НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ
КАФЕДРА МОВНОЇ ПІДГОТОВКИ І КОМУНІКАЦІЇ
В ПУБЛІЧНОМУ УПРАВЛІННІ
            

 Наукові та навчально-методичні праці  

 

 

Дуброва Оксана Миколаївна

доцент кафедри мовної підготовки і комунікації в публічному управлінні, канд. пед. наук

 

1. Ділова іноземна мова: Роб. прогр. навч. дисципл. Англ. мова для спеціальності. Менеджмент. Бакалаврат. / Розробн.: О.М.Дуброва, Т.Ю Поджіо – Київ: Академія муніципального управління, 2016.

2. Ділова іноземна мова: Роб. прогр. навч. дисципл. Англ. мова для спеціальності. Право Бакалаврат. / Розробн.: .М.Дуброва, Т.Ю Поджіо – Київ: Академія муніципального управління, 2016.

3. Ділова іноземна мова: Роб. прогр. навч. дисципл. Англ. мова для спеціальності Право. Магістратура. / Розробн.: О.М.Дуброва, Т.Ю Поджіо – Київ: Академія муніципального управління, 2016.

4. Ділова іноземна мова: Роб. прогр. навч. дисципл. Англ. мова для спеціальності. Менеджмент. Бакалаврат. / Розробн.: О.М.Дуброва, Т.Ю Поджіо – Київ: Академія муніципального управління, 2016

5. Програма вступних випробувань з іноземної мови для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Магістр» зі спеціальностей “Менеджмент”, / О.М.Дуброва, Поджіо Т.Ю (уклад.). – К.: АМУ, 2016

 

 

Єгорова Тетяна Дмитрівна

старший викладач кафедри мовної підготовки і комунікації в публічному управлінні

Навчально-методична робота:

1.     Культура мовлення науковця / Уклад. : С.А. Броннікова, О.А. Бобер, Н.І. Демедишина Н.І., З.Ф. Кудрявцева, Р.І. Ленда, І.М. Плотницька, Н.Г. Попович, Т.Д. Єгорова, І.В. Грузинська, О.І. Гавінська; за заг. ред. І.М. Плотницької. – К. : НАДУ, 2012. – 40 с.

2.     Основи наукового мовлення / Уклад. : О.А. Бобер, С.А. Бронікова, Т.Д. Єгорова, З.Ф. Кудрявцева, О.П. Левченко, Р.І. Ленда, Н.Г. Попович, І.М. Плотницька: за ред. І.М. Плотницької, Р.І. Ленди. – К. : НАДУ, 2012. – 268 с.

3.     Основи наукового мовлення : навч. посіб. : у 2 ч. / уклад. : С. А. Бронікова, Т.Д. Єгорова та ін.; за ред. І. М. Плотницької, Р. І. Ленди (гриф МОН) К. : НАДУ при Президентові України, 2014. – Ч. 1. – 136.

4.     Основи наукового мовлення : навч. посіб. : у 2 ч. / уклад. : С. А. Бронікова, Т.Д. Єгорова та ін.; за ред. І. М. Плотницької, Р. І. Ленди (гриф МОН) К. : НАДУ при Президентові України, 2014. – Ч. 2. – 112 с.

5.     Комунікативна діяльність публічної особи: навч. посіб. / уклад. : С. А. Бронікова, Т.Д. Єгорова та ін.; за ред. І. М. Плотницької, Н. Попович, К. : НАДУ при Президентові України, 2014. с.

6.     Практичний курс української мови: навч. посіб. /Т. Д. Єгорова. – вид. 3-тє, переробл. і випр.. – К.: НАДУ при Президентові України, 2014. - 124 с.

 

  

Ленда Раїса Іванівна

заступник завідувача кафедри з наукової роботи, кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри мовної підготовки і комунікації в публічному управлінні

Навчально-методична робота:

1.     Сучасна мовна комунікація : програма нормативної навч. дисципліни [спеціальність 074 "Публічне управління та адміністрування" – другий освітній рівень вищої освіти «магістр».] – Київ: НАДУ при Президентові України, 2012 – 18 с.

2.     Основи наукового мовлення: навч. посіб / уклад. : О. А. Бобер, С. А. Бронікова, Т.Д.Єгорова ; за ред. І. М. Плотницької, Р. І. Ленди К. : НАДУ, 2012. – 84 с.

3.     Основи наукового мовлення : навч. посіб. : у 2 ч. / уклад. : С. А. Бронікова, Т.Д.Єгорова та ін.; за ред. І. М. Плотницької, Р. І. Ленди (гриф МОН) К. : НАДУ при Президентові України, 2014. – Ч. 1. - 136 с., Ч.2. - 112 с.

4.     Комунікативна діяльність у публічному управлінні : навч.-метод. посіб / уклад. : С. А. Бронікова, Н. І. Демедишина, Р. І. Ленда, І. М. Плотницька, Л. А. Хомічак / за ред. Р. І. Ленди, І. М. Плотницької. – К. : НАДУ при Президентові України, 2016. – 49 с.

5.     Сучасна мовна комунікація : навч.-метод. посіб. / уклад. С.А. Бронікова, Р.І. Ленда. – К. : НАДУ при Президентові України, 2014. – 152 с.

6.     Публічний дискурс: Роб. прогр. навч. дисципл. [спеціальність 074 "Публічне управління та адміністрування" – другий освітній рівень вищої освіти «магістр».] / Розробн.: С.А.Бронікова, І.М.Плотницька, Р.І.Ленда. – Київ: НАДУ при Президентові України, 2017. – 18 с.

 

 

Поджіо Тетяна Юріївна

доцент кафедри мовної підготовки і комунікації в публічному управлінні

1.                   Ділова іноземна мова: Роб. прогр. навч. дисципл. Англ. мова для спеціальності 6.030508 Фінанси і кредит / Розробн.: М.Г.Цедік, Т.Ю Поджіо – Київ: Академія муніципального управління, 2016.

2.                   Ділова іноземна мова: Роб. прогр. навч. дисципл. Англ. мова для спеціальності 6.030509 Облік та аудит / Розробн.: М.Г.Цедік, Т.Ю Поджіо – Київ: Академія муніципального управління, 2016.

3.                   Ділова іноземна мова: Роб. прогр. навч. дисципл. Англ. мова для спеціальності 6.030504 Економіка підприємства / Розробн.: М.Г.Цедік, Т.Ю Поджіо – Київ: Академія муніципального управління, 2016.

4.                   Ділова іноземна мова професійного спрямування: Роб. прогр. навч. дисципл. Англ. мова для спеціальності «Державна служба»/ Розробн.: М.Г.Цедік, Т.Ю Поджіо – Київ: Академія муніципального управління, 2014.

5.                   Програма вступних випробувань з іноземної мови для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Магістр» зі спеціальностей “Облік та аудит”, “Економіка підприємства”, “Фінанси і кредит” / Цедік М.Г., Поджіо Т.Ю (уклад.). – К.: АМУ, 2016

 

Рубчак Ольга Борисівна

заступник завідувача кафедри з навчальної роботи, доцент кафедри мовної підготовки і комунікації в публічному управлінні, кандидат філологічних наук

 

 

1. Англійська мова: Роб. прогр. навч. дисципл. Англ. мова для спеціальності 6.020303 Філологія*. Східні мови та літератури. Мова і література (китайська, японська, іврит) / Розробн.: О.Б. Рубчак, В.В. Янсон – Київ: Київський національний лінгвістичний університет, 2016.

2. Англійська мова: Роб. прогр. навч. дисципл. Англ. мова для спеціальності 6.020303 Філологія. Східні мови та літератури. Переклад (арабська, гінді, китайська, корейська, перська, турецька, японська) / Розробн.: О.Б. Рубчак, В.В. Янсон – Київ: Київський національний лінгвістичний університет, 2016.

 

3. Essential English: a thematic dictionary for the third-year students of the oriental studies faculty : Англійська мова. Словник-мінімум тематичної лексики для студентів третього курсу факультету сходознавства / О. В. Ярошенко, А. В. Долина, І. В. Зайцева, та інші; [за ред. О. В. Ярошенко]. — Біла Церква : Видавець Пшонківський О. В., 2017. — 188 с.

 

 

 

Соколова Оксана Анатоліївна

старший викладач кафедри мовної підготовки і комунікації в публічному управлінні

Навчально-методична робота:

1.     Основи наукового мовлення : навч. посіб. : у 2 ч. / уклад. : С. А. Бронікова, Т.Д. Єгорова та ін.; за ред. І. М. Плотницької, Р. І. Ленди (гриф МОН) К. : НАДУ при Президентові України, 2014. – Ч. 1. – 136 с.

2.     Основи наукового мовлення : навч. посіб. : у 2 ч. / уклад. : С. А. Бронікова, Т.Д. Єгорова та ін.; за ред. І. М. Плотницької, Р. І. Ленди (гриф МОН) К. : НАДУ при Президентові України, 2014. – Ч. 2. – 112 с.

3.     Комунікативна діяльність публічної особи : навч.-метод. посіб. / уклад. : С. А. Бронікова, Т. Д. Єгорова, Р. І. Ленда та ін. ; за ред. І. М. Плотницької, Н. Г. Попович. – К. : НАДУ, 2014. – 48 с.

4. Культура мовлення науковця / Уклад. : С.А. Броннікова, О.А. Бобер,  Н.І. Демедишина Н.І.,  З.Ф. Кудрявцева, Р.І. Ленда, І.М. Плотницька, Н.Г. Попович, Т.Д. Єгорова, І.В. Грузинська, О.І. Гавінська; за заг. ред. І.М. Плотницької. – К. : НАДУ, 2012. – 40 с.

5. Основи наукового мовлення / Уклад. : О.А. Бобер, С.А. Бронікова, Т.Д. Єгорова, З.Ф. Кудрявцева, О.П. Левченко,  Р.І. Ленда, Н.Г. Попович, І.М. Плотницька: за ред.  І.М. Плотницької, Р.І. Ленди. – К. : НАДУ, 2012. – 268 с.

 

 

Хомічак Любов Адамівна

старший викладач кафедри мовної підготовки і комунікації в публічному управлінні

Навчально-методична робота:

1.     Фахова іноземна мова : Французька мова у сфері державного управління. Опорний конспект дистанційного курсу навчальної дисципліни. Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 102 с.

2.     Програма вступних випробувань з французької мови до Національної академії державного управління при Президентові України з напрямів підготовки «Державне управління», «Управління суспільним розвитком». – К.: НАДУ, 2015.

 

 

Цедік Марія Герасимівна

кандидат наук з державного управління, завідувач кафедри мовної підготовки і комунікації в публічному управлінні

 

Навчально-методична робота:

 

1. Ділова іноземна мова: Роб. прогр. навч. дисципл. Англ. мова для спеціальності 6.030508 Фінанси і кредит / Розробн.: М.Г.Цедік, Т.Ю Поджіо – Київ: Академія муніципального управління, 2016.

2. Ділова іноземна мова: Роб. прогр. навч. дисципл. Англ. мова для спеціальності 6.030509 Облік та аудит / Розробн.: М.Г.Цедік, Т.Ю Поджіо – Київ: Академія муніципального управління, 2016.

3. Ділова іноземна мова: Роб. прогр. навч. дисципл. Англ. мова для спеціальності 6.030504 Економіка підприємства / Розробн.: М.Г.Цедік, Т.Ю Поджіо – Київ: Академія муніципального управління, 2016.

4. Ділова іноземна мова професійного спрямування: Роб. прогр. навч. дисципл. Англ. мова для спеціальності «Державна служба»/ Розробн.: М.Г.Цедік, Т.Ю Поджіо – Київ: Академія муніципального управління, 2014.

5. Програма вступних випробувань з іноземної мови для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Магістр» зі спеціальностей “Облік та аудит”, “Економіка підприємства”, “Фінанси і кредит” / Цедік М.Г., Поджіо Т.Ю (уклад.). – К.: АМУ, 2016

6. Англійська мова: Роб. прогр. навч. дисципл. Англ. мова / Розробн.: С.А. Бронікова, М.Г.Цедік. – Київ: НАДУ при Президентові України, 2017.

 

 

 

Юшкевич Віра Ігорівна

кандидат філологічних наук, доцент кафедри мовної підготовки і комунікації в публічному управлінні

Навчально-методична робота:

1.     Англійська мова для тих, хто вивчає публічне адміністрування : електрон.навч. посіб.для слухачів дистанційного курсу підготовки “магістр”спеціальності “Державне управління”навч. дисципліни “Англійська мова у сфері державного управління”/ Шульга В. В., Шульга Л. П., Юшкевич В. І., Зірка І. В. (уклад.). – К. : НАДУ, 2013. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). – Назва з контейнера.

2.     Методичнірекомендації для слухачів дистанційного курсу підготовки “магістр” спеціальності “Державне управління” навчальної дисципліни “Англійська мова у сфері державного управління” / Юшкевич В. І., Зірка І. В. (уклад.). – К. : НАДУ, 2013.

3.     Методичнірекомендації для слухачів дистанційного курсу підготовки “магістр”спеціальності “Державне управління”навчальної дисципліни “Англійська мова у сфері державного управління”/Юшкевич В. І., Зірка І. В. (уклад.). –перероблене вид. – К. : НАДУ, 2015.

4.     Робоча програма навч. дисц.Н.074.7 Публічна комунікація і ділова мова в публічному управлінні, Н.074.7.3 Професійна іноземна мовав публічному управлінніпідготовки “магістр”спеціальності 074 “Публічне управління та адміністрування” / Шульга В. В., Шульга Л. П., Юшкевич В. І. (уклад.). – К. : НАДУ, 2016.

5.     EnglishforStudentsofPublicAdministration: навчально-методичний посібник з розвитку навичок аудіювання та читання підготовки “магістр” спеціальності 074 “Публічне управління та адміністрування” / Шульга В. В., Шульга Л. П., Юшкевич В. І. (уклад.). – підготовлений до друку.

 

 

 

 

 

 

 

 УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ОСВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ
НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ