НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ
КАФЕДРА ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ
ТА ПУБЛІЧНОЇ СЛУЖБИ
           КАФЕДРА ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ТА ПУБЛІЧНОЇ СЛУЖБИ

Про кафедру

 

Кафедру публічного управління та публічної служби (до 1 вересня 2017 р. – кафедра державного управління і менеджменту) було утворено відповідно до Указу Президента України “Про загальну структуру Української Академії державного управління при Президентові України” (від 2 серпня
1995 року, N 682/95).

У цьому навчальному році у кафедри публічного управління та публічної служби ювілей 25-річчя з дня заснування!

Місія кафедри публічного управління та публічної служби – підготовка нової генерації висококваліфікованих і професійно мобільних фахівців для сфери публічного управління та адміністрування, які здатні чесно служити своєму народу.

Кафедру очолює  Хаджирадєва Світлана Костянтинівна, доктор наук державного управління, професор, дійсний член Академії наук публічного управління, міжнародний експерт з професійного навчання публічних службовців, бізнес-тренер з управління проектами і програмами в публічній сфері. Автор понад 300 наукових праць з актуальних питань теорії та практики публічного управління та адміністрування, професійного навчання державних службовців та посадових осіб органів місцевого самоврядування, управління проектами і програмами в публічній сфері тощо.  Підвищувала кваліфікацію та проходила стажування в Інституті психології Гамбурзького університету (Німеччина), Університеті Аліканте (Іспанії), Карлсруйському технічному університеті (Німеччина); Королівському технічному університеті (Швеція), Північно-Лондонському університет (Великобританія) та ін.

Основні напрями діяльності кафедри.

В контексті реалізації освітньої програми за спеціальністю 281 “Публічне управління та адміністрування” здійснюється спеціалізація фахівців за такими напрямами:

  • Управління проектами і програмами в публічній сфері
  • Управління персоналом в органах публічної влади

          

Наукова та науково-дослідна робота кафедри реалізується в межах діяльності 10 наукових шкіл, керівниками яких є провідні українські вчені, зокрема професори: М.М. Білинська, Т.Е. Василевська, О.І. Васильєва, В.С.Куйбіда, В.П. Ніколаєв, Н.І. Обушна, А.П. Рачинський, С.А. Романюк, І.Г. Сурай, Н.Д. Чала, В.Л. Федоренко, С.К. Хаджирадєва.

Підтримуються традиції щодо проведення Міжнародної науково-практичної конференції “Публічне управління та публічна служба: стан проблем та перспективи розвитку”, теоретико-методологічних семінарів, тренінгів, круглих столів з актуальних питань публічного управління та адміністрування. Продуктивною є співпраця кафедри з органами публічної влади, громадськими організаціями, політичними діячами тощо.

Розширюються міжнародні зв’язки, зокрема в межах реалізації проекту академічної мобільності кафедра співпрацює з Університетом “ТУРАН” (Республіка Казахстан); Інститутом технологій та бізнесу в Чеське Будейовице (Чеська Республіка); Варшавською Вищою школою менеджменту (Республіка Польща) та ін. Разом з Інститутом психології Гамбурзького університету (Німеччина) та Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини реалізується проект відкриття на базі Національної академії “Бюро медіації” та тренінг-центру з підготовки медіаторів для роботи у сфері публічного управління та адміністрування та ін.

Презентація кафедри

Сайт
Ми в соціальних мережах