туманні”, мережеві, блокчейн та смарт-технології у сфері публічного врядування (на вибір).
40. Механізми державного управління розвитком системи електронної взаємодії органів публічної влади.
41. Доступ до публічної інформації: нормативно-правове регулювання та проблеми впровадження.
42. Зарубіжний досвід створення та впровадження сучасних знаннєво-орієнтованих ІТ-технологій в систему публічного управління.
43. Цифрові трансформації в системі публічного управління.
44. Механізми формування інформаційної культури публічних службовців.
45. Відкриті дані: формування системи стандартів, регламентів та правил.
46. Захист інтелектуальної власності в контексті розвитку цифрового суспільства.
47. Електронний цифровий підпис та електронна ідентифікація користувачів управлінських послуг.
48. Цифрові комунікації в системі органів публічної влади
49. Механізми формування та розвитку цифрової інфраструктури в Україні.
50. Державна політика щодо подолання “цифрового розриву” в Україні.
51. Механізми інформаційного захисту органів публічної влади.
52. Державно-приватне партнерство у впровадженні проектів цифровізації.
53. Впровадження державних проектів цифровізації.
54. Цифрові стратегії органів публічної влади країн ЄС.
55. Державне регулювання розвитку ІТ-індустрії.
56. Державне регулювання сфери захисту персональних даних.
57. Інструментарій реалізації Інтернет-речей в публічному врядуванні.
58. Електронна комерція та онлайн-взаємодія суб’єктів публічного управління.
59. Впровадження концепції цифрових робочих місць в органах публічної влади.
60. Механізми впровадження штучного інтелекту в системі публічної служби.
61. Державна політика стимулювання розвитку Індустрії 4.0.
62. Вільна тема (з питань цифрових технологій та інформаційно-комунікативної діяльності органів публічної влади).
 
* теми магістерських досліджень рекомендовані Адміністрацією Президента України, Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, Міністерством молоді та спорту України, Міністерством юстиції України, Державним агентством з питань електронного