НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ
КАФЕДРА МОВНОЇ ПІДГОТОВКИ І КОМУНІКАЦІЇ
В ПУБЛІЧНОМУ УПРАВЛІННІ
           Викладачі кафедри


СТОРІНКИ:  1    2    

 
Цедік Марія Герасимівна
кандидат наук державного управління, завідувач кафедри мовної підготовки і комунікації в публічному управлінні

Сфера наукових інтересів: державне управління, англійська мова професійного спрямування.

Наукові здобутки: має наукові публікації з державного управління та розробки навчально-методичного характеру.

Практична діяльність: Практичну діяльність розпочала у 1994 році. Працювала позаштатним кореспондентом газети Час-Time, ряду інших міжнародних періодичних видань. Співпрацювала з Київським міським центром перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування та державних установ при Київській обласній державній адміністрації як викладач англійської мови для державних службовців. Цікавиться особливостями проектної діяльності (сертифікати Central European Academy Studies and Certifications, Erasmus+). Учасник організації діяльності Проектного офісу АМУ, CEASC на базі академії, член “Лабораторії проектних офісів вузів та наукових установ”, інших проектів. Постійно бере участь в конференціях, тренінгах, семінарах з питань державного управління, специфіки викладання англійської мови (сертифікати Pearson, British Council, American House), впровадження ІКТ в освітній процес (сертифікати Moodle) і т.п. Основну наукову діяльність здійснювала в галузі державного управління.

Перелік дисциплін: “Іноземна мова”, “Професійна іноземна мова в публічному управлінні”

Ленда Раїса Іванівна
Доцент кафедри мовної підготовки і комунікації в публічному управлінні, кандидат філологічних наук, доцент; заступник завідувача кафедри з наукової роботи

Сфера наукових інтересів: ділова українська мова, стилістика

Наукові здобутки: Має ряд публікацій наукового та навчально-методичного характеру.

Практична діяльність: Р.І. Ленда фахівець у сфері мовознавства. Р.І. Ленда працює на кафедрі з 2011 року.

Громадська діяльність: Один з організаторів різнотематичних творчих заходів із слухачами та науково-педагогічними працівниками Національної академії.

Перелік дисциплін: «Професійна мова в публічному управлінні», «Сучасна мовна комунікація», «Риторика і ораторське мистецтво».

Рубчак Ольга Борисівна
Доцент кафедри мовної підготовки і комунікації в публічному управлінні, кандидат філологічних наук; заступник завідувача кафедри з навчально-методичної роботи

Сфера наукових інтересів: фонетика англійської мови, еколінгвістика, соціолінгвістика.

Наукові здобутки: має наукові публікації з просодії англійського мовлення, а також навчально-методичні посібники

Практична діяльність: практичну діяльність почала у 2005 році. З 2005 по травень 2018 року працювала викладачем, старшим викладачем, доцентом, заступником завідувача кафедри англійської мови і перекладу факультету сходознавства Київського національного лінгвістичного університету. З вересня 2018 року працює на кафедрі мовної підготовки і комунікації в публічному управлінні. Виконує обов’язки заступника завідувача кафедри з навчально-методичної роботи.

Перелік дисциплін: “Професійна іноземна мова”, “Професійна інозмна мова в публічному управлінні” (англійська).

Поджіо Тетяна Юріївна
Доцент кафедри мовної підготовки і комунікації в публічному управлінні; заступник завідувача кафедри з організаційної роботи

Сфера наукових інтересів: методика викладання англійської мови, французької та латинської мов, ділової англійської, англійської за професійним спрямуванням, англійська мова в професійній діяльності державного службовця, психологія.

Наукові здобутки: Науковау діяльність здійснює в галузі державного управління за спеціальністю “Механізми державного управління”.

Практична діяльність: висококваліфікований професіонал, має понад двадцятирічний досвід керівництва кафедрою іноземних мов, сертифікований тренер American House, має міжнародний сертифікат LCCI Certificate викладача Ділової англійської мови (First Certificate for Teachers of Business English), Лондон, Британія. Постійно бере участь в конференціях, тренінгах, семінарах з питань викладання англійської мови (сертифікати Pearson, British Council, American House), впровадження ІКТ в освітній процес (сертифікати Moodle) і т.п. Працювала у Комітеті Верховної Ради України з підтримки малого і середнього бізнесу в Україні, координатором роботи Корпусу миру в Україні. "Відмінник освіти України"

Перелік дисциплін: «Професійна іноземна мова».

Вакарєва Вікторія Анатоліївна
Старший викладач кафедри мовної підготовки і комунікації в публічному управлінні

Сфера наукових інтересів: англійська мова та література, англійська мова професійного спрямування, переклад

Практична діяльність: основну освіту здобула в Київському державному педагогічному інституті іноземних мов (Лінгвістичний університет) за спеціальністю - вчитель англійської мови. Другу вищу освіту отримала у Міжнародному центрі професійної перепідготовки військовослужбовців, звільнених в запас за спеціальністю: “Менеджмент організацій”. Активно займається перекладацькою діяльністю, співпрацює з такими видавництвами як Pearson, Balance Business Books і т.п. Перекладач книг “The Workshop Book” by Pamela Anderson, “Easternization. Asia’s rise and America’s decline. From Obama to Trump and beyond” by Gideon Rachman і т.д. Основана трудова діяльність проходила в Київському державному лінгвістичному університеті, кафедра граматики та історії англійської мови.

Перелік дисциплін: “Професійна іноземна мова”

Дуброва Оксана Миколаївна
доцент кафедри мовної підготовки і комунікації в публічному управлінні, канд. пед. наук

Сфера наукових інтересів: англійська мова професійного спрямування, синтаксис англійської мови

Наукові здобутки: наукові публікації з теорії та методики виховання – культура спілкування; наукові публікації з синтаксису англійської та української мови (у зіставно-типологічному аспекті); розробки навчально-методичного характеру.

Практична діяльність: Освіту здобула за спеціальністю «Англійська і німецька мови» (учитель англійської та німецької мов, перекладач англійської мови), навчалась в університеті Eberhard-Karls-Universitat, м. Тюбінген, Німеччина, за спеціальністю германська філологія (німецька мова, англійська мова і література). Наразі є докторантом кафедри філософії мови, порівняльного мовознавства та перекладу Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова. У 1995 році розпочала професійну діяльність у ланці загальної середньої освіти (учитель вищої категорії, старший учитель), а з 1999 року – у вищій школі. Викладала англійську мову за професійним спрямуванням, методику викладання іноземної мови (англійської) у середніх та вищих навчальних закладах. Бере участь в конференціях, тренінгах, семінарах з питань специфіки викладання англійської мови (сертифікати Pearson, British Council).

Перелік дисциплін: “Іноземна мова у професійної діяльності”, “Професійна іноземна мова”

Єгорова Тетяна Дмитрівна
старший викладач кафедри мовної підготовки і комунікації в публічному управлінні

Сфера наукових інтересів: ділова українська мова, комунікація

Наукові здобутки: Має понад 50 публікацій наукового та навчально-методичного характеру.

Практична діяльність: Т.Д. Єгорова працює на кафедрі з 2004 року. Т.Д.Єгорова фахівець у галузі мовознавства.

Громадська діяльність: Один з організаторів різнотематичних творчих заходів із слухачами та науково-педагогічними працівниками Національної академії.

Перелік дисциплін: «Практичний курс української мови», «Ділова українська мова в державному управлінні», «Ораторське мистецтво», «Сучасна мовна комунікація в публічному управлінні», «Публічний дискурс».

Зикова Тетяна Миколаївна
доценткафедри мовної підготовки і комунікації в публічному управлінні, кандидат філологічних наук, доцент

Сфера наукових інтересів: ділове мовлення, державне управління, публічне адміністрування

Наукові здобутки: Має понад 20 публікацій наукового та навчально-методичного характеру.

Практична діяльність: Т.М. Зикова працює на кафедрі з 1997 року. Зикова Т.М. викладає німецьку мову на високому науково-методичному рівні, проводить підготовку аспірантів та здобувачів до здачі кандидатського іспиту з німецької мови та приймає кандидатські іспити, готує навчально-методичні матеріали

Перелік дисциплін: “Іноземна мова у професійної діяльності” (німецька), “Іноземна мова”(англійська)

Соколова Оксана Анатоліївна
старший викладач кафедри мовної підготовки і комунікації в публічному управлінні

Сфера наукових інтересів: дослідження специфіки усного ділового мовлення, аналіз мовних особливостей якісного текстотворення службових документів, вивчення етимології (походження та історії семантики як питомої української лексики, так і запозичених, іншомовних слів), наукова зацікавленість проблемами сучасної психолінгвістики (зокрема, пізнання метамови, графології)

Наукові здобутки: Має понад 20 публікацій наукового та навчально-методичного характеру.

Практична діяльність: Оксана Анатоліївна Соколова працює на кафедрі з 2002 року. Має великий досвід з проведення практичних, семінарських занять, як в очному, так і в заочно-дистанційному режимі. Фахівець у галузі мовознавства та літературознавства.

Громадська діяльність: Надає консультативну допомогу і проводить семінарські заняття в Інституті підвищення кваліфікації керівних кадрів, Київському міському центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, керівників державних підприємств, установ та організацій. Щорічно бере участь у науково-практичних конференціях Національної академії державного управління при Президентові України, Волинського обласного центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, керівників державних підприємств, установ та організацій. Входить до складу виконавців науково-дослідних робіт в академії. Один з організаторів різнотематичних творчих заходів із слухачами та науково-педагогічними працівниками Національної академії.

Перелік дисциплін: «Публічний дискурс»; «Ораторське мистецтво».

Хомічак Любов Адамівна
старший викладач кафедри мовної підготовки і комунікації в публічному управлінні

Сфера наукових інтересів: ділове мовлення іноземною мовою (французькою)

Наукові здобутки: Має ряд публікацій. У 2004 році підготувала Навчальний комплект для дистанційної форми навчання “Французька мова у сфері державного управління”.

Практична діяльність: У 1994 році пройшла стажування у Вищій школі усного та письмового перекладу при Сорбонському університеті. 1993 –1995 рр. Старший викладач кафедри Інституту державного управління і самоврядування при Кабінеті Міністрів України. 1995 – 2003 рр. Cтарший викладач кафедри Української Академії державного управління при Президентові України. З 2003 року – старший викладач кафедри української та іноземних мов, з 2014 року кафедри україністики та іноземних мов Національної Академії державного управління при Президентові України. Проводить підготовку аспірантів та здобувачів до здачі кандидатського іспиту з французької мови та приймає кандидатські іспити.

Перелік дисциплін: «Професійна мова в публічному управлінні».

СТОРІНКИ:  1    2    УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ОСВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ
НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ