НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ
КАФЕДРА МОВНОЇ ПІДГОТОВКИ І КОМУНІКАЦІЇ
В ПУБЛІЧНОМУ УПРАВЛІННІ
            

Тематика магістерських робіт

 

Теми магістерських робіт
кафедри мовної підготовки і комунікації в публічному управлінні.

1. Комунікативна політика органів державної влади в умовах розвитку інформаційного суспільства.
2. Мова впливу в політичному дискурсі.
3. Прагмалінгвістичні особливості політичного дискурсу.
4. Роль медіа-дискурсу у публічному управлінні.
5. Комунікативні стратегії взаємодії з громадою в публічному дискурсі.
6. Лінгвістичні характеристики україномовного передвиборчого дискурсу.
7. Вербалізація концепту «антитерористична операція» в україномовному медійному дискурсі.
8. Концепти «збройний конфлікт» та «антитерористична операція» в англомовному медіа-дискурсі.
9. Україномовний публічний дискурс СРСР у 50-ті рр.
10. Публічний дискурс у правосудді України.
11. Публічний політичний дискурс конфліктної ситуації.
12. Комунікативна діяльність публічної особи.


13. Тематичний аспект публічного дискурсу українських політиків (на матеріалі англійської мови).
14. Змістовий потенціал публічних промов американських очільників.
15. Мовна комунікація представницьких органів влади з електоратом.
16. Особливості політичної інтернет-комунікації.
17. Мовні характеристики парламентського дискурсу Великої Британії.
18. Мовні засоби вираження ідеології політичної коректності в сучасному англійському публічному мовленні.
19. Дискурсивні маркери в англомовному політичному виступі.
20. Національні відмінності використання позамовних засобів комунікації в публічному дискурсі.
21. Стратегії і тактики маніпулювання в англомовній передвиборчій рекламі.
22. Особливості висловлення неповаги в публічних виступах американських політиків.
23. Когнітично-комунікативна роль інтерогативів в медіа-дискурсі.
24. Оформлення точки зору в політичній промові.
25. Експресивність виступів публічних осіб.
26. Мовленнєва агресія в англомовному політичному дискурсі.
27. Мовні засоби створення іміджу публічної особи в англомовному дискурсі.
28. Формування англомовного дискурсу в публічному управлінні.


29. Мовна компетентність державного службовця : німецька мова.
30. Дискурс категорійно-понятійного апарату галузі знань публічного управління та адміністрування.
31. Мовнокультурна ідентифікація в публічному управлінні.
32. Дискурс моделі досконалості EFQM.
33. Дискурс моделей публічного управління.
34. Дискурсивні практики соціальних комунікацій посадової особи публічної служби.
35. Дискурс сервісно-орієнтованої публічної політики та адміністрування.
36. Мовні характеристики парламентського дискурсу Німеччини.
37. Дискурсивні ознаки в німецькомовному політичному виступі.
38. Лінгвістичні особливості німецькомовного передвиборчого дискурсу.
39. Формування німецькомовного дискурсу в публічному управлінні.УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ОСВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ
НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ